معمای جالب | مرد میلیونر

معمای جالب : مرد میلیونر این معمای ساده را بخوانید و سعی کنید به آن پاسخ دهید: مردی تخم مرغ را دانه ای 800 تومان خرید و دانه ای 600 تومان فروخت و در آخر میلیونر شد! چطور ممکن است این مرد میلیونر شد؟ او که از فروش تخم مرغ سودی نبرده است! پاسخ معما […]

معمای جالب : مرد میلیونر

این معمای ساده را بخوانید و سعی کنید به آن پاسخ دهید:

مردی تخم مرغ را دانه ای 800 تومان خرید و دانه ای 600 تومان فروخت و در آخر میلیونر شد! چطور ممکن است این مرد میلیونر شد؟ او که از فروش تخم مرغ سودی نبرده است!

 معمای جالب مرد میلیونر

پاسخ معما جالب :

مرد تخم مرغ فروش در ابتدا میلیاردر بوده است و در اثر ضررهایی که از فروش تخم مرغ داشته ، دارائیش را از دست داده و حالا میلیونر است .

بیستون

اخبار مرتبط:

معمای جالب | شمار خرگوش ها بعد از یک سال!

معمای جالب | پیدا کردن توپ سبک تر

معمای جالب | سه ظرف و ده مهره

معمای جالب | آدم پولدار و نگهبان

معمای جالب | الماس ربوده شده

معمای جالب | مرد میلیونر