معمای ریاضی | تعداد طوطی و قفس

معمای ریاضی | تعداد طوطی و قفس
تعدادی طوطی و تعدادی قفس در اختیار داریم. اگر او در هر قفس 4 طوطی قرار دهد، یک قفس، خالی باقی می ماند و ...

معمای ریاضی تعداد طوطی و قفس

معمای ریاضی تعداد طوطی و قفس ,تینا تعدادی طوطی و تعدادی قفس در اختیار دارد.
اگر او در هر قفس ۴ طوطی قرار دهد، یک قفس، خالی باقی می ماند.
اگر او در هر قفس ۳ طوطی قرار دهد، یک طوطی بدون قفس خواهد ماند.
آیا می توانید بگویید تینا چند طوطی و چند قفس دارد؟

معمای تعداد طوطی و قفس

معمای ریاضی تعداد طوطی و قفس

معمای جالب ریاضی تعداد طوطی
و قفس

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

معمای ریاضی

پاسخ معمای ریاضی:

با توجه به
صورت معمای ریاضی داریم: بخش نخست: تعداد طوطی ها برابر است با ۴ برابر تعداد قفس ها منهای یک:

۱) P = 4(C – 1) بخش دوم: تعداد طوطی ها برابر است با سه برابر تعداد قفس ها به
علاوه یک: ۲) P = 3C 1 با حل این دو معادله ، خواهیم داشت: تعداد طوطی ها:
۱۶ تعداد قفس ها: ۵ آی هوش

عروسی ساز

آیسان پرواز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
اس ام اس سپندارمذگان روز عشق ایرانی (۶)
اس ام اس سپندارمذگان روز عشق ایرانی (۶)
داستان زیبای | ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ حافظ
داستان زیبای | ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ حافظ
معمای ریاضی | شناسایی عدد مفقوده!
معمای ریاضی | شناسایی عدد مفقوده!
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
داستان جالب | آزمون دامادها
داستان جالب | آزمون دامادها
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
داستان کوتاه | کار شیطان
داستان کوتاه | کار شیطان
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز