شخصیت شناسی جالب از روی رنگ چشمشخصیت شناسی جالب از روی رنگ چشم

شناخت شخصیت افراد از روی رنگ چشم، گزینه جدیدی است که در روابط انسانی بی تاثیر نبوده و چنانچه درست بکار رود مشکلات زیادی را حل خواهد کرد.

آیا شما آدم نرمالی هستید ؟آیا شما آدم نرمالی هستید ؟

فرد نرمال باید هوش اجتماعی داشته باشد تا بتواند به دنبال فعالیت‌های شغلی و عملكردی برای بروز و ایجاد یك فعالیت مولد باشد.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت