ترشح سينه ها نشانه چيست؟

برخي از دخــتران يا خانم ها ممکن است گاهي متوجه وجود يکي دو قطره مايع شيري ترشح شده از سينه خود بر روي لباسشان شوند. آيا اين مسئله خطرناکي است؟ الزاماً خير. در بيشتر موارد، کمي ترشح از نـوک سينه، درست مثل ترشح چربي از پوست، چيزي عادي مي باشد. همانند فوليکول‌هاي پوست، در مجراهاي […]

برخي از دخــتران يا خانم ها ممکن است گاهي متوجه وجود يکي دو قطره مايع شيري ترشح شده از سينه خود بر روي لباسشان شوند. آيا اين مسئله خطرناکي است؟ الزاماً خير. در بيشتر موارد، کمي ترشح از نـوک سينه، درست مثل ترشح چربي از پوست، چيزي عادي مي باشد.

همانند فوليکول‌هاي پوست، در مجراهاي منتهي به نـوک پستان هم به‌طور طبيعي مايع وجود دارد. اين مجراها لوله‌هائي براي انتقال شير مي باشند. بنابراين، وجود کمي مايع در آنها تعجب‌آور نمي باشد. رنگ اين ترشحات از خاکــستري، سبز يا قهوه‌اي تا سفيد متغير مي باشد.
اگر نـوک پستان را فشار دهيد، ترشح بيشتري از آن خارج مي‌گردد. اين کار مانند مک‌زدن آن توسط بچه است و ممکن است توليد پرولاکتين را تحريک نمايد. پرولاکتين هورمون تحريک‌کننده? توليد شير و مايعات ديگر در پستان مي باشد.
در مادران شيرده، ترشح نـوک پستان بدون تحريک آن صورت مي گيرد. صداي نوزاد گرسنه، ظرف چند ثانيه باعث خروج شير از سينه مادر مي‌شود.

اما فشار دادن نـوک سينه در زنان غير شيرده هم مي‌تواند باعث خروج مايع از آن شود. اين ترشح در تمام زنان جوان يا پير، زناني که هرگز آبستن نشده‌اند، و زناني که سال‌هاست بچه‌دار نشده‌اند ديده مي‌شود.
در واقع، درست مانند مک‌زدن بچه، هر نوع تحريک پستان – به طور مثال دوش گرفتن با آب پرفشار، آزمايش پستان‌نگاري، کرست تنگ، يا لباس‌هائي که هنگام ورزش پستان را تحريک کنند – باعث ترشح آن مي‌شود.
تغيير ميزان هورمون‌هاي بدن نيز باعث ترشح از سينه ها مي شود. ميزان هورمون‌هاي بدن زنان با مصرف قرص‌هاي ضدبارداري، شروع دوران يائسگي، يا هورمون‌ درماني تغيير مي کند. علاوه بر تغييرات هورموني، عوامل ديگري، مانند مصرف داروهاي ضدافسردگي و ضد فشار خون، باعث ترشح پستان مي‌گردند.
اگر ترشح سينه ها غليط، زرد، قهوه‌اي، سبز، يا چرک مانند باشد ممکن است عفونتي در پستان وجود داشته باشيد. ترشح شفاف، آبکي، يا خوني ممکن است نشانه وجود يک تومور خوش‌خيم يا بدخيم در سينه ها باشد. به‌همين‌دليل توجه به قوام، رنگ، تداوم، و محل ترشح مهم مي باشد.

– درمان ترشح پستان
هرگاه ترشح غيرطبيعي از پستان مشاهده کرديد، حتماً به پزشک مراجعه نماييد. اگر دچار عفونت شده باشيد، پزشک براي شما آنتي‌بيوتيک مناسب تجويز مي‌کند.
لباس مناسب بپوشيد. اگر مستعد ترشح پستان هستيد، لباس‌هائي بپوشيد که پستان را تحريک ننمايد، مخصوصاً به هنگام ورزش کردن. پوشيدن کرست در اين شرايط بهتر است، زيرا اصطکاک مرتب لباس بر سينه آن را وادار به ترشح مي‌کند.
بالشتک شير استفاده کنيد. اگر مادر شيردهي هستيد، گذاشتن بالشتک‌هاي مخصوص در داخل کرست از ترشح و ريختن بر روي لباس‌هايتان جلوگيري مي‌کند.
banoo.net

ترشح سينه ها نشانه چيست؟