اس ام اس زیبای عصر بخیر (۱)اس ام اس زیبای عصر بخیر (۱)

اس ام اس زیبای عصر بخیر …زندگی لمس لحظه هاست …لحظه های بودن ؛ لحظه های ماندن ؛لحظه های ترس وتنهایی …لحظه های عشق وشیدایی “پس تا هستی زندگی کن” لحظـه هاتون ناب

معمای جالب | مربع گم شده در فضا

معمای جالب | مربع گم شده در فضا
قبل از دیدن پاسخ معما، کمی فکر کنید!

معمای جالب مربع گم شده

معمای جالب مربع گم شده , معمای زیر را بخوانید و از حل کردن آن لذت ببرید! سرگرمی زیر یک
نوع بازی ریاضی به نام معمای مربع گمشده است، معمای مربع گم‌شده معمایی متاثر از خطای دید است و در
کلاس‌های درس ریاضیات برای به کارگیری تجسم هندسی دانش‌آموزان مطرح می‌شود.
این پازل دو ترکیب از اشکالی را نشان می‌دهد که ظاهراً هر دو یک مثلث قائم‌الزاویه هستند.
اما یکی از آنها یک مربع ۱×۱ فضای خالی دارد، شما باید جای مثلث ها و بقیه اشکال را جوری
تغییر دهید که یک مربع در فضا بماند بدون اینکه در تصویر تغییری ایجاد شود.

معمای جالب مربع گم شده

معمای جالب مربع گم شده

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

معمای جالب :مربع
گم شده

پاسخ معمای جالب:

معمای جالب مربع گم شده

معمای جالب :مربع گم شده

سرگرمی

برچسب ها: ,

آیسان پرواز

نو عروس

دکتر طاهری

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز