تاریخ نشر :پنجشنبه 13 جولای 2017اخبار ورزشیRSSاشتراک:

ازدواج پسر بکهام با بازیگر مشهور آمریکایی

بکهام پسر بزرگ دیوید بکهام به تازگی رابطه ای را با کلویی ورتز بازیگر آمریکایی آغاز کرده که ممکن است به ازدواج آنان ختم شود.

ازدواج پسر بکام با بازیگر آمریکایی

ازدواج پسر بکام با بازیگر آمریکایی , بکهام پسر بزرگ دیوید بکهام به تازگی رابطه ای را با کلویی ورتز بازیگر آمریکایی
آغاز کرده که ممکن است به ازدواج آنان ختم شود. کلویی مورتز بازیگر و مدل ۲۰ ساله آمریکایی است که مدتی
پیش در فرش قرمز جدیدترین فیلمش در لس آنجلس شرکت کرد.

او اما به طور رسمی با پسر بزرگ دیوید بکهام (بروکلین بکهام ۱۸ ساله) روی فرش قرمز رفت.

ازدواج پسر بکام با بازیگر آمریکایی

کلویی در مصاحبه ای که روی فرش قرمز انجام داد گفت:”مدت هاست همه در جستجوی کشف رابطه ما
هستند و می خواهند بدانند ما یک زوجیم یا نه اما دیگر مهم نیست ،بله! بروکلین و من رابطه تازه ای را آغاز
کرده ایم شاید به این نتیجه برسیم که در آینده می توانیم با هم ازدواج کنیم”.

خبر ورزشی

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت