معمای المپیادی | شبکه راه‌های منطقه

معمای المپیادی | شبکه راه‌های منطقه
در یک منطقه، تعدادی شهر به هم متصل هستند. می خواهیم ارتباط بین برخی از آنها را قطع کنیم.

معمای المپیادی شبکه راه‌های منطقه

معمای المپیادی شبکه راه‌های منطقه ,در یک نقشه، شبکه‌ی راه‌های منطقه ای در یک استان٬ به این صورت است که
هر شهر دقیقا به سه شهر دیگر به طور مستقیم جاده دارد.
به نظر شما آیا امکان پذیر است که با بستن تنها یکی از این جاده‌ها، ارتباط بعضی از شهرها را
با بعضی از شهرهای دیگر قطع کنیم؟

معمای المپیادی شبکه راه‌های منطقه

معمای المپیادی : شبکه راه‌های منطقه

پاسخ معمای المپیادی:

بله امکان پذیر است.
اگر نقشه‌ی شبکه به شکل زیر باشد با بستن مسیر BC ارتباط شهر‌های سمت چپ با شهرهای سمت راست قطع
خواهد شد.

معمای المپیادی شبکه راه‌های منطقه

معمای المپیادی : شبکه راه‌های منطقه

آی هوش

تلگرام پرشین وی

رایانمهر

چهل نما

عروسی ساز

آیسان پرواز

نو عروس

معمای جالب | ساعت دیجیتال روی شیشه
معمای جالب | ساعت دیجیتال روی شیشه
اس ام اس چهارشنبه سوری (۷)
اس ام اس چهارشنبه سوری (۷)
داستان جالب | هوای تازه در کلاس شیوانا
داستان جالب | هوای تازه در کلاس شیوانا
تست هوش تصویری | تاس ها
تست هوش تصویری | تاس ها
اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن (۷)
اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن (۷)
داستان آموزنده | دعای چوپان
داستان آموزنده | دعای چوپان
معمای جالب | شمش تقلبی
معمای جالب | شمش تقلبی
اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن (۶)
اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن (۶)
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما