از اختلال وسواس زیبایی چه می دانید؟

از اختلال وسواس زیبایی چه می دانید؟

وسواس در زیبایی , به گفته ساناز مهدوی‌تبار، مشاور، بسیاری از افرادی که به طور وسواس گونه به مقوله زیبایی می‌پردازند از نداشتن اعتماد به‌ نفس رنج می‌برند

زنان می توانندحافظه افراد را بخوانند

زنان می توانندحافظه افراد را بخوانند

حافظه خوانی زنان , محققان در دانشگاه کمبریج، آزمونی را برگزار کردند که “خواندن ذهن از روی چشم” نام داشت که طی این آزمایش تصویری از شم‌های مختلف در مقابل شرکت کنندگان قرار گرفت

چهل نما
رایانمهربهنودگشت