جستجو
قیمت بازار
قیمت کارخانه
ایران خودرو
  وانت آریسان۴۳,۹۰۰,۰۰۰۴۲,۷۰۰,۰۰۰
  سمند LX۷۲,۸۲۰,۰۰۰۴۳,۵۹۷,۰۰۰
  سمند EF7۷۵,۳۸۰,۰۰۰۴۴,۶۴۰,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰۴۶,۹۰۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶۷۹,۲۶۰,۰۰۰۴۷,۶۰۳,۰۰۰
  سمند سورن۸۷,۸۶۰,۰۰۰---
  سمند سورن توربو۹۸,۷۹۰,۰۰۰---
  دنا (تیپ ۱)۹۷,۴۷۰,۰۰۰---
  دنا (تیپ ۲)۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس (۲ ایربگ)۱۲۵,۶۲۰,۰۰۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس (۴ ایربگ)۱۲۷,۸۴۰,۰۰۰---
  دنا پلاس توربو (۲ ایربگ)۱۴۳,۶۵۰,۰۰۰۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو (۴ ایربگ)۱۴۵,۸۶۰,۰۰۰---
  پژو GLX 405۶۷,۹۱۰,۰۰۰۴۲,۸۲۹,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز۶۹,۹۷۰,۰۰۰۴۵,۱۷۰,۰۰۰
  پژو SLX 405۷۴,۸۸۰,۰۰۰۴۵,۶۳۸,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹۸۴,۷۴۰,۰۰۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲۸۴,۴۲۰,۰۰۰۵۲,۷۵۷,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز۸۵,۷۶۰,۰۰۰۵۴,۹۱۴,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳۱۰۰,۸۱۰,۰۰۰---
  پژو پارس LX . کد ۱۵۱۰۳,۹۳۰,۰۰۰---
  پژو پارس LX . کد ۱۶۹۵,۲۱۰,۰۰۰۵۴,۱۸۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۷۹۷,۲۳۰,۰۰۰۵۴,۴۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۹۹۳,۸۵۰,۰۰۰---
  پژو پارس اتوماتیک۱۱۳,۷۲۰,۰۰۰۷۶,۷۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (تیپ ۱)۱۰۲,۷۵۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار۱۳۱,۴۶۰,۰۰۰۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۷۲,۴۵۰,۰۰۰۴۷,۱۷۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۸۶,۷۶۰,۰۰۰۵۴,۵۲۶,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار۸۷,۷۸۰,۰۰۰۵۵,۵۹۳,۰۰۰
  پژو ۳۰۱۱۹۷,۶۴۰,۰۰۰---
  پژو ۲۰۰۸۲۶۹,۹۱۰,۰۰۰۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۵۰۸۴۹۴,۵۵۰,۰۰۰---
  رانا LX۷۴,۸۸۰,۰۰۰۵۱,۳۶۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱)۱۰۳,۸۴۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲)۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ S30۱۳۴,۵۹۰,۰۰۰۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ۹۱,۸۶۰,۰۰۰۷۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو تندر E2۱۰۳,۹۶۰,۰۰۰---
  رنو تندر پلاس دنده‌ای۱۱۳,۶۵۰,۰۰۰---
  رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۳,۸۳۰,۰۰۰---
  هایما اس ۵ توربو ( S5 )۲۱۸,۶۷۰,۰۰۰۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 )۲۴۰,۷۸۰,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر۳۱۹,۰۴۰,۰۰۰---
  سوزوکی ویتارا۳۷۹,۶۵۰,۰۰۰---
سایپا
  سایپا ۱۱۱ (سفید)۴۴,۷۸۰,۰۰۰۳۶,۱۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)۴۵,۰۷۰,۰۰۰---
  سایپا ۱۳۱ (سفید)۴۰,۳۹۰,۰۰۰---
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)۴۰,۵۷۰,۰۰۰---
  سایپا ۱۳۲ (سفید)۴۳,۹۷۰,۰۰۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)۴۳,۹۶۰,۰۰۰---
  سایپا ۱۵۱۳۹,۳۹۰,۰۰۰---
  تیبا (رنگ سفید)۴۸,۳۶۰,۰۰۰---
  تیبا (تنوع رنگ)۴۸,۶۵۰,۰۰۰---
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید)۵۱,۸۷۰,۰۰۰۴۴,۱۷۵,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)۵۲,۹۰۰,۰۰۰---
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید)۵۰,۹۶۰,۰۰۰---
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ)۵۱,۲۰۰,۰۰۰---
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید)۵۱,۷۷۰,۰۰۰---
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)۵۲,۲۲۰,۰۰۰---
  ساینا (رینگ فولادی)۵۳,۰۰۰,۰۰۰---
  ساینا (رینگ آلومینومی)۵۳,۸۳۰,۰۰۰---
  ساینا اتوماتیک۷۲,۷۸۰,۰۰۰۶۳,۱۵۵,۰۰۰
  کوییک دنده‌ای۶۳,۰۰۰,۰۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک۸۶,۷۹۰,۰۰۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد۶۹,۸۵۰,۰۰۰۵۲,۹۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)۷۱,۳۷۰,۰۰۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۷۴,۹۱۰,۰۰۰۶۲,۲۰۰,۰۰۰
  آریو (دنده ای)۹۴,۸۵۰,۰۰۰---
  آریو (اتوماتیک)۱۰۶,۷۴۰,۰۰۰۹۴,۱۲۵,۰۰۰
  چانگان CS35۱۵۴,۶۲۰,۰۰۰۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال)۲۰۴,۶۹۰,۰۰۰---
  کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال)۲۴۲,۳۴۰,۰۰۰۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  سیتروئن C3۳۰۴,۶۳۰,۰۰۰۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)۳۱۳,۴۳۰,۰۰۰۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 دنده‌ای۸۰,۲۵۰,۰۰۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای۸۱,۴۵۰,۰۰۰۶۴,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶۱۱۱,۷۶۰,۰۰۰۸۸,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶۱۳۶,۶۳۰,۰۰۰۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶۱۱۲,۶۶۰,۰۰۰۸۹,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶۱۴۰,۷۸۰,۰۰۰۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶۱۵۰,۸۱۰,۰۰۰۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰۱۰۴,۷۱۰,۰۰۰---
  رنو پارس تندر۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰۸۴,۲۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - دنده‌ای۱۱۸,۸۲۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک۱۳۴,۸۳۰,۰۰۰۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای۱۲۸,۹۲۰,۰۰۰۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک۱۴۶,۷۷۰,۰۰۰۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ۱۵۶,۶۷۰,۰۰۰۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰
کرمان موتور
  لیفان X50 - اتوماتیک۱۰۷,۸۳۰,۰۰۰---
  لیفان X60 - اتوماتیک۱۳۶,۵۸۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰۲۰۴,۵۶۰,۰۰۰---
  جک J4 اتوماتیک۱۱۰,۸۶۰,۰۰۰---
  جک S3 اتوماتیک۱۶۲,۷۵۰,۰۰۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک۲۲۷,۷۹۰,۰۰۰۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20۲۴۹,۴۷۰,۰۰۰---
  هیوندای اکسنت۲۳۳,۴۳۰,۰۰۰---
  هیوندای النترا ۲۰۱۸۴۲۹,۶۱۰,۰۰۰۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا۵۶۹,۸۲۰,۰۰۰---
  هیوندای توسان۶۰۹,۸۱۰,۰۰۰---
  هیوندای سانتافه۶۷۳,۱۷۰,۰۰۰---
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸۸۴۹,۴۹۰,۰۰۰۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۹---۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی F3 - دنده‌ای۱۱۹,۶۴۰,۰۰۰۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6۲۳۴,۶۴۰,۰۰۰۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
  مزدا۳ تیپ ۴۳۲۶,۲۱۰,۰۰۰۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  بسترن B30۱۵۱,۷۲۰,۰۰۰۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - تک کابین۶۸,۸۱۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین۷۴,۸۸۰,۰۰۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2۲۴۲,۳۴۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 315 هاچ‌بک مدل ۹۸۹۷,۷۹۰,۰۰۰۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - دنده ای۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX۱۳۲,۸۴۰,۰۰۰۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - اتوماتیک۱۵۳,۷۲۰,۰۰۰۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX۱۵۹,۷۶۰,۰۰۰۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S۱۷۲,۸۴۰,۰۰۰۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای)۱۴۹,۵۹۰,۰۰۰۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo)۱۷۹,۷۸۰,۰۰۰۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo)۲۹۴,۶۴۰,۰۰۰۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL)۲۱۴,۶۷۰,۰۰۰۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE)۲۲۱,۹۳۰,۰۰۰۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent)۲۸۹,۲۱۰,۰۰۰۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (New)۳۳۹,۰۸۰,۰۰۰۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰
ام جی و جی لی
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای۱۴۱,۹۱۰,۰۰۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو۱۷۲,۵۳۰,۰۰۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس۱۰۹,۸۳۰,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷۳۹۹,۸۸۰,۰۰۰---
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸۴۲۴,۸۷۰,۰۰۰۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷۵۶۹,۳۱۰,۰۰۰---
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS۵۶۸,۹۷۰,۰۰۰---
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS۵۹۸,۲۰۰,۰۰۰---
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS۶۱۴,۴۴۰,۰۰۰---
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول۶۰۸,۹۰۰,۰۰۰---
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک۶۱۹,۲۵۰,۰۰۰---
  هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار۷۷۹,۷۶۰,۰۰۰---
کیا موتورز
  کیا سراتو فول ۲۰۱۷۴۱۹,۳۷۰,۰۰۰---
  کیا سراتو فول ۲۰۱۸۴۴۹,۴۶۰,۰۰۰---
  کیا اسپورتیج فول QL۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
  کیا اپتیما فول GT۶۴۹,۴۱۰,۰۰۰---
  کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷۸۱۸,۲۷۰,۰۰۰---
  کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
رنو
  رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰---
  رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷۳۵۸,۹۲۰,۰۰۰---
  رنو تلیسمان ۲۰۱۷۵۹۹,۴۶۰,۰۰۰---
  رنو تلیسمان ۲۰۱۸۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰---
  رنو کولئوس ۲۰۱۷۶۹۹,۳۷۰,۰۰۰---
  رنو کولئوس ۲۰۱۸۷۵۷,۷۲۰,۰۰۰---
تویوتا
  تویوتا CH-R تیپ لانچ۶۲۸,۲۹۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸۶۱۸,۳۲۰,۰۰۰۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ ادونس۵۵۹,۶۶۰,۰۰۰۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ آیکون۵۸۸,۵۸۰,۰۰۰۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳۷۷۹,۷۶۰,۰۰۰۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان)۸۱۸,۵۲۰,۰۰۰۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم)۸۲۸,۷۵۰,۰۰۰۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای۶۹۹,۵۸۰,۰۰۰---
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک۸۸۳,۶۷۰,۰۰۰---
لکسوس
  لکسوس NX200 T هفت کلید۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
  لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت۱,۱۹۶,۴۰۰,۰۰۰---
  لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷۱,۱۶۶,۸۴۰,۰۰۰---
  لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷۱,۱۹۶,۴۰۰,۰۰۰---
  لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷۱,۵۹۶,۶۴۰,۰۰۰---
نیسان
  نیسان جوک (اسکای پک)۳۵۹,۷۸۰,۰۰۰۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان جوک (پلاتینیوم)۳۹۹,۷۶۰,۰۰۰۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان جوک (اسپورت)۴۸۳,۸۳۰,۰۰۰۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷۶۷۴,۱۹۰,۰۰۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸۷۹۹,۵۲۰,۰۰۰۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی
  میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸۲۰۹,۶۸۰,۰۰۰۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۷۳۳۹,۱۸۰,۰۰۰۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸۳۵۹,۷۸۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸۴۹۸,۹۵۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷۶۷۸,۷۷۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸۷۲۹,۵۶۰,۰۰۰۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸۷۳۸,۸۹۰,۰۰۰۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
DS
  دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸۳۴۸,۹۵۰,۰۰۰۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۸۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۸۶۳۹,۰۴۰,۰۰۰۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲۱,۲۹۷,۲۷۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳۱,۳۹۷,۴۸۰,۰۰۰۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مرسدس بنز
  بنز CLA200 فول ۲۰۱۶۱,۲۹۸,۴۴۰,۰۰۰---
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۶۱,۳۴۶,۳۵۰,۰۰۰---
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۷۱,۵۴۹,۵۳۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۶۱,۵۹۷,۶۰۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۷۱,۶۹۴,۹۰۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۸۱,۹۹۵,۲۰۰,۰۰۰---
  بنز E200 مدل ۲۰۱۶۱,۳۹۵,۸۰۰,۰۰۰---
  بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶۱,۱۹۸,۵۶۰,۰۰۰---
  بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷۱,۸۹۷,۷۲۰,۰۰۰---
سانگ یانگ
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۷۳۱۴,۱۴۰,۰۰۰---
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۸۳۴۴,۲۷۰,۰۰۰۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰
  سانگ‌یانگ کوراندو ۲۰۱۸۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰
  رکستون G4 مدل ۲۰۱۸---۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰
پورشه
  پورشه باکستر ۲.۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  پورشه باکستر S۱,۹۴۸,۸۳۰,۰۰۰---
  پورشه ماکان ۲.۰۱,۷۶۶,۲۸۰,۰۰۰---
  پورشه ماکان ۲.۰ توربو۱,۹۹۴,۶۰۰,۰۰۰---
بی ام و
  بی‌ام و I8 فول - ۲۰۱۶۲,۶۹۶,۷۶۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۱۲۰ پنج در - Premium 2018۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۱۲۰ پنج در - Executive 2018۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۲ - Active Tourer 2018۷۲۹,۵۶۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۳۲۰I۹۱۸,۳۴۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۳۳۰I۹۸۷,۰۳۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Business Plus۱,۶۴۷,۰۳۰,۰۰۰۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive۱,۷۴۶,۸۵۰,۰۰۰۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus۱,۷۷۵,۷۲۰,۰۰۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Perfection۱,۸۴۵,۵۶۰,۰۰۰۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGACY۲,۱۴۴,۸۴۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT۲,۱۸۷,۳۷۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE۲,۲۲۳,۳۱۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Unique۲,۲۹۹,۳۱۰,۰۰۰---
  بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport۹۸۹,۴۰۰,۰۰۰۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic۱,۲۴۹,۲۵۰,۰۰۰---
  بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive۱,۳۴۶,۳۵۰,۰۰۰---
Volkswagen
  فولکس‌واگن گلف GTI۷۹۸,۰۸۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  فولکس‌واگن پاسات۷۶۹,۷۶۰,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
  فولکس‌واگن تیگوان۸۶۷,۶۵۰,۰۰۰۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
Mini
  مینی کلابمن S۸۸۹,۷۳۰,۰۰۰۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰
  مینی کانتریمن S۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مینی کوپر S۸۲۸,۲۵۰,۰۰۰۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰
ولوو
  ولوو XC90 تیپ Momentum۱,۴۹۶,۸۵۰,۰۰۰---
  ولوو XC90 تیپ R-Design۱,۶۴۹,۰۱۰,۰۰۰---
  ولوو XC90 تیپ Inscription۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
بورگوارد
  بورگوارد BX5---۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بورگوارد BX7۶۱۹,۲۵۰,۰۰۰---