اس ام اس تبریک شب یلدا (۱)اس ام اس تبریک شب یلدا (۱)

اس ام اس تبریک شب یلدا ,یلدای چشم های تو برفی ترین شب است ,یلدای چشم های تو طوفان می آورد ,امشب تمام وسوسه ها در نگاه توست ,ابلیس هم به دین تو ایمان می آورد !

معماRSSاشتراک:

معمای المپیادی ردیف سکه ها

معمای المپیادی ردیف سکه ها می خواهیم ۱۰ عدد سکه را طوری در یک ردیف قرار دهیم که هیچ دو سکه مجاوری به رو نباشد.این کار به چند صورت امکان پذیر است؟ الف) ۱۰۰ ب) ۱۲۱ ج) ۱۴۴ د) ۲۴۳هـ) ۲۵۶ … … … … … … … … پاسخ معمای المپیادی ردیف سکه ها: […]

معمای المپیادی ردیف سکه ها

می خواهیم ۱۰ عدد سکه را طوری در یک ردیف قرار دهیم که هیچ
دو سکه مجاوری به رو نباشد.
این کار به چند صورت امکان پذیر است؟

الف) ۱۰۰ ب) ۱۲۱ ج) ۱۴۴ د) ۲۴۳هـ) ۲۵۶

پاسخ معمای المپیادی ردیف سکه ها:

گزینه (ج) صحیح است.فرض کنید an تعداد روشهای چیدن n سکه در یک ردیف باشد که هیچ دو سکه ی
مجاوری به رو نباشد.

ادعا می کنیم که

an=an-1 an-2

برای اثبات توجه کنید اگر اولین سکه به پشت باشد، n-1 سکه بعدی به an-1
طریق می تواند چیده شوند.

اما اگر اولین سکه به رو گذاشته شود، سکه مجاور آن باید حتما به پشت باشد و n-2 سکه بعدی
به an-2 روش می توانند قرار بگیرند.

حال با توجه به اینکه a1=2 و a2=3 به آسانی نتیجه می شود a10=144

معمای المپیادی ردیف سکه ها

خانه ریاضی

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت