همه چیز درمورد پرخاشگری و تاثیر آن برطول عمرهمه چیز درمورد پرخاشگری و تاثیر آن برطول عمر

دلایل پرخاشگری چیست گروهی از محققان آمریکایی و سنگاپوری دریافتند که زنان جوانی که در تست روانشناسی مشترک میزان بی تابی آنها بیشتر بود، در مقایسه با سایر همتایان خود که شکیبا و صبورتر بودند، تلومرهای کوتاه تری داشتند.تلومر کلاهک های کوچکی در انتهای کروموزم ها است که با افزایش طول عمر ارتباط دارد. تیم […]

پرخاشگری و بی حوصلگی عمر شما را کاهش می دهدپرخاشگری و بی حوصلگی عمر شما را کاهش می دهد

پرخاشگری و کاهش عمر گروهی از محققان آمریکایی و سنگاپوری دریافتند که زنان جوانی که در تست روانشناسی مشترک میزان بی تابی آنها بیشتر بود، در مقایسه با سایر همتایان خود که شکیبا و صبورتر بودند، تلومرهای کوتاه تری داشتند.تلومر کلاهک های کوچکی در انتهای کروموزم ها است که با افزایش طول عمر ارتباط دارد. تیم […]

با همسر پرخاشگر خود چه کنمبا همسر پرخاشگر خود چه کنم

پرخاشگری در همسر اما ممکن است وقتی به این نتیجه رسیدید که تقصیر با شما نیست، دیگر نتوانید تمام رفتارهای پرخاشگرانه ی او را به راحتی بپذیرید.زمانی که کشف کنید مشکل کجاست، همدردیتان تا حدی کاهش می یابد و دیگر همه ی بدرفتاری های او را قابل قبول نمی دانید، حتی اگر پرخاشگری او دلیل […]

رایانمهر

چهل نما

تاثیراتی که موسیقی بر خلق و خوی انسان می گذارد
تاثیراتی که موسیقی بر خلق و خوی انسان می گذارد
۱۰ شغلی که بر شخصیت افراد تاثیر منفی می گذارد
۱۰ شغلی که بر شخصیت افراد تاثیر منفی می گذارد
درباره رایج ترین بیماری روانی بیشتر بدانید
درباره رایج ترین بیماری روانی بیشتر بدانید
افراد دو قطبی بعضی اوقات بسیار جذاب می شوند
افراد دو قطبی بعضی اوقات بسیار جذاب می شوند
انجام این کارها در شبکه‌های اجتماعی برای متأهل‌ها ممنوع !
انجام این کارها در شبکه‌های اجتماعی برای متأهل‌ها ممنوع !
این علائم می‌گوید شما دچار افسردگی خفیف هستید
این علائم می‌گوید شما دچار افسردگی خفیف هستید
آیا می دانید چرا بی‌دلیل گریه می کنیم؟
آیا می دانید چرا بی‌دلیل گریه می کنیم؟
چگونگی رفتار با فرزند در دوران بلوغ
چگونگی رفتار با فرزند در دوران بلوغ
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما