جستجو
قیمت بازار
قیمت کارخانه
ایران خودرو
  وانت آریسان۴۳,۹۰۰,۰۰۰۴۲,۷۰۰,۰۰۰
  سمند LX۷۲,۹۵۰,۰۰۰۴۳,۵۹۷,۰۰۰
  سمند EF7۷۵,۳۸۰,۰۰۰۴۴,۶۴۰,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰۴۶,۹۰۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶۷۹,۳۳۰,۰۰۰۴۷,۶۰۳,۰۰۰
  سمند سورن۸۷,۷۳۰,۰۰۰---
  سمند سورن توربو۹۸,۸۸۰,۰۰۰---
  دنا (تیپ ۱)۹۷,۳۸۰,۰۰۰---
  دنا (تیپ ۲)۱۰۰,۹۶۰,۰۰۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس (۲ ایربگ)۱۲۵,۶۲۰,۰۰۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس (۴ ایربگ)۱۲۷,۹۲۰,۰۰۰---
  دنا پلاس توربو (۲ ایربگ)۱۴۳,۷۴۰,۰۰۰۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو (۴ ایربگ)۱۴۵,۹۱۰,۰۰۰---
  پژو GLX 405۶۷,۸۵۰,۰۰۰۴۲,۸۲۹,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز۶۹,۷۹۰,۰۰۰۴۵,۱۷۰,۰۰۰
  پژو SLX 405۷۴,۸۲۰,۰۰۰۴۵,۶۳۸,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹۸۴,۸۲۰,۰۰۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲۸۴,۴۴۰,۰۰۰۵۲,۷۵۷,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز۸۶,۰۰۰,۰۰۰۵۴,۹۱۴,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰---
  پژو پارس LX . کد ۱۵۱۰۳,۹۶۰,۰۰۰---
  پژو پارس LX . کد ۱۶۹۵,۳۲۰,۰۰۰۵۴,۱۸۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۷۹۷,۴۴۰,۰۰۰۵۴,۴۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۹۹۳,۷۱۰,۰۰۰---
  پژو پارس اتوماتیک۱۱۳,۹۳۰,۰۰۰۷۶,۷۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (تیپ ۱)۱۰۲,۷۵۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک۱۲۶,۹۶۰,۰۰۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار۱۳۱,۴۲۰,۰۰۰۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۷۲,۳۲۰,۰۰۰۴۷,۱۷۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۸۶,۸۹۰,۰۰۰۵۴,۵۲۶,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار۸۸,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۵۹۳,۰۰۰
  پژو ۳۰۱۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰---
  پژو ۲۰۰۸۲۶۹,۹۱۰,۰۰۰۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۵۰۸۴۹۴,۵۵۰,۰۰۰---
  رانا LX۷۵,۰۰۰,۰۰۰۵۱,۳۶۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱)۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲)۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ S30۱۳۴,۹۵۰,۰۰۰۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ۹۱,۷۲۰,۰۰۰۷۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو تندر E2۱۰۳,۷۱۰,۰۰۰---
  رنو تندر پلاس دنده‌ای۱۱۳,۸۲۰,۰۰۰---
  رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۳,۵۹۰,۰۰۰---
  هایما اس ۵ توربو ( S5 )۲۱۸,۵۴۰,۰۰۰۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 )۲۴۰,۷۸۰,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون۲۲۹,۷۲۰,۰۰۰۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر۳۱۹,۷۱۰,۰۰۰---
  سوزوکی ویتارا۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰---
سایپا
  سایپا ۱۱۱ (سفید)۴۴,۶۷۰,۰۰۰۳۶,۱۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)۴۵,۱۴۰,۰۰۰---
  سایپا ۱۳۱ (سفید)۴۰,۵۰۰,۰۰۰---
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)۴۰,۶۳۰,۰۰۰---
  سایپا ۱۳۲ (سفید)۴۳,۹۷۰,۰۰۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)۴۴,۱۰۰,۰۰۰---
  سایپا ۱۵۱۳۹,۳۹۰,۰۰۰---
  تیبا (رنگ سفید)۴۸,۴۴۰,۰۰۰---
  تیبا (تنوع رنگ)۴۸,۶۸۰,۰۰۰---
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید)۵۱,۸۷۰,۰۰۰۴۴,۱۷۵,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)۵۲,۸۳۰,۰۰۰---
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید)۵۰,۸۹۰,۰۰۰---
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ)۵۱,۱۳۰,۰۰۰---
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید)۵۱,۸۵۰,۰۰۰---
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)۵۲,۲۳۰,۰۰۰---
  ساینا (رینگ فولادی)۵۲,۹۰۰,۰۰۰---
  ساینا (رینگ آلومینومی)۵۴,۰۰۰,۰۰۰---
  ساینا اتوماتیک۷۲,۸۲۰,۰۰۰۶۳,۱۵۵,۰۰۰
  کوییک دنده‌ای۶۲,۹۰۰,۰۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک۸۶,۷۶۰,۰۰۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد۶۹,۷۹۰,۰۰۰۵۲,۹۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)۷۱,۳۲۰,۰۰۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۷۴,۸۶۰,۰۰۰۶۲,۲۰۰,۰۰۰
  آریو (دنده ای)۹۴,۹۱۰,۰۰۰---
  آریو (اتوماتیک)۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰۹۴,۱۲۵,۰۰۰
  چانگان CS35۱۵۴,۵۸۰,۰۰۰۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال)۲۰۴,۳۸۰,۰۰۰---
  کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال)۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  سیتروئن C3۳۰۴,۸۱۰,۰۰۰۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)۳۱۳,۰۵۰,۰۰۰۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 دنده‌ای۸۰,۲۵۰,۰۰۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای۸۱,۴۷۰,۰۰۰۶۴,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶۱۱۱,۷۹۰,۰۰۰۸۸,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶۱۳۶,۹۱۰,۰۰۰۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰۸۹,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶۱۵۰,۷۷۰,۰۰۰۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰---
