قهرمانی پرسپولیس و بی آبرویی در این جشن +عکس

قهرمانی پرسپولیس , بعد از دو سال که پرسپولیسی ها قهرمان شدند، هانی را به داخل زمین راه ندادند.

قهرمانی پرسپولیس

قهرمانی پرسپولیس , قریب دو سال است که از مرگ هادی نوروزی گذشته است
و در تمام این دو سال آدم های بی ربط و با ربط بسیاری قول داده بودند که بعد از قهرمانی جام را فرزند هادی بالای سر ببرد.

امروز بعد از دو سال که پرسپولیسی ها قهرمان شدند،
هانی را به داخل زمین راه ندادند. گفته اند ماموران یگان ویژه او را هل داده اند،
زمین خورده است و او گریان و نالان صحنه را ترک کرده است.

قهرمانی پرسپولیس

قهرمانی پرسپولیس

این بی آبرویی تا ابد بر پیشانی مدیر عامل این تیم آقای طاهری،
همه سیاسیون و مسئولان دروغ گو و ریاکاری که از نام هادی نوروزی سوءاستفاده کردند خواهد ماند.

دیشب روی سکوی قهرمانی برای همه از نوزاد و خردسال جا بود الا بچه هادی…

جام نیـوز

قهرمانی پرسپولیس و بی آبرویی در این جشن +عکس