داستان آموزنده | خنده و گریه ملائک

داستان آموزنده | خنده و گریه ملائک
جالب است بدانید پیامبر اکرم(ص) نیز این سوالات را از جبرئیل پرسیده اند ؟

داستان آموزنده خنده و گریه ملائک

داستان آموزنده خنده و گریه ملائک ,جالب است بدانید پیامبر اکرم(ص) نیز این سوالات را از جبرئیل پرسیده اند ؟

ایشان از جبرئیل پرسید آیا ملائکه ،گریه و خنده دارند؟ فرمود :آری؟ به سه کس از روی تعجب می خندند
و بر سه کس از روی ترحم ودلسوزی می گریند.
داستان آموزنده – از کسی که سراسر روز را به سخنان چرند و پرند و (یا کارهای)بیهوده می گذارند، و
چون شب شود نماز عشاء خوانده و باز به بیهودگی خود ادامه می دهد ،ملائکه می خندند و می
گویند ای بی خبر از صبح تا شب سیر نشدی ،حالا سیر می شوی؟

داستان خنده و گریه ملائک

– دوم :دهقانی که بیل و
کلنگ خود را برداشته و به بهانه تعمیر و اصلاح زمین خود ، دیوار مشترک (بین خود و شریکش)را می
ساید تا به سهم خود بیافزاید،ملائکه می خندند و می گویند ،آن زمین به آن پهناور ترا سیر نکرد این
مختصر تو را سیر می کند؟

داستان آموزنده خنده و گریه ملائک

داستان آموزنده و جالب خنده و گریه ملائک

– سوم
:از زنی که خودش را از نامحرم در زمانی که زنده بود نمی پوشانید ، بعد از مرگش وقتی که
او را در قبر می گذارندبدنش را می پوشانند تا کسی حجم و اندامش را نبیند .
ملائکه می خندند و می گویند :وقتی که مورد میل و رغبت بود او را نپوشانیدید ،حالا که مورد نفرت
و انزجار است او را می پوشانید؟ (مواعظ العددیه ص ۱۴۴،۱۴۵) عصر ایران

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
داستان جالب | آزمون دامادها
داستان جالب | آزمون دامادها
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
داستان کوتاه | کار شیطان
داستان کوتاه | کار شیطان
تست هوش فضایی | مکعب نادرست
تست هوش فضایی | مکعب نادرست
اس ام اس عاشقانه (۹۱)
اس ام اس عاشقانه (۹۱)
داستان کوتاه | شیر ناصرالدین شاه
داستان کوتاه | شیر ناصرالدین شاه
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز