مرگ ناگهانی دختر ملی پوش کاراته ایران + تصاویر

درنا کاویانی کاراته کا اهل فارس و عضو تیم نوجوانان کاراته کشور، که بارها برای ایران اسلامی افتخار آفرینی کرده بود در سن 17 سالگی دار فانی را وداع گفت. فدراسیون کاراته این مصیبت بزرگ را به خانواده آن مرحومه تسلیت می گوید.  سایت فدراسیون کاراته

کاراته

درنا کاویانی کاراته کا اهل فارس و عضو تیم نوجوانان کاراته کشور، که بارها برای ایران اسلامی افتخار آفرینی کرده بود در سن 17 سالگی دار فانی را وداع گفت.

فدراسیون کاراته این مصیبت بزرگ را به خانواده آن مرحومه تسلیت می گوید.

 ملی پوش

ملی پوش

 سایت فدراسیون کاراته

مرگ ناگهانی دختر ملی پوش کاراته ایران + تصاویر

    مطالب مرتبط: