صحنه منزجرکننده !

خیلی ها این روزها نه تنها برای جلوگیری از طلاق تلاشی نمی کنند بلکه برای آن جشن! هم می گیرند اما آیا می توانید تصور کنید جوانی برای جلوگیری از این امر به التماس بیفتد زندگی هایمان در حال از هم پاشیدن است شاید کسی نباشد که در زندگی خصوصی با مشکلی دست و پنجه […]

خیلی ها این روزها نه تنها برای جلوگیری از طلاق تلاشی نمی کنند بلکه برای آن جشن! هم می گیرند
اما آیا می توانید تصور کنید جوانی برای جلوگیری از این امر به التماس بیفتد

زندگی هایمان در حال از
هم پاشیدن است شاید کسی نباشد که در زندگی خصوصی با مشکلی دست و پنجه نرم نکند.
یکی مشکل مالی داردو آن یکی با دیگری قهر است، آن طرفتر همسایه مان گرسنه خوابیده است دیگری دنبال کار
است و زن و شوهری با هم مشکل دارند و ….
گره گشایی از کار همدیگر این روزها مشکل ماست بسیاری از این مشکلات با پادرمیانی دیگران حل می شود اما
خیرمان این روزها به خودمان هم نمی رسد چه برسد به دیگران.

گویا بزرگترها هم دیگر بزرگتری نمی کنند و خود در بازی پیچیده امروز کودک شده اند، در بازی چشم و
هم چشمی ، قهر ،پولدار شدن و دخالت های بی مورد در زندگی دیگران و فقط دو دستی زندگی خود
را چسبیده اند.

وقتی رسم همزیستی را فراموش کرده ایم جوان ها هم باید مشکل خود را روی دیوار آگهی کنند !

گره گشایی هایمان گره خورده است…..

تبیان

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت