داستان جالب | عالم کتک خورداستان جالب | عالم کتک خور

یک روز چهار پنج نفر جمع شدند و خدمتش آمدند گفتند: آقا ما داستانى شنیده ‏ایم از خودتان باید بپرسیم، آیا همسر شما گاهى شما را مى ‏زند؟!

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۵)

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی تمام یاس هایت را به شام از کربلا بردم/چو برگشتم برایت یک چمن نیلوفر آوردم/مسافر از برای یار سوغات آورد اما/من از شام بلا داغ سه ساله دختر آوردم…اربعین حسینی تسلیت باد… *** اس ام اس تسلیت اربعین حسینی *** دوستان با من و دل ناله و فریاد کنید […]

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

تمام یاس هایت را به شام از کربلا بردم/چو برگشتم برایت یک چمن
نیلوفر آوردم/مسافر از برای یار سوغات آورد اما/من از شام بلا داغ سه ساله دختر آوردم…
اربعین حسینی تسلیت باد…

***

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

***

دوستان با من و دل ناله و فریاد کنید / آه را با نفس از حبس دل آزاد
کنید/اربعین آمده تا از شهدا یاد کنید / گریه بر زخم تن حضرت سجاد کنید…

***

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

***

امشب شب اربعین مصباح هداست/ دل یاد حسین بن علی شیر خداست/پروانه به گرد شمع حق پر زد
و سوخت/ امشب شب یاد عشقیاء و شهداست…

***

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

***

السلام علیکم یااباصالح المهدى (عج) السلام علیک یاامین الله فى ارض و حجته على عباده (یاصاحب الزمان آجرک
الله)اربعین حسینی بر شما وعاشقان حسین تسلیت…

***

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

***

بار بگشایید اینجا کربلاستآب و خاکش با دل و جان آشناستاربعین است اربعین کربلاستهر طرف غوغایی از غم
ها به پاست

***

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

***

به یاد کربلا دل‏ها غمگین استدلا خون گریه کن چون اربعین استاربعین حسینی برشما تسلیت
باد

***

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

***

السلام ای وادی کربلاالسلام ای سرزمین پر بلاالسلام ای جلوه گاه
ذوالمننالسلام ای کشته های بی کفناربعین حسینی برشما تسلیت باد

***

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

***

درسی که
اربعین به مامیدهد، زنده نگهداشتن یادِحقیقت و خاطره ی شهادت درمقابل طوفان تبلیغات دشمن است

***

اس ام اس تسلیت
اربعین حسینی

***

امشب شب اربعین مصباح هداستدل یاد حسین بن علی شیر خداستپروانه به گرد شمع حق پر زد
و سوختامشب شب یاد عشقیاء و شهداست

***

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

***

امام صادق(ع): آسمان چهل روز
در عزای حسین(ع) گریست.اربعین حسینی برشما تسلیت باد

***

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

***

امام صادق-ع: آسمان چهل
روز در عزای حسین-ع گریست…
اربعین حسینی برشما و خانواده ی محترمتان تسلیت

***

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

***

بــاز دگر بـاره رســیــد
اربـعـیــنجوش زند خـون حـسـیـن از زمیــنشـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــنجــان جــهــان بـــاد فدای حـسین

***

اس ام اس تسلیت اربعین
حسینی

***

بسوز ای دل که امروز اربعین استعزای پور ختم المرسلین استقیام کربلایش تا قیامتسراسر درس، بهر مسلمین استاربعین
حسینی تسلیت باد

***

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

***

بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارددلی چون جابر اندر
جستجوی کربلا داردبه یاد کاروان اربعینی با گریه می گویدهمی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد..

***

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

***

اربعین آمد و اشکم ز بصر می آیدگوییا زینب محزون ز سفر
می آیدباز در کرب و بلا شیون و شینی برپاستکز اسیران ره شام خبر می آید

***

اس ام اس
تسلیت اربعین حسینی

***

باز عاشوراییان پیدا شدندباز هم سوداییان شیدا شدنداربعین غصه های گل کجاستاربعین ناله بلبل کجاستاربعین عشق،
عباست چه شداربعین، فریاد احساست چه شد

***

اس ام اس تسلیت اربعین حسینی

***

باز دلم خون شد و
چشمم گریستآنکه درین روز چون من نیست کیست؟باز دگر باره رسید اربعینجوش زند خون حسین از زمین

***

اس ام
اس تسلیت اربعین حسینی

***

گویند که در روز قیامت علمدار شفاعت زهراست…
علم فاطمه دست قلم عباس است.

عصر ایران

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت