انجام این کارها در دوران قاعدگی ممنوع!

انجام این کارها در دوران قاعدگی ممنوع!

احتیاجات عاطفی خانم ها در این دوران افزایش می یابد بنابراین بهتر است به جای برداشتن گوشی و بازی «Candy Crush» از شریک زندگی یا یکی از دوستان تان بخواهید تا نزد شما آید. این دوران زمان مناسبی برای تنها بودن نیست.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت