داستانRSSاشتراک:

داستان جالب پادشاهی که زنانش را می سوازنید

داستان جالب پادشاهی که زنانش را می سوازنید
داستان پادشاهی که زنانش را می سوازنید شاه عباس دوم بار دیگری درپی زیاده روی درنوشیدن باده، به یکی از بانوان حرم گفت که او هم باده بنوشد و آن بانو از نوشیدن باده خودداری کرد.شاه خشمگین برخاست و…. شاه عباس دوم به دلیل سرپیچی همسران از خوردن باده، دستور می داد آنها را بسوزانند. […]

داستان پادشاهی که زنانش را می سوازنید

شاه عباس دوم بار دیگری درپی زیاده روی درنوشیدن باده، به یکی
از بانوان حرم گفت که او هم باده بنوشد و آن بانو از نوشیدن باده خودداری کرد.
شاه خشمگین برخاست و….

شاه عباس دوم به دلیل سرپیچی همسران از خوردن باده، دستور می داد آنها را بسوزانند.

شاه عباس دوم روزی درحرمخانه بادۀ زیادی خورده و به سه نفر از بانوان دستور داد که آنها هم بنوشند.
آنها پوزش خواستند و گفتند که به زودی به حج خواهند رفت.شاه سه بار دیگر پافشاری کرد و به آنها
گفت که باده بنوشند: بانوان به همین سخن پوزش خواستند.
شاه بی درنگ فرمان داد هر سه را بستند و آتش بسیاری افروخته آنها را در آتش سوختند.شاه عباس دوم
بار دیگری درپی زیاده روی در نوشیدن باده، به یکی از بانوان حرم گفت که او هم باده بنوشد و
آن بانو از نوشیدن باده خودداری کرد.
شاه خشمگین برخاست و به بزرگ خواجه سرایان گفت که او را نیز مانند آن سه بانوی دیگر درآتش انداخته
بسوزانند.آغاباشی می خواست فرمان شاه را به انجام رساند اما دربرابر گریه و زاری و درخواست های آن بانو، دلش
به رحم آمد و پیش خود گفت که شاه این بانو را دوست دارد فردا که به هوش بیاید او
را خواهد بخشید.ازاین روی، آن بانو را نکشت.
بامداد که شاه از خواب برخاست از آغاباشی پرسید که فرمان را انجام دادی؟ پاسخ شنید که فرمان شاهانه را
به تعویق انداختم تا شاید پادشاه اندیشۀ خودرا دگرگون سازد.شاه بی درنگ فرمان داد آغاباشی را در آتش انداخته سوزانیدند
و آن بانو را بخشید.

mihanblog.com

تلگرام پرشین وی

رایانمهر

چهل نما

عروسی ساز

آیسان پرواز

نو عروس

اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۷ (۷)
اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۷ (۷)
اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع) (۳)
اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع) (۳)
معمای جالب | ساعت دیجیتال روی شیشه
معمای جالب | ساعت دیجیتال روی شیشه
اس ام اس چهارشنبه سوری (۷)
اس ام اس چهارشنبه سوری (۷)
داستان جالب | هوای تازه در کلاس شیوانا
داستان جالب | هوای تازه در کلاس شیوانا
تست هوش تصویری | تاس ها
تست هوش تصویری | تاس ها
اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن (۷)
اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن (۷)
داستان آموزنده | دعای چوپان
داستان آموزنده | دعای چوپان
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما