داستان کوتاه | همه دندان های پادشاه

داستان کوتاه | همه دندان های پادشاه
پادشاهی خواب دید که همه دندان های او افتاده است. خوابگذار را فراخواند و تعبیر خواب را جویا شد...

داستان کوتاه همه دندان های پادشاه

داستان کوتاه همه دندان های پادشاه ,پادشاهی خواب دید که همه دندان های او افتاده است.
خوابگذار را فراخواند و تعبیر خواب را جویا شد.
خوابگذار گفت: « پادشاه به سلامت باد، همه نزدیکان شما پیش از شما می میرند به گونه ای بعد از
شما کسی نمی ماند.»

داستان همه دندان های پادشاه

پادشاه ناراحت شد و گفت: «وقتی همه نزدیکان من بمیرند من با که باشم؟ این چه
تعبیری است که می گویی؟» و دستور داد او را صد ضربه شلاق بزنند.
داستان کوتاه سپس پادشاه دستور داد خوابگذار دیگری را نزد او بیاورند.
خوابگذار دوم گفت: «تعبیر خوابی که پاشاه دیده اند این است که عمر پادشاه درازتر از عمر همه نزدیکان خواهد
بود.» پادشاه گفت: « تعبیر خواب همان است اما این بیان با آن بیان خیلی فرق می کند.» و دستور
داد صد سکه به او بدهند.

داستان کوتاه همه دندان های پادشاه

داستان کوتاه و خواندنی همه دندان های پادشاه

یکی بود

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
داستان جالب | آزمون دامادها
داستان جالب | آزمون دامادها
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
داستان کوتاه | کار شیطان
داستان کوتاه | کار شیطان
تست هوش فضایی | مکعب نادرست
تست هوش فضایی | مکعب نادرست
اس ام اس عاشقانه (۹۱)
اس ام اس عاشقانه (۹۱)
داستان کوتاه | شیر ناصرالدین شاه
داستان کوتاه | شیر ناصرالدین شاه
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز