راه کارهایی برای برخورد با کودک بد زبان

راه کارهایی برای برخورد با کودک بد زبان
مواظب برنامه های تلویزیونی كه كودك می بیند، دوستانی كه با آنها رفت و آمد دارید و طرز صحبت خود باشید تا بتوانید این كلمات را از مجموعه لغاتی كه كودك به كار می برد حذف كنید.

با کودک بدزبان چطور رفتار کنیم

کودک بد زبان , مواظب برنامه های تلویزیونی که کودک می بیند، دوستانی که با آنها رفت و آمد دارید

و طرز صحبت خود باشید تا بتوانید این کلمات را از مجموعه لغاتی که کودک به کار می برد حذف
کنید.
وقتی کودکان شروع به بدزبانی ، تمسخر، پرخاش ، استفاده از کلمات نامطلوب و گاه فحش دادن می کنند،

ما به شکلی غمناک، متوجه قدرت شگفت آور کودک در تقلید کلمات خوب و بد خودمان و اطرافیان می شویم.
بدزبانی،‌ تنها از راه آموختن و مواجه شدن با کلمات نامناسب به وجود می آید، بنابراین باید موقعیت هایی را
که طی آن ممکن است کودک این کلمات نامطلوب را بشنود، محدود کنید.
یعنی مواظب برنامه های تلویزیونی که کودک می بیند، دوستانی که با آنها رفت و آمد دارید و طرز صحبت
خود باشید تا بتوانید این کلمات را از مجموعه لغاتی که کودک به کار می برد حذف کنید.
توصیه های زیر به شما کمک می کند در تربیت کودک خود تأثیرگذار وموفق تر باشید.کودک بد زبان ۱
بدزبانی کودک را نادیده بگیرید :

اگربه طور اتفاقی،‌ کودکتان واژه ناشایستی را به کار برد، سعی کنید به بد
زبانی او، بی توجهی نشان دهید.
وانمود کنید که آن را هرگز نشنیده اید، بنابراین هرگونه تأثیر آن را بر خودتان از بین برده و بازی
او را به یک بازی یک نفره تبدیل کنید، چیزی که اصلاً برای کودکان جالب نیست.

رفتار مناسب با کودک بد زبان

۲ – از خوش زبانی کودک تعریف و تمجید کنید :
بگذارید کودک بداند چه نوع گفتاری را می پسندید.
هر بار که بدزبانی نمی کند به این امر اشاره کنید.
برای مثال بگویید « خوشم می آید وقتی سؤالی از تو می پرسم آرام جواب می دهی.
» در عمل به او نشان دهید که کدام گفتار وی، بدزبانی شمرده می شود.
۳ – خودتان هم بدزبانی نکنید :
از آن جا که می دانید بدزبانی شیوه ای است که کودک برای
اعمال کنترل بر شما به کار می گیرد، پس خودتان بدزبانی نکنید.
او ممکن است به دنبال راه هایی باشد تا عمداً شما را عصبانی کند و با بدزبانی، توجه شما را
به خود جلب کند.
پس از شرکت در این بازی خودداری کنید.کودک بد زبان

کودک بد زبان

بهترین رفتار با کودک بد زبان۴ – بدزبانی را به کودک آموزش ندهید :
پاسخ دادن به کودک در حالت عصبانیت ، تنها به او
می آموزد چگونه بدزبانی کند.
هر چند دشوار است ولی وقتی با عصبانیت سر شما فریاد می کشد، شما متقابلاً این کار را انجام ندهید،
بلکه سعی کنید با احترام گذاشتن به کودک، احترام گذاشتن به دیگران را به او آموزش دهید.
نسبت به کودک خود مؤدب باشید، گویی که او میهمان است.
۵ – با کودک همان گونه حرف بزنید که مایلید با شما حرف بزند :
به کودک بیاموزید چگونه از
بیانی که شما دوست دارید، استفاده کند.
در بین صحبت ها از این کلمات استفاده کنید.
« ممنونم، لطفاً، متأسفم و …
» هم چنین به او بیاموزید تنها آن چه گفته می شود، بدزبانی محسوب نمی شود، بلکه گاهی لحن سخن
گفتن هم ناخوشایند به نظر می رسد.

