ویژگی همسر ایده‌آل چیست‌؟

خداوند متعال برخی از ویژگی‌های همسر ایده‌آل را برشمرده و می‌فرماید همسر خوب کسی است که این خصوصیات را داشته باشد "مُسلِمـَت‌ٍ مُؤمِنـَت‌ٍ قـَنِتـَت‌ٍ تـغ‌بـَت‌ٍ عـَبِدَت‌ٍ سـغحـَت‌ٍ ثَیِّبـَت‌ٍ واَبکارا; (تحریم‌، 5) ...همسرانی مسلمان مؤمن‌، متواضع‌، توبه‌کار، عابد، هجرت‌کننده‌، زنانی...


خداوند متعال برخی از ویژگی‌های همسر ایده‌آل را برشمرده و می‌فرماید همسر خوب کسی است که این خصوصیات را داشته باشد "مُسلِمـَت‌ٍ مُؤمِنـَت‌ٍ قـَنِتـَت‌ٍ تـغ‌بـَت‌ٍ عـَبِدَت‌ٍ سـغحـَت‌ٍ ثَیِّبـَت‌ٍ واَبکارا; (تحریم‌، 5) ...همسرانی مسلمان مؤمن‌، متواضع‌، توبه‌کار، عابد، هجرت‌کننده‌، زنانی غیرباکره و باکره‌!." بنابراین‌، برخی از ویژگیهای همسر ایده‌آل عبارتند از: 1. تدین‌; یعنی باید مسلمان و مؤمن و دین‌دار باشد; چنان‌که شخصی درباره انتخاب همسر خدمت پیامبراکرم‌رسید، آن حضرت به او فرمودند: "علیک بذات الدین‌; بر تو باد که همسر دین‌داری بگیری‌."(ر.ک‌: الکافی‌، محمد بن یعقوب کلینی‌;، ج 5، ص 332، دارالکتب الاسلامیة‌، تهران‌.) و در جای دیگر می‌فرماید: "کسی که با زنی به خاطر ثروتش ازدواج کند، خداوند او را به حال خودش وامی‌گذارد. و کسی که ]فقط[ به خاطر زیبایی‌اش با او ازدواج کند، در او امور ناخوشایند خواهد دید! و کسی که به خاطر دین و ایمانش با او ازدواج می‌کند، خداوند همه آن ]امتیازات‌[ را برایش فراهم خواهد کرد."(وسائل‌الشیعه‌، شیخ حر عاملی‌;، ج 20، ص 51، مؤسسة آل‌البیت‌:، قم‌.) همسر شایسته در پرتو دین و ایمان می‌تواند عفت‌، حجاب‌، نجابت و حیأ خویش را حفظ کند و به عهد و پیمان خود وفادار بماند. 2. داشتن اخلاق نیک از جمله حالت "قنوت‌" که به معنای تواضع و فروتنی می‌باشد نیز از خصوصیات یک همسر شایسته است‌. پیامبراکرم‌می‌فرماید: "با کسی که اخلاق و دینش مورد پسند است‌، ازدواج کنید; و اگر چنین نکردید، فتنه و فساد بزرگی در زمین بوجود خواهد آمد."(ر.ک‌: الکافی‌، همان‌، ص 347.) قرآن کریم می‌فرماید: "ومِن ءایـَتِه‌ِ اَن خَلَق‌َ لَکُم مِن‌اَنفُسِکُم اَزوَجـًا لِتَسکُنوا اِلَیها وجَعَل‌َ بَینَکُم مَوَدَّة‌ً ورَحمَة‌ً اِن‌َّ فی ذَلِکَ لاَ ?َیـَت‌ٍ لِقَوم‌ٍ یَتَفَکَّرون‌; (روم‌، 21) و از نشانه‌های او ]خداوند[ این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و بین شما مودت و رحمت قرار داد در این نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند." 3. توبه‌کار و عابد; خداوند متعال توبه‌کاران را دوست دارد; "...اِن‌َّ اللّه‌َ یُحِب‌ُّ التَّوّ َبین‌َ ویُحِب‌ُّ المُتَطَهِّرین‌; (بقره‌، 222) ...خداوند توبه‌کاران را دوست دارد و پاکان را ]نیز[ دوست دارد." "إن‌ّ الّذین عند ربّک لایستکبرون عن عبادته و یسبّحونه و له یسجدون‌; (آل‌عمران‌، 206) آن‌ها که ]در مقام قرب‌[ نزد پروردگار تو هستند، ]هیچ‌گاه‌[ از عبادتش تکبر نمی‌ورزند، و او را تسبیح می‌گویند، و برایش سجده می‌کنند." 4. شرافت خانوادگی و پاک بودن‌; منظور از "شرافت خانوادگی‌" شهرت‌، ثروت و موقعیت اجتماعی نیست‌; بلکه منظور "نجابت‌، پاکی‌، تدین و اصالت خانوادگی است‌; "الطَّیِّبـَت‌ُ لِلطَّیِّبین‌َ والطَّیِّبون‌َ لِلطَّیِّبـَت‌ِ...; (نور، 26) زنان پاک از آن‌ِ مردان پاک‌، و مردان پاک از آن‌ِ زنان پاکند." و پیامبراکرم‌می‌فرماید: "در دامن و خانوادة شایسته ازدواج کنید; زیرا "عِرق‌" (نطفه و ژن‌ها) تأثیرگذار هستند."(مکارم الاخلاق‌، حسن بن فضل طبرسی‌;، ص 197، انتشارات شریف رضی‌.) قرآن کریم در جایی دیگر می‌فرماید: "مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند; و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا مشرک‌، به ازدواج خود درنمی‌آورد و این کار بر مؤمنان حرام شده است‌." (نور، 3) پیامبراکرم‌در جایی دیگر می‌فرماید: "خوب بنگر که فرزندت را در کجا قرار می‌دهی ]چه کسی را برای مادری یا پدری فرزندت انتخاب می‌کنی‌[ زیرا عرق و خصوصیات ارثی‌، به صورت پنهانی و بدون اختیار منتقل می‌شود و تأثیر می‌گذارد."(شرح نهج‌البلاغه‌، ابن‌ابی‌الحدید، ج 12، ص 116، کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی‌، قم‌.) امام صادق‌می‌فرماید: "پیامبراکرم‌روزی برای سخنرانی و خطابه برخواست و فرمود: "ای مردم‌! از سبزه‌زاری که بر فراز مزبله و منجلابی روییده باشد بپرهیزید! سؤال شد: ای پیامبر خدا! سبزه‌زار بر مزبله و منجلاب چیست‌؟ فرمود: زن زیبایی که در خانوادة پلیدی رشد کرده باشد." پسر و مرد نیز همین‌گونه است‌.(بحارالانوار، علامه مجلسی‌;، ج 100، ص 236، مؤسسة الوفأ، بیروت‌.) 5. هجرت‌; یعنی مردی که به خاطر خداوند و گسترش دین خدا از دیار خود هجرت می‌کند و نیز زنی که به خاطر شرایط همسرش گاهی براساس شرایط لازم است هِجرت کند; چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: "اِن‌َّ الَّذین‌َ ءامَنوا وهاجَروا وجـَهَدوا بِاَموَلِهِم واَنفُسِهِم فی سَبیل‌ِ اللّه‌ِ والَّذین‌َ ءاوَوا ونَصَرُوا اُولغ‌کَ بَعضُهُم اَولِیأُ بَعض‌ٍ...; (انفال‌، 72) کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جان‌های خود در راه خدا جهاد کردند، و آن‌ها که پناه دادند و یاری نمودند، آن‌ها یاری یکدیگرند...". 6. داشتن عقل و فهم سالم‌; حضرت علی‌می‌فرماید: "از ازدواج با احمق بپرهیزید; زیرا مصاحبت و زندگی با او بلا است و فرزندانش نیز تباه می‌شوند."(التهذیب‌، شیخ طوسی‌;، ج 7، ص 406، دارالکتب الاسلامیة‌، تهران‌.) 7. زیبایی و آراستگی‌; زیبایی همسر در حفظ و تقویت عفت و ایمان همسرش تأثیر دارد; حضرت امام کاظم‌می‌فرماید: "آراستگی ]و زیبایی‌[ مرد بر عفت زن می‌افزاید."(من لایحضره الفقیه‌، شیخ صدوق‌;، ج 1، ص 122، انتشارات جامعة مدرسین حوزه علمیه قم‌.) البته زیبایی باید در کنار سایر ویژگیها و معیارها مورد توجه و بررسی قرار گیرد; یعنی زیبایی بدون تدین‌، عفت‌، اخلاق نیکو و... امتیاز و صفت پسندیده محسوب نمی‌شود. و...(برای آگاهی بیشتر ر.ک‌: آیین همسرداری‌، آیت‌الله امینی‌، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی / جوانان و انتخاب همسر، علی‌اکبر مظاهری‌، ص 103 ـ 174، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌.)
www.porsojoo.com

عضویت در تلگرام پرشین وی بزرگ و کوچک کردن سینه
اخبار چهره ها
اخبار هنرمندان
پزشکی و سلامت

با رژیم غذایی از بیماری های فصل پاییز جلوگیری کنید

با رژیم غذایی از بیماری های فصل پاییز جلوگیری کنید

نکاتی خوب برای استفاده از نخ دندان

نکاتی خوب برای استفاده از نخ دندان

روش های خانگی برای درمان بواسیر

روش های خانگی برای درمان بواسیر

بهترین روش ها برای جبران کمبود وزن

بهترین روش ها برای جبران کمبود وزن

با علائم و نشانه های سرطان خون آشنا شوید

با علائم و نشانه های سرطان خون آشنا شوید

بهترین روش برای مقابله با خشکی پوست در پاییز

بهترین روش برای مقابله با خشکی پوست در پاییز

زنان

دلایل میگرن در دوران قاعدگی!

دلایل میگرن در دوران قاعدگی!

آشنایی با دلایل گرایش زنان ایرانی به مواد مخدر

آشنایی با دلایل گرایش زنان ایرانی به مواد مخدر

همه چیز درباره سرطان تخمدان!!!

همه چیز درباره سرطان تخمدان

با زغال پوست و موی خود را تقویت کنید!!

با زغال پوست و موی خود را تقویت کنید

مناسب ترین قواعد آرایش صورت

مناسب ترین قواعد آرایش صورت

ارتباط مشکلات پوستی و چرخه قاعدگی

ارتباط مشکلات پوستی و چرخه قاعدگی

زیبایی و آرایش

ماسک کدو تنبل درخشان کننده پوست آبرسان پوست و...+ طرز تهیه ماسک

ماسک کدو تنبل درخشان کننده پوست آبرسان پوست

درمان بسیار ساده ترک کف پا در منزل +عکس

درمان بسیار ساده ترک کف پا در منزل

شیک ترین مدلهای شینیون عروس مدرن و کلاسیک + تصاویر

شیک ترین مدلهای شینیون عروس مدرن و کلاسیک

زغال معجزه طبیعت برای زیبایی پوست و موی شما

زغال معجزه طبیعت برای زیبایی  پوست و موی شما

آشنایی با نکات یک آرایش کلاسیک و ماندگار

آشنایی با نکات یک آرایش کلاسیک و ماندگار

چگونه مژه هایمان را زیبا و جذاب جلوه دهیم

چگونه مژه هایمان را زیبا و جذاب جلوه دهیم

وب گردی
تازه های پرشین وی در یک نگاه
پربیننده ترین اخبار
ثبت نام کنید ، 50 هزار تومان جایزه ببرید زیورآلات و پوشاک لوکس بر طرف کردن بوی بد دهان بزرگ و کوچک کردن سینه
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
فیلم جراحی بینی جراحی زیبایی
X
X