تاریخ نشر :یکشنبه 03 سپتامبر 2017اخبار ورزشیRSSاشتراک:

شوخی دردسرساز و جنجالی با مهدی رحمتی

بازیکنان جوان استقلال روابط خوبی با مهدی رحمتی کاپیتان استقلال دارند.

شوخی با مهدی رحمتی

شوخی با مهدی رحمتی , رحمتی به واسطه تجربیات و کاریزمایی که در استقلال دارد همواره مورد توجه بازیکنان
جوان این تیم قرار دارد.
حتی برخی موارد بازیکنان جوان تر با رحمتی شوخی می کنند با این حال همواره مرزبندی هایی میان آنها وجود دارد.
کمتر پیش می آید شاهد شوخی هایی مانند این تصویر با رحمتی باشیم. جایی که علی قربانی یک شوخی
را در قبال کاپیتان استقلال طرح ریزی می کند
هر چند از نوع از گرفتن بطری آب در دستان قربانی مشخص است که او آگاهی دارد که در حال انجام یک شوخی
دردسرساز با کاپیتان استقلال است.

شوخی با مهدی رحمتی

خبر ورزشی

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت