ابعاد جدید ممنوع الخروجی فتح الله زاده افشا شدابعاد جدید ممنوع الخروجی فتح الله زاده افشا شد

علی فتح الله زاده چند روز پیش و هنگامی که قصد داشت با استقلال به تایلند برود متوجه شد که ممنوع الخروج است.هر چند مدیر عامل استقلال اعلام کرد مشکل خروج نداشته اما تعدادی تصور کردند که مهدی امیر آبادی از فتح الله زاده شکایت کرده اما این بازیکن هم اعلام کرده هیچ شکایتی از […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت