تست هوش جالب کشف روابط بین اعداد

تست هوش جالب کشف روابط بین اعداد
تست هوش کشف روابط بین اعداد تست هوش کشف روابط بین اعداد با توجه به روابط موجود بین این اعداد، چه عددی باید جایگزین علامت سؤال شود؟ پاسخ تست هوش: ۷۹۴ این سری از اعداد با رابطه زیر تعریف می شوند: ۱۱ ۲۱ ۳۱ = ۶ ۱۲ ۲۲ ۳۲ = ۱۴۱۳ ۲۳ ۳۳ = ۳۶۱۴ […]

تست هوش کشف روابط بین اعداد

 تست هوش جالب کشف روابط بین اعداد

تست هوش کشف روابط بین اعداد

با توجه به روابط موجود بین این اعداد، چه عددی باید جایگزین علامت سؤال شود؟

پاسخ تست هوش:

۷۹۴

این سری از اعداد
با رابطه زیر تعریف می شوند:

۱۱ ۲۱ ۳۱ = ۶ ۱۲ ۲۲ ۳۲ = ۱۴۱۳
۲۳ ۳۳ = ۳۶۱۴ ۲۴ ۳۴ = ۹۸ ۱۵ ۲۵ ۳۵ = ۲۷۶ ۱۶
۲۶ ۳۶ = ۷۹۴

ای هوش

تلگرام پرشین وی

رایانمهر

چهل نما

عروسی ساز

آیسان پرواز

نو عروس

معمای جالب | ساعت دیجیتال روی شیشه
معمای جالب | ساعت دیجیتال روی شیشه
اس ام اس چهارشنبه سوری (۷)
اس ام اس چهارشنبه سوری (۷)
داستان جالب | هوای تازه در کلاس شیوانا
داستان جالب | هوای تازه در کلاس شیوانا
تست هوش تصویری | تاس ها
تست هوش تصویری | تاس ها
اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن (۷)
اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن (۷)
داستان آموزنده | دعای چوپان
داستان آموزنده | دعای چوپان
معمای جالب | شمش تقلبی
معمای جالب | شمش تقلبی
اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن (۶)
اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن (۶)
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما