اس ام اس مناجات با خداوند (۱۳)

اس ام اس مناجات با خداوند به خدا تا اندازه ی امیدوار باش که جرات گناه کردن پیدا نکنی و از اون تا اندازه ی بترس که از رحمت اون ناامید نشوی •• اس ام اس مناجات با خداوند •• دستهایم انقدر بزرگ نیست که چرخ دنیا را به کامتان بچرخانم اما یکی هست که […]

اس ام اس مناجات با خداوند

به خدا تا اندازه ی امیدوار باش که جرات گناه کردن پیدا نکنی

و از اون تا اندازه ی بترس که از رحمت اون ناامید نشوی

••

اس ام اس مناجات با خداوند

••

دستهایم انقدر بزرگ نیست که چرخ دنیا را به کامتان بچرخانم

اما یکی هست که بر همه چیز
تواناست

از او تمنای لحظه های زیبا برایتان دارم

••

اس ام اس مناجات با خداوند

••

صداى خنده
هاى خدا را میشنوى ؟

دعایت را شنیده و به آنچه محال میپندارى میخندد

••

اس ام اس مناجات با
خداوند

••

هیچکس تنها نیست

او در همه حال کنار ماست

بی همتای اول

••

اس ام اس مناجات
با خداوند

••

مرامت عشق، لبخندت صمیمی

قدم هایت “صراط المستقیمی”

بگویم “یا علی” آغاز هر کار

که “بسم
الله رحمن الرحیمی”

••

اس ام اس مناجات با خداوند

••

دلم گرفته خدایا تو دل گشایی کن

من
آمدم به امیدت تو هم خدایی کن

به بوی دلکش زلفت که این گره بگشای

دل گرفته ما بین و
دلگشایی کن

••

اس ام اس مناجات با خداوند

••

شاید همه آنچه که در زندگی میخواهم را نداشته
باشم

اما هر آنچه که برای زیستن نیاز دارم برایم فراهم است

به همین خاطر از خدا سپاسگزارم…

••

اس ام اس مناجات با خداوند

••

باور نمی کنم

خالق نظم دانه های انار

زندگی مرا بی
نظم چیده باشد…

••

اس ام اس مناجات با خداوند

••

معبودم

متبرکم گردان به نامت

متبلورم گردان به عبادتت

متذکرم گردان
به ذکرت

مرحمتم گردان به رحمتت

••

اس ام اس مناجات با خداوند

••

خدایا

ما برای داشتن دست
های تو ریسمان نبسته ایم ، “دل” بسته ایم

همین که حال دلمان خوب باشد ، برایمان کافی ست…

••

اس ام اس مناجات با خداوند

••

پروردگارا

کاش ، به همان اندازه ای که از حرف مردم
میترسیم

از تو می ترسیدیم ، که اگر اینگونه بود دنیای ما دنیای دیگری بود

و آخرت ما آخرت دیگری
… کاش …

••

اس ام اس مناجات با خداوند

••

خدایا به من ایمانی عطا کن که

نگران
روزیم نباشم

درست مانند کودکی که نگران وعده بعدی غذایش نیست

زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد…

••

اس ام اس مناجات با خداوند

••

خدایا هر روز کمی اندوه برام بفرست

زیرا در اندوه است
که تو یاد میشوی و در خوشی از یاد میروی…

••

اس ام اس مناجات با خداوند

••

خداوندا

تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم

مبادا گم
کنم راه قشنگ آرزوها را

مبادا گم کنم اهداف زیبا را

مبادا جا بمانم از قصار موهبت هایت

خداوندا مرا
مگذار تنها لحظه ای حتی…

بی اس ام اس

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت