راز زیبایی کیت موس ، سوپرمدل هالیوود + عکسراز زیبایی کیت موس ، سوپرمدل هالیوود + عکس

( لندن، ۱۵اکتبر)،کیت موس راز زیباییش رافاش کرده است. زمانیکه این سوپرمدل نمی تواند بخوابد، به درمان با یخ روی می آورد:&quotبرای زیبا ماندن،من زیاد می خوابم ،من عاشق خواب هستم.و وقتیکه تمام شب را بیرون هستم وزمانی برای خواب ندارم فقط سرم را داخل یک سطل یخ فرو می برم.این همیشه حقه من بوده […]

مدلهای مو مناسب با لباسهای مجلسی!مدلهای مو مناسب با لباسهای مجلسی!

اکثر اوقات هنگام انتخاب لباس به دو فاکتور مدل ورنگ آن توجه می کنیم ونیز هنگام پوشیدن آن تنها به نوع آرایش وهماهنگ بودن رنگ آن با لباسمان می پردازیم ودر بسیاری از مواقع از مدل مویی که با این مدل لباس متناسب باشد بی توجهیم،تنها در مواقعی به جمع یا باز بودن مو در […]

رایانمهر

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز