تاریخ نشر :دوشنبه 26 ژوئن 2017 مشاهده : آرایش ناخن RSS اشتراک:

طراحي جديدترين مدل هاي ناخن براي عروس خانم ها

طراحی ناخن های کوتاه، اگر شما هم ناخن های تان کوتاه است نگران نباشید،راه هاي زيادي براي زيبايي ناخن هاي شما وجود دارد.

طراحی ناخن های کوتاه

طراحی ناخن های کوتاه ، طراحی ناخن عروس خانم ها باید یک مدل خاص و منحصر به فرد و در عین حال ساده ای باشد. اگر شما هم ناخن های تان کوتاه است نگران نباشید و برای طراحی ناخن های تان از مدل های زیر کمک بگیرید.

زیباترین مدل های طراحی ناخن عروس برای ناخن های کوتاه

 

مدل شماره 1

طراحی ناخن عروس

 

 مدل شماره 2

طراحی ناخن های کوتاه

مدل طراحی ناخن عروس

 

مدل شماره 3

طراحی ناخن های کوتاه

طراحی ناخن های کوتاه

 

مدل شماره 4

طراحی ناخن های کوتاه

زیباترین مدل های طراحی ناخن عروس

 

مدل شماره 5

طراحی ناخن های کوتاه

مدل های طراحی ناخن عروس برای ناخن های کوتاه

 

مدل شماره 6

طراحی ناخن های کوتاه

مدل های طراحی ناخن عروس برای ناخن های کوتاه

 

مدل شماره 7

طراحی ناخن های کوتاه

مدل طراحی ناخن عروس

 

مدل شماره 8

طراحی ناخن های کوتاه

مدل های طراحی ناخن عروس برای ناخن های کوتاه

 

 

بانوي شهر

طراحي جديدترين مدل هاي ناخن براي عروس خانم ها

چهل نما
رایانمهربهنودگشت