داستان کوتاه | چو من آیم او رود

داستان کوتاه | چو من آیم او رود
گویند حضرت آدم نشسته بود، شش نفر آمدند، سه نفر طرف راستش نشستند و سه نفر طرف چپ. به یکی از سمت راستی‌ها گفت: «تو کیستی؟»...

داستان کوتاه چو من آیم او رود

داستان کوتاه چو من آیم او رود ,گویند حضرت آدم نشسته بود، شش نفر آمدند، سه نفر طرف راستش
نشستند و سه نفر طرف چپ.
به یکی از سمت راستی‌ها گفت: «تو کیستی؟» گفت: «عقل.» پرسید: «جای تو کجاست؟» گفت: «مغز.» از دومی پرسید: «تو
کیستی؟» گفت: «مهر.» پرسید: «جای تو کجاست؟» گفت: «دل.» از سومی پرسید: «تو کیستی؟» گفت: « حیا .
» پرسید: «جایت کجاست؟» گفت: «چشم.» سپس به جانب چپ نگریست و از یکی سؤال کرد: «تو کیستی؟» جواب داد:
«تکبر.»

داستان چو من آیم او رود

پرسید: «محلت کجاست؟» گفت: «مغز.» گفت: «با عقل یک جایید؟» گفت: «من که آمدم عقل می‌رود.» از دومی پرسید:
«تو کیستی؟» جواب داد: «حسد.» محلش را پرسید.
گفت: «دل.» پرسید: «با مهر یک مکان دارید؟» گفت: «من که بیایم، مهر خواهد رفت.» از سومی پرسید: «کیستی؟» داستان
کوتاه
گفت: « طمع .
» پرسید: «مرکزت کجاست؟» گفت: «چشم.» گفت: «با حیا یک جا هستید؟» گفت: «چون من داخل شوم، حیا خارج می
شود.»

داستان کوتاه چو من آیم او رود

داستان کوتاه و جالب چو من آیم او رود

یکی بود

عروسی ساز

آیسان پرواز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
اس ام اس سپندارمذگان روز عشق ایرانی (۶)
اس ام اس سپندارمذگان روز عشق ایرانی (۶)
داستان زیبای | ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ حافظ
داستان زیبای | ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ حافظ
معمای ریاضی | شناسایی عدد مفقوده!
معمای ریاضی | شناسایی عدد مفقوده!
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
داستان جالب | آزمون دامادها
داستان جالب | آزمون دامادها
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
داستان کوتاه | کار شیطان
داستان کوتاه | کار شیطان
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز