تست هوشRSSاشتراک:

تست هوش | عدد گم شده را بیابید

تست هوش | عدد گم شده را بیابید
با توجه به روابط بین اعداد، عدد گمشده را بیابید.

تست هوش عدد گم شده را بیابید

تست هوش عدد گم شده را بیابید ,به شکل زیر نگاه کنید، اعداد قرار گرفته در آن، با هم دارای
رابطه ای هستند.
آیا می توانید عدد گمشده را بیابید؟ (با علامت سؤال مشخص شده است)

تست هوش عدد گم شده

تست هوش عدد گم شده را بیابید

تست هوش

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

تست هوش

پاسخ تست هوش :

۱۲۵ مقلوب اعداد واقع در گوشه هر
مربع (جای یکان و دهگان را عوض می کنیم)‌ را با هم جمع می کنیم، عدد وسط در هر
مربع به این شکل بدست می آید.

۳۴ ۱۱ ۳۲ ۱۳ = ۹۰ ۱۶ ۲۷ ۱۹ ۲۱ = ۸۳ ۲۶ ۲۲ ۳۳ ۴۴ = ۱۲۵

آی هوش

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
معمای ریاضی | شناسایی عدد مفقوده!
معمای ریاضی | شناسایی عدد مفقوده!
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
داستان جالب | آزمون دامادها
داستان جالب | آزمون دامادها
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
داستان کوتاه | کار شیطان
داستان کوتاه | کار شیطان
تست هوش فضایی | مکعب نادرست
تست هوش فضایی | مکعب نادرست
اس ام اس عاشقانه (۹۱)
اس ام اس عاشقانه (۹۱)
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز