۸ راز برای اینکه جذابیت خود را افزایش دهید!

اعتماد به نفس و مثبت اندیشی می تواند نقش زیادی در جذابیت میان دوستان داشته باشد‎

چگونه جذابیت داشته باشیم

چگونه جذابیت داشته باشیم , اعتماد به نفس و مثبت اندیشی می تواند
نقش زیادی در جذابیت میان دوستان داشته باشد‎

همه افراد خواهان جذابیت خود در میان اطرافیان و دوستان خود هستند
که با رعایت نکاتی ساده می توان به این مهم دست یافت.چگونه جذابیت داشته باشیم

 روانشناس و مشاور در گفتگویی اظهار کرد:

همه افراد خواهان جذابیت خود در میان اطرافیان و دوستان خود هستند
که با رعایت نکاتی ساده از جمله خوش رفتاری و شاد بودن می توان به این نیاز دست یافت.

وی در ادامه گفت: از جمله موارد عوامل جذابیت در میان اطرافیان
رضایت از داشته های خود، کمک به دوستان در هنگام نیاز،
عشق ورزیدن به دوستان و اعضای خانواده است که باعث اعتماد طرف مقابل می شود.

چگونه جذابیت داشته باشیم

منادی تصریح کرد: از دیگر موارد ایجاد جذابیت میان دیگران صداقت،
مرتب بودن و پرهیز از دروغ، بدگویی و غیبت در مورد دوستان است.چگونه جذابیت داشته باشیم

این روانشناس خاطر نشان کرد: اعتماد به نفس
و مثبت اندیشی شما می تواند نقش قابل توجهی در جذابیت شما میان دوستانتان داشته باشد زیرا این رفتار موجب دلگرمی و در نتیجه ایجاد انگیزه و امید در میان دیگران می شود.

منادی در پایان تاکید کرد: تنها زمانی ما خودمان را دوست داشتنی می دانیم
که به نیازها، عقاید، ارزش ها و ویژگی های شخصی واقعی خود دست پیدا کنیم.چگونه جذابیت داشته باشیم

اگر می خواهید مردم به شما علاقه مند شوند ، باید به آنها نشان دهید ، چه قدر دوست شان دارید ! وقتی به دوستی ، قدیمی می رسیم ، بدون کمترین تأملی ، سرشار از گرمی و محبت با او روبه رو می شویم . ناخودآگاه خنده بر لب هایمان می نشیند . حلوتر می رویم . نگاه های مان مهربان و دوستانه می شود . و سرانجام برای در آغوش گرفتنش ، به سویش می شتابیم . ولی اغلب وقتی با فردی نا آشنا روبه رو می شویم ، با خجالت یا بی تفاوتی احساس ناخوشایندی را به او منتقل می کنیم که باعث سردی رابطه می شود .

به این شیوه تجسمی ، توجه کیند . با بکارگیری این روش مطمئناً ، در نخستیم ملاقات با هر کسی ، برخورد گرمی را با او خواهید داشت .

خبرنگاران

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت