جستجو
قیمت بازار
قیمت کارخانه
ایران خودرو
  وانت آریسان۴۳,۹۷۰,۰۰۰۳۱,۷۸۶,۰۰۰
  سمند LX۵۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳,۵۳۵,۰۰۰
  سمند EF7۵۸,۵۰۰,۰۰۰۳۴,۳۳۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰۶۱,۷۸۰,۰۰۰۳۶,۰۸۲,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶۶۳,۱۶۰,۰۰۰۳۶,۶۱۶,۰۰۰
  سمند سورن ELX . کد ۱۱۷۲,۸۴۰,۰۰۰۴۱,۱۲۸,۰۰۰
  سمند سورن ELX توربو . کد ۲۰۲۸۸,۸۹۰,۰۰۰۴۲,۹۴۱,۰۰۰
  دنا۸۱,۴۷۰,۰۰۰۴۶,۹۸۹,۰۰۰
  دنا پلاس۱۱۰,۲۳۰,۰۰۰۵۳,۲۶۵,۰۰۰
  دنا پلاس توربو۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰۵۸,۰۸۸,۰۰۰
  پژو GLX 405۵۵,۴۳۰,۰۰۰۳۲,۹۴۴,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز۵۶,۹۱۰,۰۰۰۳۴,۷۴۵,۰۰۰
  پژو SLX 405۶۱,۴۰۰,۰۰۰۳۵,۱۰۵,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹۷۱,۱۵۰,۰۰۰۴۰,۷۷۴,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲۷۰,۸۹۰,۰۰۰۴۰,۵۹۵,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶۷۲,۱۴۰,۰۰۰۴۲,۲۴۱,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰۴۲,۴۸۱,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵۸۲,۲۲۰,۰۰۰۴۲,۶۶۲,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک۹۱,۹۷۰,۰۰۰۵۴,۸۰۲,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای۹۲,۱۱۰,۰۰۰۴۷,۱۳۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰۵۴,۳۶۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک۱۳۸,۸۷۰,۰۰۰۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶,۲۸۶,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۷۲,۱۳۰,۰۰۰۴۱,۹۴۲,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار۷۲,۲۹۰,۰۰۰۴۲,۷۶۳,۰۰۰
  پژو ۳۰۱۱۷۶,۸۴۰,۰۰۰---
  پژو ۲۰۰۸۲۴۳,۴۸۰,۰۰۰۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۵۰۸۴۱۴,۱۲۰,۰۰۰---
  رانا LX۶۶,۸۵۰,۰۰۰۳۹,۵۰۹,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross۸۸,۸۹۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ۸۱,۰۰۰,۰۰۰۳۹,۱۶۲,۰۰۰
  رنو تندر E2۸۴,۸۹۰,۰۰۰---
  رنو تندر پلاس دنده‌ای۹۷,۹۱۰,۰۰۰---
  رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۱۲,۹۶۰,۰۰۰---
  هایما اس ۵ توربو ( S5 )۱۷۲,۶۳۰,۰۰۰۹۸,۶۴۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 )۲۰۶,۸۱۰,۰۰۰۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون۲۲۴,۳۲۰,۰۰۰۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر۳۰۵,۲۶۰,۰۰۰---
  سوزوکی ویتارا اتومات۳۱۱,۴۳۰,۰۰۰---
سایپا
  سایپا ۱۱۱ (سفید)۳۸,۲۰۰,۰۰۰۲۲,۴۹۲,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)۳۸,۴۰۰,۰۰۰۲۲,۷۶۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید)۳۵,۱۵۰,۰۰۰۲۲,۷۰۹,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)۳۵,۲۶۰,۰۰۰۲۲,۹۷۷,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید)۳۵,۹۲۰,۰۰۰۲۲,۱۲۲,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)۳۶,۰۰۰,۰۰۰۲۲,۳۹۰,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱۳۴,۷۶۰,۰۰۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید)۳۸,۹۷۰,۰۰۰۲۷,۵۰۷,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ)۳۹,۱۲۰,۰۰۰۲۷,۷۷۵,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید)۴۵,۱۳۰,۰۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)۴۵,۴۷۰,۰۰۰۲۹,۲۶۸,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید)۴۳,۹۲۰,۰۰۰۳۰,۱۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ)۴۳,۹۳۰,۰۰۰۳۰,۳۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید)۴۴,۷۰۰,۰۰۰۳۰,۸۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)۴۴,۶۷۰,۰۰۰۳۱,۰۸۹,۰۰۰
  ساینا (سفید)۴۶,۵۰۰,۰۰۰۳۱,۱۴۳,۰۰۰
  ساینا (تنوع رنگ)۴۶,۶۷۰,۰۰۰۳۱,۴۱۱,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک۵۷,۸۴۰,۰۰۰۴۲,۱۰۲,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک۶۸,۹۳۰,۰۰۰۴۵,۹۹۳,۰۰۰
  وانت زامیاد۶۰,۱۸۰,۰۰۰۳۷,۶۲۸,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)۶۳,۴۸۰,۰۰۰۴۱,۴۴۸,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۵,۹۶۰,۰۰۰۴۳,۷۱۸,۰۰۰
  آریو (اتوماتیک)۸۸,۸۶۰,۰۰۰۶۲,۷۴۶,۰۰۰
  چانگان CS35۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰۷۴,۹۵۲,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای---۸۷,۹۲۴,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال)۱۷۵,۴۷۰,۰۰۰۹۳,۸۱۳,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک۱۹۱,۵۳۰,۰۰۰۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال)۲۰۵,۶۹۰,۰۰۰۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 دنده‌ای۶۲,۸۲۰,۰۰۰۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی۶۳,۹۸۰,۰۰۰۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H220 اتوماتیک۸۲,۰۰۰,۰۰۰۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای۶۲,۸۶۰,۰۰۰۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی۶۳,۸۲۰,۰۰۰۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H230 اتوماتیک۸۱,۹۷۰,۰۰۰۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۵۸۴,۸۲۰,۰۰۰۵۲,۰۱۴,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶۸۹,۹۱۰,۰۰۰۵۶,۸۳۶,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا۱۰۶,۷۱۰,۰۰۰۵۸,۹۱۹,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌مدیا۱۱۲,۸۶۰,۰۰۰۶۳,۷۴۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۵۸۹,۹۴۰,۰۰۰۵۰,۰۴۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶۹۷,۷۰۰,۰۰۰۵۴,۸۶۴,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا۱۰۷,۹۳۰,۰۰۰۶۱,۶۵۹,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌مدیا۱۱۶,۸۹۰,۰۰۰۶۶,۴۸۱,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵۱۱۰,۷۶۰,۰۰۰۶۲,۹۷۴,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰۶۷,۷۹۶,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰۸۴,۸۹۰,۰۰۰۴۴,۲۴۸,۰۰۰
  رنو پارس تندر۸۹,۸۹۰,۰۰۰۴۸,۲۶۴,۰۰۰
  رنو ساندرو - دنده‌ای۹۹,۹۴۰,۰۰۰---
  رنو ساندرو - اتوماتیک۱۱۹,۹۲۰,۰۰۰---
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای۱۰۷,۹۶۰,۰۰۰---
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک۱۳۳,۶۷۰,۰۰۰---
  پیکاپ دوکابین ریچ۱۴۵,۶۹۰,۰۰۰۷۶,۴۵۷,۰۰۰
کرمان موتور
  لیفان X50 - اتوماتیک۱۰۸,۷۳۰,۰۰۰---
  لیفان X60 - اتوماتیک۱۳۴,۹۵۰,۰۰۰---
  لیفان ۸۲۰۱۷۷,۵۱۰,۰۰۰---
  جک J4 اتوماتیک۱۱۰,۹۳۰,۰۰۰---
  جک S3 اتوماتیک۱۴۶,۶۴۰,۰۰۰۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک۲۰۵,۵۶۰,۰۰۰۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20۲۱۵,۹۳۰,۰۰۰---
  هیوندای اکسنت۱۹۶,۵۲۰,۰۰۰---
  هیوندای النترا ۲۰۱۸۳۵۹,۱۳۰,۰۰۰۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا۴۶۴,۷۲۰,۰۰۰۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان۴۸۳,۸۳۰,۰۰۰۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سانتافه۵۵۳,۳۳۰,۰۰۰۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی F3 - دنده‌ای۱۰۲,۷۸۰,۰۰۰۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6۲۱۲,۶۸۰,۰۰۰۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
  مزدا۳ تیپ ۴۲۸۹,۸۲۰,۰۰۰۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰
  بسترن B30۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - تک کابین۵۷,۴۸۰,۰۰۰۳۸,۹۵۰,۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین۶۱,۳۳۰,۰۰۰۴۲,۳۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا۱۶۹,۴۹۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2۲۰۷,۸۱۰,۰۰۰۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 110 S۴۵,۹۰۰,۰۰۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰
  MVM 315 هاچ‌بک۹۲,۸۸۰,۰۰۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - دنده ای۱۰۸,۸۳۰,۰۰۰۱۰۸,۳۴۵,۰۰۰
  ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX۱۱۴,۶۵۰,۰۰۰۱۱۲,۸۴۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - اتوماتیک۱۲۸,۹۲۰,۰۰۰۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX۱۳۴,۵۹۰,۰۰۰۱۲۹,۵۸۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S اسپورت۱۵۰,۹۰۰,۰۰۰۱۴۹,۱۱۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای)۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo)۱۵۴,۷۶۰,۰۰۰۱۵۵,۹۳۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL)۱۸۷,۶۶۰,۰۰۰---
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE)۱۹۴,۴۷۰,۰۰۰۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent)۲۵۹,۹۲۰,۰۰۰۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰
ام جی و جی لی
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای۱۰۹,۶۷۰,۰۰۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس۹۲,۲۷۰,۰۰۰۷۹,۹۰۰,۰۰۰
هیوندای
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰---
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷۴۶۴,۴۴۰,۰۰۰۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS۴۶۳,۶۰۰,۰۰۰۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL۴۲۴,۷۴۰,۰۰۰۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS۴۹۸,۸۰۰,۰۰۰۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS۵۱۹,۶۸۰,۰۰۰۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول۴۸۹,۵۵۰,۰۰۰---
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک۴۹۹,۴۰۰,۰۰۰۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰
  هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار۶۴۹,۶۱۰,۰۰۰۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰
کیا موتورز
  کیا پیکانتو۱۷۹,۷۳۰,۰۰۰۹۹,۱۰۵,۰۰۰
  کیا سراتو فول ۲۰۱۷۳۴۳,۹۶۰,۰۰۰۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰
  کیا سراتو فول ۲۰۱۸۳۸۹,۴۱۰,۰۰۰۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰
  کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL۵۲۴,۶۸۰,۰۰۰۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  کیا اپتیما JF فول GT۵۶۴,۴۹۰,۰۰۰۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰
  کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸---۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰
  کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷۷۲۳,۹۱۰,۰۰۰۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰
  کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰
رنو
  رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE۲۲۹,۷۲۰,۰۰۰---
  رنو تلیسمان ۲۰۱۷۵۰۳,۷۸۰,۰۰۰---
  رنو تلیسمان ۲۰۱۸۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰---
  رنو کولئوس ۲۰۱۷۵۶۹,۴۸۰,۰۰۰---
  رنو کولئوس ۲۰۱۸۵۹۸,۲۰۰,۰۰۰---
تویوتا
  تویوتا CH-R تیپ لانچ۴۵۴,۴۵۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸۴۷۹,۲۸۰,۰۰۰۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ ادونس۴۵۹,۸۶۰,۰۰۰۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ آیکون۴۷۹,۷۱۰,۰۰۰۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C۳۷۹,۸۸۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان)۶۵۸,۴۱۰,۰۰۰۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم)۶۶۸,۵۹۰,۰۰۰۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای۶۲۸,۶۷۰,۰۰۰---
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک۸۰۷,۸۱۰,۰۰۰---
لکسوس
  لکسوس NX200 T هفت کلید۱,۰۰۶,۹۷۰,۰۰۰---
  لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت۱,۰۴۸,۱۱۰,۰۰۰---
  لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷۹۵۸,۸۴۰,۰۰۰---
  لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷۱,۳۴۸,۳۸۰,۰۰۰---
نیسان
  نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷۳۰۴,۶۳۰,۰۰۰۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان جوک - پلاتینیوم ۲۰۱۷۳۲۹,۰۱۰,۰۰۰۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷۵۰۸,۴۷۰,۰۰۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸۵۶۳,۴۷۰,۰۰۰۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی
  میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸۱۷۴,۴۷۰,۰۰۰۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸۳۱۱,۵۳۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اکلیپس کراس---۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷۳۶۹,۶۶۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸۴۱۹,۸۷۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷۵۱۴,۰۷۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸۵۷۸,۷۸۰,۰۰۰۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸۶۰۴,۰۹۰,۰۰۰۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
DS
  دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸۲۷۹,۷۴۰,۰۰۰۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۸۴۷۹,۷۱۰,۰۰۰۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۸۵۴۹,۶۷۰,۰۰۰۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳---۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲---۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰
مرسدس بنز
  بنز CLA200 فول ۲۰۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۶۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰---
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۷۱,۴۴۸,۶۹۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۶۱,۲۹۶,۴۹۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۷۱,۳۹۶,۶۴۰,۰۰۰---
  بنز E200 مدل ۲۰۱۶۱,۲۵۷,۳۵۰,۰۰۰---
  بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷۱,۶۹۹,۴۹۰,۰۰۰---
  بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶۱,۱۹۸,۹۲۰,۰۰۰---
  بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷۱,۷۹۵,۱۴۰,۰۰۰---
سانگ یانگ
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۷۲۵۲,۳۹۰,۰۰۰---
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۸۲۸۴,۴۸۰,۰۰۰۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰
  سانگ‌یانگ کوراندو ۲۰۱۸۳۷۹,۰۸۰,۰۰۰۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰
  رکستون G4 مدل ۲۰۱۸---۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰
پورشه
  پورشه باکستر ۲.۰۱,۵۹۷,۱۲۰,۰۰۰---
  پورشه باکستر S۱,۸۴۷,۷۸۰,۰۰۰---
  پورشه ماکان ۲.۰۱,۶۶۴,۹۹۰,۰۰۰---
  پورشه ماکان ۲.۰ توربو۱,۸۹۴,۳۰۰,۰۰۰---
بی ام و
  بی‌ام و I8 فول - ۲۰۱۶۲,۸۹۲,۱۷۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۱۲۰ پنج در - Premium 2018۵۹۸,۳۸۰,۰۰۰۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۱۲۰ پنج در - Executive 2018۶۶۹,۷۹۰,۰۰۰۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۲ - Active Tourer 2018۷۱۹,۵۶۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۳۲۰I۱,۰۴۸,۱۱۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۳۳۰I۱,۱۱۶,۹۷۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Business Plus۱,۷۴۶,۸۵۰,۰۰۰۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive۱,۸۴۶,۱۱۰,۰۰۰۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus۱,۸۷۶,۶۱۰,۰۰۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Perfection۱,۹۴۴,۱۵۰,۰۰۰۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGACY۲,۳۴۵,۷۷۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT۲,۳۸۳,۵۴۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE۲,۴۲۲,۷۱۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Unique۲,۴۹۶,۲۵۰,۰۰۰---
  بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport۹۷۹,۷۰۰,۰۰۰۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic۱,۲۴۸,۱۲۰,۰۰۰---
  بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive۱,۲۶۹,۶۱۰,۰۰۰---
Volkswagen
  فولکس‌واگن گلف GTI۶۰۹,۸۱۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  فولکس‌واگن پاسات۵۹۸,۹۲۰,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
  فولکس‌واگن تیگوان۶۸۸,۹۶۰,۰۰۰۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
Mini
  مینی کلابمن S۷۶۹,۵۳۰,۰۰۰۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰
  مینی کانتریمن S۷۹۸,۸۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مینی کوپر۵۱۹,۰۶۰,۰۰۰۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  مینی کوپر S۷۱۸,۴۸۰,۰۰۰۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰
ولوو
  ولوو XC90 تیپ Momentum۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  ولوو XC90 تیپ R-Design۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
  ولوو XC90 تیپ Inscription۱,۶۴۷,۰۳۰,۰۰۰---
بورگوارد
  بورگوارد BX5---۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  بورگوارد BX7۵۵۸,۳۲۰,۰۰۰۲۹۹,۶۰۰,۰۰۰