اس ام اس زیبا و عاشقانه (۵۹)

اس ام اس زیبا و عاشقانه (۵۹)
اس ام اس زیبا و عاشقانه میدونی عشق مثل چیه؟عشق مثل پنیر می مونه:زیادش آدمو خنگ می کنه ، متوسطش به آدم آرامش میده ، هیچ کس هم تا حالا از بی پنیری نمرده ♥ ♥ اس ام اس زیبا و عاشقانه ♥ ♥ من به عشق در یک نگاه اعتقادی ندارماما به عاشق تر […]

اس ام اس زیبا و عاشقانه

میدونی عشق مثل چیه؟عشق مثل پنیر می مونه:زیادش آدمو خنگ می کنه ،
متوسطش به آدم آرامش میده ، هیچ کس هم تا حالا از بی پنیری نمرده

اس ام اس
زیبا و عاشقانه

من به عشق در یک نگاه اعتقادی ندارماما به عاشق تر شدن با هر
نگاه بدجوری معتقدم

اس ام اس زیبا و عاشقانه

بوف کورمبروم خانه ام و خوش
باشمعشقکاخی ست که ویرانه نباید بشود

اس ام اس زیبا و عاشقانه

برگ پاییزی.راهی جز
سقوط نداردوقتی می داند درختعشق برگ تازه ای در دل دارد

اس ام اس زیبا و عاشقانه

عشقکودتایی ستدر کیمیای تنو شورشی ست شجاعبر نظم اشیاءو شوق توعادت خطرناکی ستکه نمی دانم چگونه از دست
آننجات پیدا کنمو عشق توگناه بزرگی ستکه آرزو می کنمهیچ گاه ” بخشیده ” نشود

اس ام اس
زیبا و عاشقانه

عشق یک مرد را با حرفهاش نهاز رفتارش باید فهمیدعشق یک زن را هم
میتوانچه میگویم من….
زن که عاشق نمیشوددیوانه میشود

اس ام اس زیبا و عاشقانه

زیرباران هیچ قلبی خالی
ازیک عشق نیستنمره ی عاشق شدن درزیرباران،نمره دیوانگیستزیرباران راه رفتن،مثل باران تازگیستزیرباران خیس ماندن،بوی ناب زندگیست

اس ام
اس زیبا و عاشقانه

در کویر سبز عشقیک سخن از من بگیرقلبه تو قلبه من استپس تمنا
میکنم از من مگیر

اس ام اس زیبا و عاشقانه

من به فرمان دلم دلبر
نوازی میکنمدلبرم شاید نداند عشق بازی می کنم،،،،،عاشقانه می پرستم خال لبهایش ولی،،،او نمیداند که من مهمان نوازی می کنم،باد,
گیسوانش را به این سو وبه آن سو میبرد،،من چونان بادی کنارش یکه تازی میکنم،،،،،،

اس ام اس
زیبا و عاشقانه

جمعه هم آمد ولی آن جمعه ی دلخواه نیستبت پرستانیم و مثل ما کسی
گمراه نیستعشق اینجا بین آدم ها غریب افتاده استدر بساط خالی ما آه حتی آه نیست

اس ام
اس زیبا و عاشقانه

سر منزل مراد بود آستان عشقمحروم آنکه بوسه بر این آستان نداد

اس ام اس زیبا و عاشقانه

عشق از هر چه که دیدم به جهان ناب ترستهر
که مجذوب همو از همه بی تاب ترستبین معشوقه و عاشق عددی یکسان نیستهر چه بیتاب ترت می کند او
خواب ترستدست یابی مگر از خواب به محبوبه ی خودوصل معشوق که بر دلزده نایاب ترست

اس ام
اس زیبا و عاشقانه

می سرایم شعر اینه نماشرح عصر خویش بگویم باشمامافرارمغزها رادیده ایمدرفراق لاله ها
نالیده ایملاله های عشق ما پر پر شدهباغ اندوه پر ز نیلوفر شدهشاعران،شبهای شعر بر پا کنندعاشقان شمعهای مهر احیا
کنند

امیر اف بی

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
داستان جالب | آزمون دامادها
داستان جالب | آزمون دامادها
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
داستان کوتاه | کار شیطان
داستان کوتاه | کار شیطان
تست هوش فضایی | مکعب نادرست
تست هوش فضایی | مکعب نادرست
اس ام اس عاشقانه (۹۱)
اس ام اس عاشقانه (۹۱)
داستان کوتاه | شیر ناصرالدین شاه
داستان کوتاه | شیر ناصرالدین شاه
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز