تاریخ نشر :شنبه 05 آگوست 2017 مشاهده : زنان RSS اشتراک:

ابتلا به دیابت در بارداری دوم با این اشتباه در بارداری اول!

یافته های یک مطالعه نشان می دهد زنانی که بعد از یک زایمان اضافه وزن پیدا می کنند، در بارداری های بعدی بیش از دیگران در معرض ابتلا به دیابت بارداری هستند.

ابتلا به دیابت در بارداری دوم

ابتلا به دیابت در بارداری دوم ,به گفته محققان دانشگاه برگن در نروژ، وزن زنان پیش از بارداری و میزان
افزایش وزن آنها در زمان بارداری، عوامل خطر شناخته شده برای ابتلا به دیابت بارداری هستند.

دیابت بارداری نوعی افزایش قند خون در زمان بارداری است و می تواند تبعاتی برای مادر و فرزند داشته باشد.

به گزارش یونایتدپرس،محققان به سرپرستی لین سوربی احتمال خطر دیابت را بین زنانی بررسی کردند
که یک یا دو بار بارداری را تجربه کرده بودند.
این مطالعه شامل بررسی وضعیت 24 هزار و 200 زن است که طی سال های 2006 تا 2014 فرزندی به دنیا آورده بودند.

محققان سوابق دیابت بارداری و شاخص توده بدنی BMI این زنان را در بارداری بعدی در نظر گرفتند.
شاخص توده بدنی برآوردی از میزان چربی در مقایسه با وزن و قد است
و توده بدنی 30 و بالاتر به معنای فرد چاق است.

ابتلا به دیابت در بارداری دوم

ابتلا به دیابت در بارداری دوم

یافته های این مطالعه نشان داد نزدیک به 36 درصد زنان بیش از یک واحد وزنی BMI بین بارداری اول و دوم افزایش وزن داشتند و احتمال ابتلا به دیابت در این زنان بیشتر از زنانی بود که وزن آنها میان بارداری اول و دوم ثابت ماند.

همچنین مطالعه یاد شده نشان داد زنانی که پس از یک بارداری دو واحد BMI افزایش وزن داشتند،
دو برابر بیشتر در معرض خطر دیابت بارداری قرار گرفتند و این خطر در زنانی که بیشترین اضافه وزن را در میان دو بارداری تجربه کردند، تا پنج برابر افزایش یافت .

بر اساس یافته محققان، این مخاطرات در زنانی که پیش از اولین بارداری وزن عادی داشتند، بیش از دیگران بود، اما در زنان چاقی که بعد از بارداری وزن آنها کاهش یافت و به وزن متعادل رسیدند، خطر ابتلا به دیابت در بارداری بعدی کاهش یافت.

سلامت نیوز

ابتلا به دیابت در بارداری دوم با این اشتباه در بارداری اول!

چهل نما
رایانمهربهنودگشت