طرز برخورد با کودک بدزبان

۶ – برای کودک توضیح دهید که بدزبانی یعنی چه :
لازم است فکر کنید آیا کودک بد زبانی می
کند یا فقط شیوه بیانش این گونه است ؟ در این میان می توان مواردی از این دست را ذکر
کرد : طعنه زدن، به کار بردن اسم کوچک برخی افراد، با فریاد پاسخ گفتن و سرپیچی گستاخانه، بدزبانی تلقی
می شود ولی حالات امتناع ساده مانند « نمی خواهم که » غرغر کردن و پرسش هایی مانند « آیا
باید » تنها اظهار عقیده محسوب می شوند نه بدزبانی.کودک بد زبان ۷ – بر گفتار دوستان، رسانه ها و
خودتان نظارت کنید :

توجه کنید که خودتان و اطرافیانتان چگونه صحبت می کنید.
دقت کنید که کودکان، تا حد امکان کمتر سخن ناخوشایند، نیش دار و یا دو پهلو بشنوند و یاد بگیرند.
۸ – به دلیل بدزبانی، کودک را تنبیه نکنید :
تنبیه را برای موارد مهم و رفتارهای زیان باری بگذارید
که برای خود کودک و دیگران آزار دهنده و خطرناک است.
بدزبانی هم، در بدترین حالت، آزاردهنده است ولی هیچ تجربه ای در دست نیست که نشان دهد با تنبیه کردن
به دلیل بی احترامی، کودک، مؤدب و محترم می شود.
مجازات، تنها ترس را می آموزد و نه احترام را.

بهترین برخورد با کودک بدزبان

۹ – لقب دادن را آموزش ندهید :
گاه والدین، به راحتی همان القاب تمسخر آمیزی را که کودک به
زبان می آورد به سرش فریاد می کشند، برای مثال : « کودن! نمی دانی که نباید به کسی لقب
بد داد ».
این کار به کودک اجازه می دهد تا همان کلماتی را که شما استفاده می کنید، به کار ببرد.
خشم خود را کنترل کرده و به او توضیح دهید که چه طور و چرا این قدر عصبانی شده اید.کودک
بد زبان ۱۰ – به دلیل لقب دادن، کودک را تنبیه نکنید :
اگر کودک را به دلیل لقب دادن
مجازات کنید، هرگاه از او دور باشید از این واژه ها استفاده می کند.
اعمال مجازات شدید برای درمان بدزبانی به کودک می آموزد که چگونه کاری را پنهان انجام دهد.کودک بد زبان ۱۱ .
از به کار بردن القاب طنز آمیز و خودمانی پرهیز کنید :

از صدا کردن کودک خود با القایی که
گاه به دلیل احساس صمیمی بودن از آن ها استفاده می کنید ولی نمی خواهید او برای صدا کردن دیگران
از آن ها استفاده کند، اجتناب کنید.
به عنوان مثال گفتن کلمه وروجک یا شیطون، می تواند به دلیل تقلید کودک از شما استفاده شود.
۱۲ – اجازه ندهید به کودک، القاب بد بدهند :
راه های مطلوبی را به کودک پیشنهاد کنید تا زمانی
که دیگران به او لقب می دهند، از طریق آن ها واکنش نشان دهد.
برای مثال بگویید « وقتی دوستت با اسم بدی شما را صدا زد، به او بگو تا موقعی که اسم
بدی شما را صدا زد، به او بگو تا موقعی که اسم خودم را صدا نکنی با تو بازی نمی
کنم و جواب تو را نمی دهم.
» ۱۳ – اسامی بد و خوب را برای کودک مشخص کنید :
به طور دقیق برای کودک توضیح دهید
که از چه نام هایی نباید استفاده کند.
تنها در این صورت می توانید از او انتظار داشته باشید که لقب های « مجاز » و « غیر
مجاز » را بشناسد.
سه نسل

عروسی ساز

آیسان پرواز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
آقایان این رفتارهایتان روی اعصاب خانم هاست!
آقایان این رفتارهایتان روی اعصاب خانم هاست!
چگونه دقیقه نودی نباشیم؟!!
چگونه دقیقه نودی نباشیم؟!!
درمان وسواس با روش های طبیعی
درمان وسواس با روش های طبیعی
استرس مزمن چه مشکلاتی برای ما پیش می آورد؟
استرس مزمن چه مشکلاتی برای ما پیش می آورد؟
دلیل وابستگی شدید کودک به پدر و مادر چیست؟
دلیل وابستگی شدید کودک به پدر و مادر چیست؟
آقایان از جواب دادن به این سوالات فراری‌اند!
آقایان از جواب دادن به این سوالات فراری‌اند!
شوهرتان خسیس نیست، بیمار است!
شوهرتان خسیس نیست، بیمار است!
شخصیت مشکی‌پوش‌ها را بهتر بشناسید
شخصیت مشکی‌پوش‌ها را بهتر بشناسید
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز