تست هوش مسیر مجهول

تست هوش مسیر مجهول
تست هوش مسیر مجهول تست هوش مسیر مجهول تست هوش مسیر مجهول یک مربع ۶×۶ داریم که با اعداد مختلفی پر شده است.همانطور که در شکل مشاهده می کنید، رگه ای از این اعداد، گم شده اند.آیا می توانید بگویید کدام گزینه، جای این اعداد را به درستی پر می کند؟ … … … … […]

تست هوش مسیر مجهول

تست هوش مسیر مجهول

تست هوش مسیر مجهول

تست هوش مسیر مجهول

تست هوش مسیر مجهول

یک مربع ۶×۶ داریم که با اعداد مختلفی پر شده است.
همانطور که در شکل مشاهده می کنید، رگه ای از این اعداد، گم شده اند.
آیا می توانید بگویید کدام گزینه، جای این اعداد را به درستی پر می کند؟

پاسخ تست هوش:

گزینه Bدر مربع های ۹ خانه ای در چهار گوشه مربع بزرگ، ستون وسط، حاصلضرب ستون های دو طرف آن
می باشند.
و به همین ترتیب برای سطر وسط.

آی هوش

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
داستان جالب | آزمون دامادها
داستان جالب | آزمون دامادها
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
داستان کوتاه | کار شیطان
داستان کوتاه | کار شیطان
تست هوش فضایی | مکعب نادرست
تست هوش فضایی | مکعب نادرست
اس ام اس عاشقانه (۹۱)
اس ام اس عاشقانه (۹۱)
داستان کوتاه | شیر ناصرالدین شاه
داستان کوتاه | شیر ناصرالدین شاه
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز