جستجو
قیمت بازار
قیمت کارخانه
ایران خودرو
  وانت آریسان۴۸,۴۲۰,۰۰۰۴۲,۷۰۰,۰۰۰
  سمند LX۷۳,۹۷۰,۰۰۰۴۳,۵۹۷,۰۰۰
  سمند EF7۷۶,۰۰۰,۰۰۰۴۴,۶۴۰,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰۷۸,۲۶۰,۰۰۰۴۶,۹۰۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶۷۹,۹۷۰,۰۰۰۴۷,۶۰۳,۰۰۰
  سمند سورن۸۶,۸۴۰,۰۰۰---
  سمند سورن توربو۹۷,۷۳۰,۰۰۰---
  دنا۱۰۰,۸۷۰,۰۰۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس/ ۲ ایربگ۱۲۱,۸۹۰,۰۰۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس/ ۴ ایربگ۱۲۳,۸۵۰,۰۰۰---
  دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ۱۳۳,۹۵۰,۰۰۰---
  پژو GLX 405۷۰,۹۷۰,۰۰۰۴۲,۸۲۹,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز۷۳,۹۷۰,۰۰۰۴۵,۱۷۰,۰۰۰
  پژو SLX 405۷۶,۸۸۰,۰۰۰۴۵,۶۳۸,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹۸۳,۹۲۰,۰۰۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲۸۳,۱۲۰,۰۰۰۵۲,۷۵۷,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز۸۷,۰۰۰,۰۰۰۵۴,۹۱۴,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳۹۷,۸۲۰,۰۰۰---
  پژو پارس LX . کد ۱۵۹۹,۸۸۰,۰۰۰---
  پژو پارس LX . کد ۱۶۹۴,۷۴۰,۰۰۰۵۴,۱۸۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۷۹۶,۳۸۰,۰۰۰۵۴,۴۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک۱۰۹,۸۶۰,۰۰۰۷۶,۷۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای۱۰۲,۷۲۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک۱۲۰,۸۱۰,۰۰۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک۱۲۴,۹۲۰,۰۰۰۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰۴۷,۱۷۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۸۴,۸۲۰,۰۰۰۵۴,۵۲۶,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار۸۶,۸۱۰,۰۰۰۵۵,۵۹۳,۰۰۰
  پژو ۳۰۱۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰---
  پژو ۲۰۰۸۲۴۴,۲۶۰,۰۰۰۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۵۰۸۴۱۹,۶۲۰,۰۰۰---
  رانا LX۷۴,۹۳۰,۰۰۰۵۱,۳۶۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross---۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی)۱۰۴,۸۴۰,۰۰۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ S30۱۳۵,۷۱۰,۰۰۰۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ۸۷,۸۹۰,۰۰۰۷۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو تندر E2۹۶,۷۶۰,۰۰۰---
  رنو تندر پلاس دنده‌ای۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰---
  رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۲۴,۷۳۰,۰۰۰---
  هایما اس ۵ توربو ( S5 )۱۹۶,۸۲۰,۰۰۰۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 )۲۲۰,۳۳۰,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون۲۱۹,۸۰۰,۰۰۰۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر۳۰۴,۷۲۰,۰۰۰---
  سوزوکی ویتارا۳۱۹,۳۲۰,۰۰۰۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
سایپا
  سایپا ۱۱۱ (سفید)۴۴,۷۸۰,۰۰۰۳۶,۱۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)۴۵,۱۱۰,۰۰۰---
  سایپا ۱۳۱ (سفید)۴۱,۹۸۰,۰۰۰۳۳,۷۲۵,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)۴۱,۸۸۰,۰۰۰---
  سایپا ۱۳۲ (سفید)۴۲,۷۹۰,۰۰۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)۴۲,۸۸۰,۰۰۰---
  سایپا ۱۵۱۳۹,۴۵۰,۰۰۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید)۴۶,۲۵۰,۰۰۰۳۹,۴۲۵,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ)۴۶,۱۶۰,۰۰۰---
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید)۵۱,۷۰۰,۰۰۰۴۴,۱۷۵,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)۵۱,۶۶۰,۰۰۰---
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید)۴۹,۵۰۰,۰۰۰۴۲,۲۷۵,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ)۴۹,۷۴۰,۰۰۰---
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید)۵۰,۱۰۰,۰۰۰---
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)۵۰,۳۲۰,۰۰۰---
  ساینا (رینگ فولادی)۵۳,۷۳۰,۰۰۰۴۴,۱۷۵,۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینومی)۵۴,۹۱۰,۰۰۰---
  ساینا اتوماتیک۶۶,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۱۵۵,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک۷۵,۹۰۰,۰۰۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد۶۴,۸۰۰,۰۰۰۵۲,۹۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)۶۶,۸۵۰,۰۰۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۷۰,۸۵۰,۰۰۰۶۲,۲۰۰,۰۰۰
  آریو (اتوماتیک)۱۰۴,۷۴۰,۰۰۰۹۴,۱۲۵,۰۰۰
  چانگان CS35۱۴۷,۵۵۰,۰۰۰۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال)۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال)۲۱۹,۵۳۰,۰۰۰۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  سیتروئن C3۲۸۴,۶۵۰,۰۰۰۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)۲۸۹,۳۹۰,۰۰۰۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 دنده‌ای۷۷,۳۱۰,۰۰۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای۷۷,۷۶۰,۰۰۰۶۴,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶۹۷,۹۱۰,۰۰۰۸۸,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶۱۱۳,۷۶۰,۰۰۰۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶۹۹,۹۷۰,۰۰۰۸۹,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶۱۲۰,۹۶۰,۰۰۰۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶۱۳۲,۹۶۰,۰۰۰۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰۹۷,۷۶۰,۰۰۰---
  رنو پارس تندر۹۸,۷۳۰,۰۰۰۸۴,۲۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - دنده‌ای۱۱۰,۸۶۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک۱۲۹,۹۲۰,۰۰۰۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای۱۱۹,۶۴۰,۰۰۰۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک۱۳۹,۷۰۰,۰۰۰۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ۱۵۴,۷۶۰,۰۰۰۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰
کرمان موتور
  لیفان X50 - اتوماتیک۱۱۱,۹۶۰,۰۰۰---
  لیفان X60 - اتوماتیک۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰۱۸۷,۶۰۰,۰۰۰---
  جک J4 اتوماتیک۱۰۴,۷۴۰,۰۰۰---
  جک S3 اتوماتیک۱۵۱,۵۸۰,۰۰۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک۲۱۲,۸۷۰,۰۰۰۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20۲۱۶,۴۱۰,۰۰۰---
  هیوندای اکسنت۲۰۸,۹۳۰,۰۰۰---
  هیوندای النترا ۲۰۱۸۳۵۹,۸۹۰,۰۰۰۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا۴۵۳,۶۳۰,۰۰۰---
  هیوندای توسان۴۷۹,۴۲۰,۰۰۰---
  هیوندای سانتافه۵۳۸,۵۴۰,۰۰۰---
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸۶۸۹,۳۷۰,۰۰۰۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۹---۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی F3 - دنده‌ای۱۱۱,۶۶۰,۰۰۰۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
  مزدا۳ تیپ ۴۲۸۸,۶۵۰,۰۰۰۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  بسترن B30۱۳۴,۷۹۰,۰۰۰۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - تک کابین۶۴,۹۲۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین۷۰,۸۵۰,۰۰۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 110 S۴۹,۸۶۰,۰۰۰---
  MVM 315 هاچ‌بک۹۳,۸۳۰,۰۰۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - دنده ای۱۲۵,۹۶۰,۰۰۰۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - اتوماتیک۱۴۶,۶۴۰,۰۰۰۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX۱۵۲,۷۷۰,۰۰۰۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S۱۷۴,۶۳۰,۰۰۰۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای)۱۴۴,۸۲۰,۰۰۰۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo)۱۷۹,۷۸۰,۰۰۰۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo)---۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL)۲۰۷,۷۵۰,۰۰۰۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE)۲۱۴,۵۴۰,۰۰۰۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent)۲۷۴,۳۴۰,۰۰۰۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (New)---۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰
ام جی و جی لی
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای۱۱۹,۷۴۰,۰۰۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس۱۰۲,۸۱۰,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸۳۷۹,۳۱۰,۰۰۰۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷۴۵۹,۸۶۰,۰۰۰۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS۴۶۹,۱۵۰,۰۰۰۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL۴۲۹,۴۸۰,۰۰۰۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS۵۱۹,۵۳۰,۰۰۰۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول۴۸۸,۹۷۰,۰۰۰---
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک۴۹۹,۴۰۰,۰۰۰۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰
  هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار۶۴۸,۲۴۰,۰۰۰۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰
کیا موتورز
  کیا پیکانتو۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰۹۹,۱۰۵,۰۰۰
  کیا سراتو فول ۲۰۱۷۳۳۴,۸۹۰,۰۰۰۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰
  کیا سراتو فول ۲۰۱۸۳۶۴,۵۶۰,۰۰۰۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰
  کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  کیا اپتیما JF فول GT۵۳۳,۵۵۰,۰۰۰۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰
  کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸---۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰
  کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷۶۵۹,۴۰۰,۰۰۰۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰
  کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰
رنو
  رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE۲۲۴,۷۹۰,۰۰۰---
  رنو تلیسمان ۲۰۱۷۴۵۹,۷۲۰,۰۰۰---
  رنو تلیسمان ۲۰۱۸۵۰۴,۸۴۰,۰۰۰---
  رنو کولئوس ۲۰۱۷۵۳۹,۳۵۰,۰۰۰---
  رنو کولئوس ۲۰۱۸۵۷۸,۹۵۰,۰۰۰---
تویوتا
  تویوتا CH-R تیپ لانچ۴۶۸,۷۳۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸۵۱۴,۵۳۰,۰۰۰۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ ادونس۴۵۸,۶۲۰,۰۰۰۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ آیکون۴۸۴,۱۲۰,۰۰۰۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C۳۷۹,۵۴۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳۶۲۳,۸۷۰,۰۰۰۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان)۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم)۶۴۸,۴۴۰,۰۰۰۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای۵۹۹,۴۶۰,۰۰۰---
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک۷۰۸,۰۸۰,۰۰۰---
لکسوس
  لکسوس NX200 T هفت کلید۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰---
  لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت۹۴۸,۸۶۰,۰۰۰---
  لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷۹۰۹,۷۲۰,۰۰۰---
  لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷۹۱۸,۰۶۰,۰۰۰---
  لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷۱,۲۲۸,۸۹۰,۰۰۰---
نیسان
  نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷۲۹۴,۱۱۰,۰۰۰۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان جوک - پلاتینیوم ۲۰۱۷۳۱۴,۷۱۰,۰۰۰۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷۳۶۹,۸۸۰,۰۰۰۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸۵۶۸,۴۶۰,۰۰۰۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی
  میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷۲۸۴,۶۵۰,۰۰۰۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸۴۱۹,۷۴۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷۵۱۹,۶۸۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸۵۵۸,۸۲۰,۰۰۰۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸۵۸۹,۴۶۰,۰۰۰۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
DS
  دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸۲۷۹,۳۲۰,۰۰۰۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۸۴۷۸,۹۹۰,۰۰۰۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۸۵۴۴,۰۱۰,۰۰۰۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲۱,۲۲۷,۴۱۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳۱,۲۹۹,۲۲۰,۰۰۰۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مرسدس بنز
  بنز CLA200 فول ۲۰۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۶۱,۲۴۹,۶۲۰,۰۰۰---
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۷۱,۴۴۷,۸۲۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۶۱,۳۹۹,۵۸۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۷۱,۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۸۱,۸۹۸,۸۶۰,۰۰۰---
  بنز E200 مدل ۲۰۱۶۱,۲۵۶,۹۷۰,۰۰۰---
  بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷۱,۶۹۹,۴۹۰,۰۰۰---
  بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷۱,۷۹۵,۱۴۰,۰۰۰---
سانگ یانگ
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۷۲۴۹,۴۷۰,۰۰۰---
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۸۲۶۹,۲۷۰,۰۰۰۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰
  سانگ‌یانگ کوراندو ۲۰۱۸۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰
  رکستون G4 مدل ۲۰۱۸---۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰
پورشه
  پورشه باکستر ۲.۰۱,۵۹۶,۱۶۰,۰۰۰---
  پورشه باکستر S۱,۸۴۵,۵۶۰,۰۰۰---
  پورشه ماکان ۲.۰۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰---
  پورشه ماکان ۲.۰ توربو۱,۸۹۷,۷۲۰,۰۰۰---
بی ام و
  بی‌ام و I8 فول - ۲۰۱۶۲,۶۹۵,۱۴۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۱۲۰ پنج در - Premium 2018۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۱۲۰ پنج در - Executive 2018۵۹۸,۲۰۰,۰۰۰۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۲ - Active Tourer 2018۶۲۹,۲۴۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۳۲۰I۸۴۹,۷۴۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۳۳۰I۹۰۹,۷۲۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Business Plus۱,۵۴۷,۲۱۰,۰۰۰۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive۱,۶۴۷,۰۳۰,۰۰۰۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus۱,۶۷۵,۹۶۰,۰۰۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Perfection۱,۷۴۷,۳۷۰,۰۰۰۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGACY۲,۰۴۶,۳۱۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT۲,۰۸۷,۴۹۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE۲,۱۲۴,۲۴۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Unique۲,۱۹۴,۷۲۰,۰۰۰---
  بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport۹۴۸,۸۶۰,۰۰۰۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic۱,۱۴۸,۲۷۰,۰۰۰---
  بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive۱,۱۶۸,۲۴۰,۰۰۰---
Volkswagen
  فولکس‌واگن گلف GTI۶۴۹,۲۲۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  فولکس‌واگن پاسات۵۴۹,۳۴۰,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
  فولکس‌واگن تیگوان۶۵۸,۴۱۰,۰۰۰۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
Mini
  مینی کوپر S۶۹۹,۷۹۰,۰۰۰۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  مینی کلابمن S۷۲۹,۷۸۰,۰۰۰۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰
  مینی کانتریمن S۸۰۹,۵۱۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ولوو
  ولوو XC90 تیپ Momentum۱,۳۹۸,۳۲۰,۰۰۰---
  ولوو XC90 تیپ R-Design۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
  ولوو XC90 تیپ Inscription۱,۶۴۷,۰۳۰,۰۰۰---
بورگوارد
  بورگوارد BX5---۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بورگوارد BX7۵۱۹,۸۴۰,۰۰۰---