  رنو پارس تندر۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰۸۴,۲۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - دنده‌ای۱۱۸,۷۸۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک۱۳۴,۶۷۰,۰۰۰۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای۱۲۸,۹۶۰,۰۰۰۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک۱۴۶,۶۴۰,۰۰۰۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ۱۵۶,۶۲۰,۰۰۰۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰
کرمان موتور
  لیفان X50 - اتوماتیک۱۰۷,۶۷۰,۰۰۰---
  لیفان X60 - اتوماتیک۱۳۶,۸۳۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰۲۰۴,۴۴۰,۰۰۰---
  جک J4 اتوماتیک۱۱۰,۶۶۰,۰۰۰---
  جک S3 اتوماتیک۱۶۲,۷۰۰,۰۰۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک۲۲۷,۹۳۰,۰۰۰۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20۲۴۹,۸۵۰,۰۰۰---
  هیوندای اکسنت۲۳۳,۷۱۰,۰۰۰---
  هیوندای النترا ۲۰۱۸۴۲۸,۹۶۰,۰۰۰۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا۵۶۸,۹۷۰,۰۰۰---
  هیوندای توسان۶۰۹,۶۳۰,۰۰۰---
  هیوندای سانتافه۶۷۳,۷۸۰,۰۰۰---
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸۸۴۹,۷۴۰,۰۰۰۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۹---۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی F3 - دنده‌ای۱۱۹,۸۲۰,۰۰۰۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
  مزدا۳ تیپ ۴۳۲۶,۱۱۰,۰۰۰۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  بسترن B30۱۵۱,۵۸۰,۰۰۰۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - تک کابین۶۸,۸۳۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین۷۴,۹۳۰,۰۰۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا۲۱۴,۵۴۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2۲۴۲,۴۱۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 315 هاچ‌بک مدل ۹۸۹۷,۷۶۰,۰۰۰۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - دنده ای۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX۱۳۲,۸۸۰,۰۰۰۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - اتوماتیک۱۵۳,۵۳۰,۰۰۰۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX۱۵۹,۷۱۰,۰۰۰۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S۱۷۲,۸۴۰,۰۰۰۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای)۱۴۹,۶۴۰,۰۰۰۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo)۱۷۹,۷۸۰,۰۰۰۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo)۲۹۴,۷۳۰,۰۰۰۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL)۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE)۲۲۱,۶۶۰,۰۰۰۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent)۲۸۹,۵۶۰,۰۰۰۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (New)۳۳۹,۶۹۰,۰۰۰۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰
ام جی و جی لی
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای۱۴۱,۶۱۰,۰۰۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو۱۷۲,۵۳۰,۰۰۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس۱۰۹,۷۳۰,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷۳۹۹,۰۴۰,۰۰۰---
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸۴۲۴,۷۴۰,۰۰۰۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷۵۶۹,۱۴۰,۰۰۰---
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS۵۶۸,۲۹۰,۰۰۰---
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL۴۹۹,۸۵۰,۰۰۰---
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS۵۹۹,۸۲۰,۰۰۰---
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS۶۱۴,۲۶۰,۰۰۰---
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰---
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک۶۱۸,۵۱۰,۰۰۰---
  هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار۷۷۹,۷۶۰,۰۰۰---
کیا موتورز
  کیا سراتو فول ۲۰۱۷۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
  کیا سراتو فول ۲۰۱۸۴۴۸,۹۲۰,۰۰۰---
  کیا اسپورتیج فول QL۶۱۸,۵۱۰,۰۰۰---
  کیا اپتیما فول GT۶۴۸,۸۳۰,۰۰۰---
  کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷۸۱۷,۷۸۰,۰۰۰---
  کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸۹۱۸,۶۲۰,۰۰۰---
رنو
  رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰---
  رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷۳۵۸,۹۲۰,۰۰۰---
  رنو تلیسمان ۲۰۱۷۵۹۸,۲۰۰,۰۰۰---
  رنو تلیسمان ۲۰۱۸۶۳۸,۴۶۰,۰۰۰---
  رنو کولئوس ۲۰۱۷۶۹۸,۳۲۰,۰۰۰---
  رنو کولئوس ۲۰۱۸۷۵۹,۷۷۰,۰۰۰---
تویوتا
  تویوتا CH-R تیپ لانچ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ ادونس۵۵۹,۳۲۰,۰۰۰۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ آیکون۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳۷۷۸,۵۹۰,۰۰۰۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان)۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم)۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰---
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک۸۸۳,۱۴۰,۰۰۰---
لکسوس
  لکسوس NX200 T هفت کلید۱,۱۷۹,۶۴۰,۰۰۰---
  لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت۱,۱۹۷,۴۸۰,۰۰۰---
  لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷۱,۱۶۷,۱۹۰,۰۰۰---
  لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷۱,۱۹۸,۵۶۰,۰۰۰---
  لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷۱,۵۹۸,۰۸۰,۰۰۰---
نیسان
  نیسان جوک (اسکای پک)۳۵۹,۲۴۰,۰۰۰۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان جوک (پلاتینیوم)۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان جوک (اسپورت)۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸۷۹۹,۰۴۰,۰۰۰۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی
  میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸۲۰۹,۴۹۰,۰۰۰۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۷۳۳۹,۶۹۰,۰۰۰۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸۳۵۹,۲۴۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷۴۶۳,۸۸۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸۴۹۹,۷۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷۶۷۸,۳۶۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸۷۲۹,۷۸۰,۰۰۰۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
DS
  دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸۳۴۹,۵۸۰,۰۰۰۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۸۵۶۸,۹۷۰,۰۰۰۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۸۶۳۹,۸۰۰,۰۰۰۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲۱,۲۹۸,۸۳۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳۱,۳۹۹,۱۶۰,۰۰۰۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مرسدس بنز
  بنز CLA200 فول ۲۰۱۶۱,۲۹۷,۶۶۰,۰۰۰---
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۶۱,۳۴۷,۵۷۰,۰۰۰---
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۷۱,۵۴۵,۳۵۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۷۱,۶۹۴,۹۰۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۸۱,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰---
  بنز E200 مدل ۲۰۱۶۱,۳۹۸,۷۴۰,۰۰۰---
  بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷۱,۷۹۸,۹۲۰,۰۰۰---
  بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶۱,۱۹۶,۴۰۰,۰۰۰---
  بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷۱,۸۹۴,۸۷۰,۰۰۰---
سانگ یانگ
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۷۳۱۴,۸۱۰,۰۰۰---
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۸۳۴۴,۸۹۰,۰۰۰۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰
  سانگ‌یانگ کوراندو ۲۰۱۸۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰
  رکستون G4 مدل ۲۰۱۸---۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰
پورشه
  پورشه باکستر ۲.۰۱,۶۹۶,۴۳۰,۰۰۰---
  پورشه باکستر S۱,۹۴۵,۳۲۰,۰۰۰---
  پورشه ماکان ۲.۰۱,۷۶۸,۹۳۰,۰۰۰---
  پورشه ماکان ۲.۰ توربو۱,۹۹۶,۴۰۰,۰۰۰---
بی ام و
  بی‌ام و I8 فول - ۲۰۱۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۱۲۰ پنج در - Premium 2018۶۲۹,۴۳۰,۰۰۰۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۱۲۰ پنج در - Executive 2018۶۷۹,۳۸۰,۰۰۰۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۲ - Active Tourer 2018۷۲۷,۸۱۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۳۲۰I۹۱۸,۸۹۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۳۳۰I۹۸۷,۳۲۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Business Plus۱,۶۴۸,۵۱۰,۰۰۰۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive۱,۷۴۶,۳۲۰,۰۰۰۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus۱,۷۷۶,۲۶۰,۰۰۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Perfection۱,۸۴۸,۳۳۰,۰۰۰۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGACY۲,۱۴۸,۰۶۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT۲,۱۸۴,۰۸۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE۲,۲۲۳,۹۷۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Unique۲,۲۹۹,۳۱۰,۰۰۰---
  بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport۹۸۹,۴۰۰,۰۰۰۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic۱,۲۴۹,۶۲۰,۰۰۰---
  بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive۱,۳۴۷,۹۷۰,۰۰۰---
Volkswagen
  فولکس‌واگن گلف GTI۷۹۸,۰۸۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  فولکس‌واگن پاسات۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
  فولکس‌واگن تیگوان۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
Mini
  مینی کلابمن S۸۸۷,۸۶۰,۰۰۰۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰
  مینی کانتریمن S۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مینی کوپر S۸۲۸,۷۵۰,۰۰۰۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰
ولوو
  ولوو XC90 تیپ Momentum۱,۴۹۷,۷۵۰,۰۰۰---
  ولوو XC90 تیپ R-Design۱,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰---
  ولوو XC90 تیپ Inscription۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
بورگوارد
  بورگوارد BX5---۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بورگوارد BX7۶۱۹,۸۱۰,۰۰۰---