اس ام اس تنهایی (1)

اس ام اس تنهایی  گفتی: تا آخر دنیا با تواَم. و من، ندانستم نامِ دیگر تو تنهایی‌ است! • اس ام اس تنهایی  • تنهایی خوابیدنِ هر شبِ مَردی‌ست در آغوش زنی‌ که دیگر نیست! • اس ام اس تنهایی  • تنهایی مثل موریانه‌ای‌ست به جانِ درخت.  گاهی باید به آتش زد! • اس ام […]

اس ام اس تنهایی 

گفتی: تا آخر دنیا با تواَم.

و من،

ندانستم نامِ دیگر تو

تنهایی‌ است!

اس ام اس تنهایی 

تنهایی

خوابیدنِ هر شبِ مَردی‌ست

در آغوش زنی‌

که دیگر نیست!

اس ام اس تنهایی 

تنهایی

مثل موریانه‌ای‌ست به جانِ درخت.

 گاهی باید به آتش زد!

اس ام اس تنهایی 

دری که روو به “آمدن” باز می‌شود

پشت به “رفتن” بسته خواهد شد،

تو می‌آیی

تنهایی می‌رود.

 اس ام اس تنهایی

اس ام اس تنهایی 

خواب از سرِ شهر پرانده است

مردی که تنهایی خود را هر شب

در خیابان‌های شهر

سوت می‌زند!

اس ام اس تنهایی 

مرد، تنها؛ پشتِ میزِ کافه

زن، تنها؛ پشتِ پنجره‌ی خانه

و این میان

“تنهایی”

به جشن و پایکوبی‌ست!

اس ام اس تنهایی 

تنهایی

خیابانی ست که هر روز قدم می زنم.

تَه ندارد لاکردار!

اس ام اس تنهایی 

جُذام که ندارم

فقط تنهای‌اَم

پس دیگر چرا از من فرار می‌کنیْ مرگ؟!

اوردوز

اخبار مرتبط:

اس ام اس و جملات جدید تنهایی و افسردگی

اس ام اس های جدید و زیبای تنهایی

اس ام اس های زیبای تنهایی

اس ام اس های فراموشی و تنهایی

اس ام اس های جدایی و تنهایی

اس ام اس تنهایی (1)