اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۶)اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۶)

اس ام اس های عاشقانه شب بخیر ,خدایا امروزمان گذشت ,فردایمان را با گذشتت شیرین کن ,ما به مهربانیت محتاجیم ,رهایمان نکن ,خدایا شب ما را با یادت بخیر کن …

تست هوش تصویری قرار دادن گزینه مناسب با جواب

تست هوش تصویری قرار دادن گزینه مناسب با جواب تست هوش تصویری به تصویر بالا نگاه کنید و از ارتباط بین آنها گزینه صحیح را پیدا کنید ؟ تست هوش تصویری به نظر شما کدام گزینه از ۴ گزینه بالا ، مسئله تست هوش را کامل می کند ؟ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ […]

تست هوش تصویری قرار دادن گزینه مناسب با جواب

تست هوش تصویری قرار دادن گزینه مناسب با جواب

تست هوش تصویری

به تصویر بالا نگاه کنید و از ارتباط بین آنها گزینه صحیح را پیدا کنید ؟

 تست هوش تصویری قرار دادن گزینه مناسب با جواب

تست هوش تصویری

به نظر شما کدام
گزینه از ۴ گزینه بالا ، مسئله تست هوش را کامل می کند ؟

پاسخ تست هوش تصویری : پاسخ گزینه B است.

 تست هوش تصویری قرار دادن گزینه مناسب با جواب

نمکستان

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت