معمای ریاضی | زاویه مجهول

معمای ریاضی | زاویه مجهول
تعدادی پاره خط بر روی تعدادی مربع رسم کرده ایم و به دنبال یک زاویه مجهول می گردیم...

معمای ریاضی زاویه مجهول

معمای ریاضی زاویه مجهول ,همانطور که در شکل می بینید، شش عدد مربع داریم و سه پاره خط که
به رئوس برخی از این مربع ها، وصل شده اند.
آیا می توانید اندازه زاویه مجهول x را مشخص کنید؟

معمای سخت ریاضی

معمای ریاضی زاویه مجهول

معمای زاویه مجهول

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ معمای ریاضی: زاویه مجهول

زاویه مجهول ۴۵ درجه می باشد.
به راحتی می توانیم تصویر معمای ریاضی را به شکل زیر تغییر دهیم و به راحتی زاویه مجهول را
بدست بیاوریم.

معمای ریاضی زاویه مجهول

معمای ریاضی : زاویه مجهول

آی هوش

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)
داستان جالب | آزمون دامادها
داستان جالب | آزمون دامادها
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۴۹)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
اس ام اس های عاشقانه شب بخیر (۱۷)
داستان کوتاه | کار شیطان
داستان کوتاه | کار شیطان
تست هوش فضایی | مکعب نادرست
تست هوش فضایی | مکعب نادرست
اس ام اس عاشقانه (۹۱)
اس ام اس عاشقانه (۹۱)
داستان کوتاه | شیر ناصرالدین شاه
داستان کوتاه | شیر ناصرالدین شاه
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز