معماRSSاشتراک:

معمای ریاضی تقسیم پیتزا!

معمای ریاضی تقسیم پیتزا روزی ۱۱ دوست وارد یک پیتزا فروشی می شوند و یک پیتزا خانواده سفارش می دهند.بعد از اینکه سفارش آماده می شود، تصمیم می گیرند که خودشان آنرا تقسیم کنند.البته این شرط را هم می گذارند که تنها از ۴ برش مستقیم برای این تقسیم استفاده کنند.گرچه در نهایت اصلا هم […]

معمای ریاضی تقسیم پیتزا

روزی ۱۱ دوست وارد یک پیتزا فروشی می شوند و یک پیتزا خانواده سفارش می دهند.
بعد از اینکه سفارش آماده می شود، تصمیم می گیرند که خودشان آنرا تقسیم کنند.
البته این شرط را هم می گذارند که تنها از ۴ برش مستقیم برای این تقسیم استفاده کنند.
گرچه در نهایت اصلا هم جانب انصاف رعایت نمی شود، اما آنها می توانند با ۴ برش، به ۱۱ قسمت
دست پیدا کنند(dot) آیا شما هم می توانید این کار را انجام دهید؟ پاسخ ها قطعا می تواند با پاسخ
داده شده، متفاوت باشد.
اما مهم اینست که شما بتوانید تنها با ۴ برش مستقیم، این پیتزا را دقیقا به ۱۱ قسمت تقسیم نمایید.

پاسخ معمای ریاضی:

یکی از حالت های ممکن را مشاهده می کنید.
گرچه ما هم قبول داریم که در این تقسیم، انصاف رعایت نشده است!!!

 معمای ریاضی تقسیم پیتزا

خانه ریاضی

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت