مشاهده : 67تست روانشناسی, روانشناسیRSSاشتراک:

تست روانشناسی؛ آیا حق تان را از دیگران می گیرید؟

تست روانشناسی؛ آیا حق تان را از دیگران می گیرید؟
برای شما تستی داریم  که می‌خواهیم با آن میزان ابراز وجود شما در جامعه و زندگی‌تان را بسنجیم. اینکه چقدر این اعتمادبه‌نفس را دارید که حق‌تان را از دیگران بگیرید و نگذارید دیگران آن را پایمال کرده و از شما سوءاستفاده کنند. در ادامه ۳۰ سؤال، به شما داده می‌شود. پاسخ شما باید مشخص کند […]

 تست روانشناسی؛ آیا حق تان را از دیگران می گیرید؟

برای شما تستی داریم  که می‌خواهیم با آن میزان ابراز وجود شما در جامعه و زندگی‌تان را بسنجیم. اینکه چقدر این اعتمادبه‌نفس را دارید که حق‌تان را از دیگران بگیرید و نگذارید دیگران آن را پایمال کرده و از شما سوءاستفاده کنند. در ادامه ۳۰ سؤال، به شما داده می‌شود. پاسخ شما باید مشخص کند که در موقعیت های مختلف چگونه ابراز وجود می‌کنید، حتی اگر این موقعیت‌ها  برایتان پیش نیامده باشد، فکر کنید اگر در آن موقعیت بودید، چه کار می‌کردید؟ هیچ سؤالی را بدون پاسخ نگذارید.

عبارت

همیشه

گاهی

هرگز

۱-آیا اگر فردی ناگهان در صف جلوی شما بایستد، اهمیت نمیدهید؟

۲-آیا برایتان سخت است از دوستی بخواهید لطفی در حقتان بکند؟

۳- اگر مدیرتان درخواست غیرمنطقی از شما بکند، پاسخ «نه» برایتان مشکل خواهد بود؟

۴-آیا برایتان سخت است که درخواست غیرمنطقی والدینتان را رد کنید؟

۵-آیا احساسات منفی خود به دیگران را در وقت مناسب بیان میکنید؟

۶-آیا به راحتی با مردمی که نمیشناسید، ارتباط برقرار میکنید؟

۷-اگر دوستی داشته باشید که مورد تایید والدینتان نباشد، آیا سعی میکنید که به آنها کمک کنید او را بهتر بشناسند؟

۸-اگر مشغول دیدن برنامه تلویزیونی مورد علاقهتان باشید و یکی از نزدیکان حواس شما را پرت کند، آیا از او میخواهید که ساکت باشد؟

۹- اگر نسبت به نامزد یا همسرتان عصبانی باشید، آیا بیان این خشم برایتان مشکل خواهد بود؟

۱۰-اگر دوستی که قرار بوده شما را به قرار مهمی برساند، ۱۵ دقیقه زودتر زنگ بزند و بگوید، نمیتواند بیاید، آیا ناراحتیتان را ابراز میکنید؟

۱۱- آیا نقش مهمی در تصمیمگیری برای چگونگی گذراندن اوقات فراغت با دوستان یا اقوام بازی میکنید؟

۱۲- آیا برایتان سخت است که تقاضای دیگران را رد کنید؟

۱۳- آیا اغلب عذرخواهی میکنید؟

۱۴- آیا برایتان سخت است به فروشنده «نه» بگویید؟

۱۵-آیا از صحبت کردن در بحث گروه کوچکی از دوستانتان، اجتناب میکنید؟

۱۶- آیا برایتان سخت است چیزی را که خریدهاید و دوست ندارید عوض کنید؟

۱۷- آیا به دیگران اصرار میکنید که سهم منصفانه از کارشان را انجام دهند؟

۱۸- اگر در یک رستوران خوب، غذایی تهیه کنند که از آن رضایت نداشته باشید، آن را به اطلاع پیش خدمت میرسانید؟

۱۹- اگر با عقیده مدیرتان مخالف باشید آیا جرات میکنید که نظر خود را بیان کنید؟

۲۰- درصورت ضرورت، آیا برایتان سخت خواهد بود که از والدینتان بخواهید لطفی در حق شما بکنند؟

۲۱- اگر به کسی علاقهمند باشید، برایتان سخت است که احساساتتان را به او بگویید؟

۲۲- اگر دوستی که مقدار کمی پول از شما قرض گرفته، بهنظر برسد که آن را فراموش کرده، آیا به او یادآوری میکنید؟

۲۳- اگر سخنان مدیرتان چنان نیشدار باشد که دیگر شوخی به حساب نیاید، آیا برایتان سخت خواهد بود تا ناراحتیتان را ابراز کنید؟

۲۴- اگر فروشنده مغازه به درخواست کسی پاسخ دهد که بعد از شماست، آیا به او موضوع را یادآوری میکنید؟

۲۵- اگر در تاکسی، راننده مبلغی بیش از کرایه رایج از شما طلب کند، آیا به او تذکر میدهید؟

۲۶- آیا در بیان رنجش خود نسبت به دوستی که بیدلیل از شما انتقاد کرده، تردید میکنید؟

۲۷- اگر مدیرتان حرفی بزند که بدانید صحت ندارد، آیا او را زیر سوال میبرید؟

۲۸-اگر صاحبخانهتان در انجام تعمیراتی که قول داده انجام دهد، کوتاهی کند، آیا نسبت به این موضوع اصرار میورزید؟

۲۹- آیا برایتان سخت است که از مدیرتان بخواهید که زودتر مرخصتان کند؟

۳۰- آیا برایتان سخت است که بهصورت لفظی عشق و محبتتان را به نامزد یا همسرتان بیان کنید؟

چه امتیازی می‌گیرید؟

در سوال‌های ۱-۲-۳-۴-۹-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۲۰-۲۱-۲۳-۲۶-۲۹-۳۰ به هر پاسخ هرگز ۲ امتیاز، به هر پاسخ گاهی یک امتیاز و به پاسخ‌های همیشه امتیازی ندهید.

 بنابراین در بقیه سؤال‌ها یعنی در سوال‌های ۵-۶-۷-۸-۱۰-۱۱-۱۷-۱۸-۱۹-۲۲-۲۴-۲۵-۲۷-۲۸- به هر پاسخ همیشه ۲ امتیاز، به هر پاسخ گاهی یک امتیاز و به پاسخ‌های هرگز امتیازی ندهید.

بالا‌ترین امتیاز در این آزمون ۶۰ خواهد بود، اگر نمره شما بین ۶۰-۴۰ باشد بیان‌کننده این است که شما جرات ابراز وجودتان در موقعیت‌های مختلف خوب است و اگر نمره شما بین ۳۹-۲۰ باشد

 شما در حد وسط قرار داشته و نیاز به تمرین بیشتر دارید و اگر نمره شما زیر ۱۹ باشد، میزان ابراز وجود و اعتماد به نفس در شما پایین است، شاید پیشنهادهای ما به شما کمک کند.

این نمره ها چه می گویند؟

اگر شما در این آزمون نمره پایینی آورده باشید احتمال دارد که حداقل ۲ مشکل داشته باشید؛ ابتدا، خود را از دیگران جدا نگه می‌دارید و نزدیک شدن به دیگران برای برقراری تماس اولیه که مهم است برایتان مشکل است. وقتی کسی به شما نزدیک می‌شود به راحتی نمی‌توانید کلمات مورد نظر‌تان را بگویید و از انتقال علاقه‌تان به آن فرد ناتوانید.

تمایل ندارید احساسات واقعی خود را بیان کنید حتی اگر این احساسات، مثبت باشند. نداشتن جرات، اغلب منجر به تنهایی و جداماندن از دیگران می‌شود. دومین مشکل اینکه اجازه می‌دهید دیگران از شما سوءاستفاده کنند.

اگر کسی تقاضای غیرمنطقی از شما داشته باشد، تمایلی به اعتراض از خود نشان نمی‌دهید. شما انتقاد و حرف‌های آزاردهنده را بدون اعتراض می‌پذیرید و اجازه می‌دهید که دیگران در برنامه‌تان دخالت کنند.

 اغلب شما ناتوانی خود را برای اعتراض خودخواهی دیگران، با گفتن این حرف به‌خود منطقی جلوه می‌دهید: «اعتراض کردن به دردسرش نمی‌ارزد.» یا با جمله «کار کوچکی است، نمی‌خواهم دوستم را ناراحت کنم.» ناتوانی خود را توجیه می‌کنید.

 رد نکردن یک یا ۲ و شاید هم تعدادی از تقاضاها کار سختی نیست. اما دیر یا زود، این تقاضاها اثر منفی خود را روی شما خواهند گذاشت.

 وقتی شما جرات ابراز وجود ندارید، کم‌کم از دوستانی که از شما تقاضاهای غیرمنطقی دارند رنجیده خاطر و ناراحت می‌شوید و چون برایتان مشکل است عقیده خود را بیان کنید یا به دوستان‌تان «نه» بگویید، کم‌کم از دوستان‌تان جدا می‌شوید، چون این تنها راهکار باقیمانده برای شماست.

چند راهکار و پیشنهاد

 نخستین قدم برای شما این است که دلیل تراشی‌هایی که باعث عقب ماندگی شماست را کنار بگذارید. بسیاری از شما ابراز وجود را با تهاجمی بودن اشتباه می‌گیرید.

ابراز وجود کردن از لحاظ اجتماعی کاری صحیح است، درحالی‌که تهاجمی بودن یک نوع توهین و حتی کاری خشن است.

مردم تهاجمی از شخصیت خود، برای ترساندن دیگران یا ایجاد تاثیر منفی استفاده می‌کنند، درحالی‌که کسانی که ابراز وجود می‌کنند، آن چیزی را که در ذهن‌شان است به روشی بیان می‌کنند که از لحاظ اجتماعی قابل‌قبول است و اجازه نمی‌دهند دیگران از آنها سوءاستفاده کنند. 

اینکه به دوست‌تان بگویید نیم ساعت دیر کردن او باعث ناراحتی‌تان شده تهاجمی بودن نیست بلکه احساس صمیمی بودن است. اگر هنگامی که دوست‌تان بخواهد اتومبیل شما را برای آخر هفته قرض بگیرد، «نه» بگویید، این جواب منفی یک پاسخ مناسب به یک درخواست کاملا نامناسب است.

در ارتباط برقرار کردن با دیگران پیشقدم شوید، حتی اگر سلامی کوتاه یا لبخندی گذرا باشد، می‌توانید قبل از انجام آن، در خانه کمی تمرین کرده و نقش بازی کنید تا انجام واقعی آن برایتان راحت‌تر باشد.

به یاد داشته باشید ابراز وجود‌کردن ضرورتا به معنای بالا بردن صدای‌تان یا انجام کارهای خشن نیست‌ بلکه به معنای روراست بودن در مورد آنچه به آن فکر کرده و احساس می‌کنید، است.

سخت نیست‌! یادتان باشد نخستین قدم را باید خودتان بردارید آن وقت می‌بینید که قدم‌های زیادی به سویتان برداشته خواهد شد.

منبع:مجله سیب سبز

برچسب ها:
تلگرام پرشین وی

زولا بازی کن

ندای ارژنگ

آیسان پرواز

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
زولا بازی کن

آیسان پرواز

ندای ارژنگ
زندگی بدون حسرت خوردن و پشیمانی چگونه ممکن است؟زندگی بدون حسرت خوردن و پشیمانی چگونه ممکن است؟
انسا هایی که همیشه حسرت گذشته را می خورند و ای کاش می گویند خیلی از موقعیت های روبه روی خود را نمی بینند و بعد ها باز حسرت این روزها را خواهند خورد
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
در پاتایا و آنتالیا چه می گذرد ؟ ایرانیان به دنبال چه هستند ؟
تورهای متنوع باکو با پرواز هفتگی ایران ایر !!
دختر و پسرهای اهل هیجان حتما ببینند !! داغ داغ
چند پیشنهاد ویژه برای خوشحال کردن آنکه دلش مال توست !
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
تشخیص افسردگی براساس عکس های اشتراکی زن و شوهر
ترفندهای زنانه ای که هر خانمی باید بداند
این رفتارهای آقایان باعث رنجش خانمها است
افراد افسرده را با این نشانه ها بشناسید
اختلال شخصیت بدگمان ها همسر بدگمان خود رابیشتر بشناسید
قدرت نه گفتن را اینگونه در خود پرورش دهید
زناشویی موفق را با رعایت این ۵ قانون برای خود بسازید
نشانه های افسردگی فصلی که باید آنها را بشناسید
روش‌های متفاوت برای جلب توجه که اشتباه هستند
این عادات رفتاری باعث می شود که محبوبیت تان نزد دیگران کاهش یابد
تاثیراتی که موسیقی بر خلق و خوی انسان می گذارد
۱۰ شغلی که بر شخصیت افراد تاثیر منفی می گذارد
درباره رایج ترین بیماری روانی بیشتر بدانید
افراد دو قطبی بعضی اوقات بسیار جذاب می شوند
انجام این کارها در شبکه‌های اجتماعی برای متأهل‌ها ممنوع !
این علائم می‌گوید شما دچار افسردگی خفیف هستید
آیا می دانید چرا بی‌دلیل گریه می کنیم؟
چگونگی رفتار با فرزند در دوران بلوغ
چگونگی برخورد با شوهر خسیس
چگونگی برخورد با افراد دمدمی‌ مزاج
دیگر به دنبال شریک زندگی خود نباشید!
کاهش وزن و تندخویی از علائم افسردگی شدید
چرا دختران بیشتر از پسران در معرض افسردگی قرار دارند
آیا استرس می تواند باعث دردهای قلبی شود
بررسی های جالب تاثیر ژنتیک بر شخصیت افراد
«شخصیت» افراد چگونه زندگی و افکار آنها را می سازد
چگونه مرگ عزیزان را به کودکان توضیح دهیم؟
گوشه‌گیری نوجوانان را جدی بگیرید
شخصیت شناسی ، آیا شما فرد متعصبی هستید؟
روانشناسی رنگ اسم شما | اسم شما چه رنگی است؟
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه بهار 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
چهل نما

آیسان پرواز

زندگی بدون حسرت خوردن و پشیمانی چگونه ممکن است؟
زندگی بدون حسرت خوردن و پشیمانی چگونه ممکن است؟
تشخیص افسردگی براساس عکس های اشتراکی زن و شوهر
تشخیص افسردگی براساس عکس های اشتراکی زن و شوهر
ترفندهای زنانه ای که هر خانمی باید بداند
ترفندهای زنانه ای که هر خانمی باید بداند
این رفتارهای آقایان باعث رنجش خانمها است
این رفتارهای آقایان باعث رنجش خانمها است
افراد افسرده را با این نشانه ها بشناسید
افراد افسرده را با این نشانه ها بشناسید
اختلال شخصیت بدگمان ها همسر بدگمان خود رابیشتر بشناسید
اختلال شخصیت بدگمان ها همسر بدگمان خود رابیشتر بشناسید
قدرت نه گفتن را اینگونه در خود پرورش دهید
قدرت نه گفتن را اینگونه در خود پرورش دهید
زناشویی موفق را با رعایت این ۵ قانون برای خود بسازید
زناشویی موفق را با رعایت این ۵ قانون برای خود بسازید
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما