داستان جالب | بوس آیینهداستان جالب | بوس آیینه

در دانشگاهی در کانادا مد شده بود دخترها وقتی می‌رفتند تو دستشویی، بعد از آرایش کردن، آیینه را می بوسیدند تا جای رژ لبشون روی آینه دستشویی بماند….

سرگرمیRSSاشتراک:

معمای ریاضی کمترین پرتاب

معمای ریاضی کمترین پرتاب در یک شهر بازی صفحه ای که روی آن ۶ عدد گیره دارد بر دیوار نصب و تعدادی حلقه پلاستیکی در کنار آن قرار داده شده است.در زیر هر گیره عددی نوشته شده است که امتیاز آن گیره محسوب می شود.گیره اول امتیاز ۱۷، گیره دوم امتیاز ۱۶، گیره سوم امتیاز […]

معمای ریاضی کمترین پرتاب

در یک شهر بازی صفحه ای که روی آن ۶ عدد گیره دارد بر دیوار
نصب و تعدادی حلقه پلاستیکی در کنار آن قرار داده شده است.
در زیر هر گیره عددی نوشته شده است که امتیاز آن گیره محسوب می شود.
گیره اول امتیاز ۱۷، گیره دوم امتیاز ۱۶، گیره سوم امتیاز ۲۳، گیره چهارم امتیاز ۲۴، گیره پنجم امتیاز ۳۹
وگیره ششم امتیاز ۴۰ دارد(dot) هرکس بتواند از فاصله ۲ متری با ۱۰ پرتاب یا کمتر تعدادی حلقه را در
گیره های بیندازد و دقیقا ۱۰۰ امتیاز بیاورد، برنده است(dot) اگر شما در این بازی شرکت می کردید با فرض
اینکه تمام پرتابهای شما موفق باشد کدام گیره ها را انتخاب می کنید؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ معمای ریاضی:

سطح فعالیت: متوسط حل این مسئله به تفکر استنتاجی نیاز دارد

۳۲= ۱۶*۲۶۸= ۱۷*۴۱۰۰= ۳۲ ۶۸

خانه
ریاضی تهران

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت