جنجال بزرگ لیونل مسی و پسرش!جنجال بزرگ لیونل مسی و پسرش!

مسابقه پدر و پسر در بازی FIFA 18 هم زمان با دیدار حساس ایتالیا با سوئد در آخرین پلی آف اروپا در راه جام جهانی جنجالی بزرگ به راه انداخت.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت