ویژگی همسر ایده‌آل چیست‌؟

خداوند متعال برخی از ویژگی‌های همسر ایده‌آل را برشمرده و می‌فرماید همسر خوب کسی است که این خصوصیات را داشته باشد "مُسلِمـَت‌ٍ مُؤمِنـَت‌ٍ قـَنِتـَت‌ٍ تـغ‌بـَت‌ٍ عـَبِدَت‌ٍ سـغحـَت‌ٍ ثَیِّبـَت‌ٍ واَبکارا; (تحریم‌، 5) ...همسرانی مسلمان مؤمن‌، متواضع‌، توبه‌کار، عابد، هجرت‌کننده‌، زنانی...


خداوند متعال برخی از ویژگی‌های همسر ایده‌آل را برشمرده و می‌فرماید همسر خوب کسی است که این خصوصیات را داشته باشد "مُسلِمـَت‌ٍ مُؤمِنـَت‌ٍ قـَنِتـَت‌ٍ تـغ‌بـَت‌ٍ عـَبِدَت‌ٍ سـغحـَت‌ٍ ثَیِّبـَت‌ٍ واَبکارا; (تحریم‌، 5) ...همسرانی مسلمان مؤمن‌، متواضع‌، توبه‌کار، عابد، هجرت‌کننده‌، زنانی غیرباکره و باکره‌!." بنابراین‌، برخی از ویژگیهای همسر ایده‌آل عبارتند از: 1. تدین‌; یعنی باید مسلمان و مؤمن و دین‌دار باشد; چنان‌که شخصی درباره انتخاب همسر خدمت پیامبراکرم‌رسید، آن حضرت به او فرمودند: "علیک بذات الدین‌; بر تو باد که همسر دین‌داری بگیری‌."(ر.ک‌: الکافی‌، محمد بن یعقوب کلینی‌;، ج 5، ص 332، دارالکتب الاسلامیة‌، تهران‌.) و در جای دیگر می‌فرماید: "کسی که با زنی به خاطر ثروتش ازدواج کند، خداوند او را به حال خودش وامی‌گذارد. و کسی که ]فقط[ به خاطر زیبایی‌اش با او ازدواج کند، در او امور ناخوشایند خواهد دید! و کسی که به خاطر دین و ایمانش با او ازدواج می‌کند، خداوند همه آن ]امتیازات‌[ را برایش فراهم خواهد کرد."(وسائل‌الشیعه‌، شیخ حر عاملی‌;، ج 20، ص 51، مؤسسة آل‌البیت‌:، قم‌.) همسر شایسته در پرتو دین و ایمان می‌تواند عفت‌، حجاب‌، نجابت و حیأ خویش را حفظ کند و به عهد و پیمان خود وفادار بماند. 2. داشتن اخلاق نیک از جمله حالت "قنوت‌" که به معنای تواضع و فروتنی می‌باشد نیز از خصوصیات یک همسر شایسته است‌. پیامبراکرم‌می‌فرماید: "با کسی که اخلاق و دینش مورد پسند است‌، ازدواج کنید; و اگر چنین نکردید، فتنه و فساد بزرگی در زمین بوجود خواهد آمد."(ر.ک‌: الکافی‌، همان‌، ص 347.) قرآن کریم می‌فرماید: "ومِن ءایـَتِه‌ِ اَن خَلَق‌َ لَکُم مِن‌اَنفُسِکُم اَزوَجـًا لِتَسکُنوا اِلَیها وجَعَل‌َ بَینَکُم مَوَدَّة‌ً ورَحمَة‌ً اِن‌َّ فی ذَلِکَ لاَ ?َیـَت‌ٍ لِقَوم‌ٍ یَتَفَکَّرون‌; (روم‌، 21) و از نشانه‌های او ]خداوند[ این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و بین شما مودت و رحمت قرار داد در این نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند." 3. توبه‌کار و عابد; خداوند متعال توبه‌کاران را دوست دارد; "...اِن‌َّ اللّه‌َ یُحِب‌ُّ التَّوّ َبین‌َ ویُحِب‌ُّ المُتَطَهِّرین‌; (بقره‌، 222) ...خداوند توبه‌کاران را دوست دارد و پاکان را ]نیز[ دوست دارد." "إن‌ّ الّذین عند ربّک لایستکبرون عن عبادته و یسبّحونه و له یسجدون‌; (آل‌عمران‌، 206) آن‌ها که ]در مقام قرب‌[ نزد پروردگار تو هستند، ]هیچ‌گاه‌[ از عبادتش تکبر نمی‌ورزند، و او را تسبیح می‌گویند، و برایش سجده می‌کنند." 4. شرافت خانوادگی و پاک بودن‌; منظور از "شرافت خانوادگی‌" شهرت‌، ثروت و موقعیت اجتماعی نیست‌; بلکه منظور "نجابت‌، پاکی‌، تدین و اصالت خانوادگی است‌; "الطَّیِّبـَت‌ُ لِلطَّیِّبین‌َ والطَّیِّبون‌َ لِلطَّیِّبـَت‌ِ...; (نور، 26) زنان پاک از آن‌ِ مردان پاک‌، و مردان پاک از آن‌ِ زنان پاکند." و پیامبراکرم‌می‌فرماید: "در دامن و خانوادة شایسته ازدواج کنید; زیرا "عِرق‌" (نطفه و ژن‌ها) تأثیرگذار هستند."(مکارم الاخلاق‌، حسن بن فضل طبرسی‌;، ص 197، انتشارات شریف رضی‌.) قرآن کریم در جایی دیگر می‌فرماید: "مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند; و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا مشرک‌، به ازدواج خود درنمی‌آورد و این کار بر مؤمنان حرام شده است‌." (نور، 3) پیامبراکرم‌در جایی دیگر می‌فرماید: "خوب بنگر که فرزندت را در کجا قرار می‌دهی ]چه کسی را برای مادری یا پدری فرزندت انتخاب می‌کنی‌[ زیرا عرق و خصوصیات ارثی‌، به صورت پنهانی و بدون اختیار منتقل می‌شود و تأثیر می‌گذارد."(شرح نهج‌البلاغه‌، ابن‌ابی‌الحدید، ج 12، ص 116، کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی‌، قم‌.) امام صادق‌می‌فرماید: "پیامبراکرم‌روزی برای سخنرانی و خطابه برخواست و فرمود: "ای مردم‌! از سبزه‌زاری که بر فراز مزبله و منجلابی روییده باشد بپرهیزید! سؤال شد: ای پیامبر خدا! سبزه‌زار بر مزبله و منجلاب چیست‌؟ فرمود: زن زیبایی که در خانوادة پلیدی رشد کرده باشد." پسر و مرد نیز همین‌گونه است‌.(بحارالانوار، علامه مجلسی‌;، ج 100، ص 236، مؤسسة الوفأ، بیروت‌.) 5. هجرت‌; یعنی مردی که به خاطر خداوند و گسترش دین خدا از دیار خود هجرت می‌کند و نیز زنی که به خاطر شرایط همسرش گاهی براساس شرایط لازم است هِجرت کند; چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: "اِن‌َّ الَّذین‌َ ءامَنوا وهاجَروا وجـَهَدوا بِاَموَلِهِم واَنفُسِهِم فی سَبیل‌ِ اللّه‌ِ والَّذین‌َ ءاوَوا ونَصَرُوا اُولغ‌کَ بَعضُهُم اَولِیأُ بَعض‌ٍ...; (انفال‌، 72) کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جان‌های خود در راه خدا جهاد کردند، و آن‌ها که پناه دادند و یاری نمودند، آن‌ها یاری یکدیگرند...". 6. داشتن عقل و فهم سالم‌; حضرت علی‌می‌فرماید: "از ازدواج با احمق بپرهیزید; زیرا مصاحبت و زندگی با او بلا است و فرزندانش نیز تباه می‌شوند."(التهذیب‌، شیخ طوسی‌;، ج 7، ص 406، دارالکتب الاسلامیة‌، تهران‌.) 7. زیبایی و آراستگی‌; زیبایی همسر در حفظ و تقویت عفت و ایمان همسرش تأثیر دارد; حضرت امام کاظم‌می‌فرماید: "آراستگی ]و زیبایی‌[ مرد بر عفت زن می‌افزاید."(من لایحضره الفقیه‌، شیخ صدوق‌;، ج 1، ص 122، انتشارات جامعة مدرسین حوزه علمیه قم‌.) البته زیبایی باید در کنار سایر ویژگیها و معیارها مورد توجه و بررسی قرار گیرد; یعنی زیبایی بدون تدین‌، عفت‌، اخلاق نیکو و... امتیاز و صفت پسندیده محسوب نمی‌شود. و...(برای آگاهی بیشتر ر.ک‌: آیین همسرداری‌، آیت‌الله امینی‌، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی / جوانان و انتخاب همسر، علی‌اکبر مظاهری‌، ص 103 ـ 174، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌.)
www.porsojoo.com

نوشیدنی ای برای لاغری بزرگ و کوچک کردن سینه
اخبار چهره ها
اخبار هنرمندان
پزشکی و سلامت

برای کاهش مشکل موخوره این ۶ ماسک طبیعی را یاد بگیرید

برای کاهش مشکل موخوره این ۶ ماسک طبیعی را یاد بگیرید

پاییز آمد و پوست مان خشک شد

پاییز آمد و پوست مان خشک شد

متخصصان قلب از علت مرگ نوروزی می‌گویند

متخصصان قلب از علت مرگ نوروزی می‌گویند

با خوردن این مواد غذایی سرما نمی خورید

با خوردن این مواد غذایی سرما نمی خورید

توضیحات پزشک پرسپولیس درباره فوت تلخ هادی نوروزی

توضیحات پزشک پرسپولیس درباره فوت تلخ هادی نوروزی

مراقب بیماری های پاییزی باشید

مراقب بیماری های پاییزی باشید

زنان

دوران قاعدگی و سردردهای میگرنی

دوران قاعدگی و سردردهای میگرنی

10 کار ممنوعه برای بانوان باردار!!

10 کار ممنوعه برای بانوان باردار

چرا در دوران یائسگی چاق شده اید؟

چرا در دوران یائسگی چاق شده اید

نحوه نمونه برداری از تومورهای سینه ؟؟

نمونه برداری از تومورهای سینه

خانم ها آب پرتقال نخورید!!!

خانم ها آب پرتقال نخورید

خطرات استفاده از مژه مصنوعی را میدانید!

خطرات استفاده از مژه مصنوعی

زیبایی و آرایش

مدل موهای منحصر به فرد و شیک برای دختر بچه ها + تصاویر

 مدل موهای منحصر به فرد و شیک برای دختر بچه ها

نكته‌های‌ ریز آرایش لب كه خانم‌ها نادیده می‌گیرند

نكته‌های‌ ریز آرایش لب كه خانم‌ها نادیده می‌گیرند

خودتان در خانه رژلب و پنکیک بسازید (کاملا طبیعی بدون سرب و جیوه)

 خودتان در خانه رژلب و پنکیک بسازید

آموزش مدل موی ساده ای به صورت نیمه باز و نیمه جمع +عکس

آموزش مدل موی ساده ای به صورت نیمه باز و نیمه جمع

چگونه موهایمان سریع بلند شود؟!

چگونه موهایمان سریع بلند شود؟!

هایلایت مو به سبک ستاره ها + تصاویر

 هایلایت مو به سبک ستاره ها

گزارش تصویری
عکس های جالب
تازه های پرشین وی در یک نگاه
پربیننده ترین اخبار
ثبت نام کنید ، 50 هزار تومان جایزه ببرید زیورآلات و پوشاک لوکس
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
وب گردی
لوازم تحریر
فیلم جراحی بینی جراحی زیبایی
X