اس ام اس تبریک شب یلدا (۱)اس ام اس تبریک شب یلدا (۱)

اس ام اس تبریک شب یلدا ,یلدای چشم های تو برفی ترین شب است ,یلدای چشم های تو طوفان می آورد ,امشب تمام وسوسه ها در نگاه توست ,ابلیس هم به دین تو ایمان می آورد !

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۴)

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی بار بگشایید اینجا کربلاست / آب و خاکش با دل و جان آشناستاربعین است اربعین کربلاست / هر طرف غوغایی از غم ها به پاست … اس ام اس تسلیت اربعین حسینی … این چه حرفی ست که در عالم بالاست بهشتهرکجا حرف “حسین” است همان جاست بهشت … […]

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

بار بگشایید اینجا کربلاست / آب و خاکش با دل و جان آشناستاربعین
است اربعین کربلاست / هر طرف غوغایی از غم ها به پاست

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

این چه حرفی ست که در عالم بالاست بهشتهرکجا حرف “حسین” است همان جاست بهشت

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

خوشا دردی که درمانش حسین استخوشا جانی که جانانش حسین استخوشا راهی که پایانش حسین است

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

عشق فقط یک کلام ، حسین علیه السلام

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

کاش سمت حرمت باز شود پنجره هاباز از دوریت افتاده به کارم گره ها

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

آنان که به گوش دل شنیدند تو رارفتند و به پای دل رسیدند تو راآن کوردلان که بر دلت تیر
زدنددیدند تو را ولی ندیدند تو را

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

آن ساعتی خوش است که من گریه می کنمآن گریه را به محضرتان هدیه می کنمهرکس به تکیه گاه و
پناهی دلش خوش استمن نوکرم ، به صاحب خود تکیه می کنم

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

ای قد و قامت تو معنی قد قامت منای که الهام عبادت ز وجودت گیرمکربلا کعبه عشق است منم در
احرامشد در این قبله عشاق دوتا تقسیرمدست من خورد به آبی که نصیب تو نشدچشم من دید در این آب
روان تصویرمباید این دیده و دستها بدهم قربانیتا که تکمیل شود حج من و تقدیرم

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

این گدا مرحمت از دست شما می خواهدسخت بیمار شده دل که شفا می خواهدعاشقم ، بال بده تا بپرم
تا بامتاین پریدن پری از جنس خدا می خواهدتو کریمی و من امّید کرامت دارماین دل از دست تو یک
کرببلا می خواهد

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

شکر خدا به دام شما دل اسیر شدتا نوکر سرای شما شد امیر شدزینب ، حسن ، حسین و کلثوم
و مرتضیهر یک شبیه فاطمه خیر کثیر شدهرکس گدای خان شما شد بزرگ شدهرکس نشد ، ذلیل و زبون و
حقیر شدباید حسین حسین کنید ای ملائکهفطرس حسین گفت و پرید و سفیر شدبی تو خزان تمام دلم را گرفته
بودبا نامتان هوا چقدر دلپذیر شدای کاش حرف پشت سرم اینچنین شوداین هم جوان سینه زنی بود و پیر شداین
رو سیاه را تو بیا و زهیر کنبا یک نگاه عاقبتم را به خیر کن

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

جام مرا ز عشق خودت پر ز باده کنسر می دهم برای تو آقا اشاره کنکم کم ز هجر کرب
و بلا پیر می شوملطفی برای خادم این خانواده کنعازم شدم به سوی خدا از ره شمافکری برای عاشقتان بین
جاده کنعمری برای زینبتان گریه کرده اماز من برای نوکریت استفاده کنتو کشتی نجاتی و من غرق در گنهمولا مرا
به کرب و بلایت پیاده کن

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

راه نجات چیست بجز روضه حسین ؟تنها به کربلا برسانی مرا بس استاس ام اس تسلیت اربعینروزی که الفبای انالعبد
نوشتیمگفتیم که ما نوکر ارباب بهشتیمیک پیرهن مشکی و یک بیرق روضهبانی شد و ما بنده ابلیس نگشتیم

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

آبروی حسین به کهکشان می ارزد ، یک موی حسین بر دو جهان می ارزد ، گفتم که بگو بهشت
را قیمت چیست ، گفتا که حسین بیش از آن می ارزد

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

السلام ای وادی کرببلاالسلام ای سرزمین پر بلاالسلام ای جلوه گاه ذوالمننالسلام ای کشته های بی کفن

امیر اف بی

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت