تجربه تلخ چپ دست‌ها، در دنیای راست دست‌ها

تجربه تلخ چپ دست‌ها، در دنیای راست دست‌ها

تجربه تلخ چپ دست‌‌ها , مطالعات گوناگون نشان می‌دهد که در جوامع مختلف، ۷۰ تا ۹۰‌درصد جمعیت، راست‌دست هستند. بقیه این افراد عمدتا چپ‌دست هستند. ‌درصد بسیار کمی نیز توانایی استفاده از دو دست را دارند.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت