تاریخ نشر :چهار شنبه 17 مه 2017اخبار ورزشیRSSاشتراک:

عادت خطرناکی که محسن مسلمان دارد!

عادت خطرناک محسن مسلمان , محسن مسلمان بازیکن پرسپولیس در تمرینات عادت دارد که بدون ساق بند و جوراب حاضر شود و ممکن است به شکل جدی آسیب ببیند.

عادت خطرناک محسن مسلمان

عادت خطرناک محسن مسلمان , این عادت محسن مسلمان است.

با وجود اینکه بارها هم تیمی هایش به او تذکر دادند باز هم این عادت همیشگی را تکرار می کند.

مسلمان ستاره طراح پرسپولیس معمولا در تمرینات این تیم بدون ساق بند و جوراب حاضر می شود
مسئله ای که هر لحظه می تواند او را با مصدومیت جدی مواجه کند.

عادت خطرناک محسن مسلمان

محسن مسلمان در تمرین پرسپولیس

این حرکت مسلمان باعث می شود در فوتبال دستگرمی در تمرینات پرسپولیس،
بازیکنان با محافظه کاری فراوان برای گرفتن توپ از او تلاش کنند.
مسئله ای که بارها باعث انتقاد هم تیمی ها از مسلمان شده است.

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت