جستجو
قیمت بازار
قیمت کارخانه
ایران خودرو
  وانت آریسان۴۹,۸۶۰,۰۰۰۴۲,۷۰۰,۰۰۰
  سمند LX۸۱,۳۷۰,۰۰۰۴۳,۵۹۷,۰۰۰
  سمند EF7۸۴,۹۷۰,۰۰۰۴۴,۶۴۰,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰۸۶,۷۶۰,۰۰۰۴۶,۹۰۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶۸۸,۹۱۰,۰۰۰۴۷,۶۰۳,۰۰۰
  سمند سورن۱۰۰,۶۹۰,۰۰۰---
  سمند سورن توربو۱۱۳,۷۶۰,۰۰۰---
  دنا (تیپ ۱)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰---
  دنا (تیپ ۲)۱۱۳,۸۶۰,۰۰۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس (۲ ایربگ)۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو (۲ ایربگ)۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405۷۵,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۱۵۸,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز۷۷,۸۱۰,۰۰۰۶۵,۵۷۸,۰۰۰
  پژو SLX 405۸۲,۸۷۰,۰۰۰۶۷,۸۸۸,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹۹۳,۸۸۰,۰۰۰۷۸,۳۳۸,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲۹۲,۸۳۰,۰۰۰۵۲,۷۵۷,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز۹۶,۰۰۰,۰۰۰۵۴,۹۱۴,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳۱۱۳,۹۳۰,۰۰۰---
  پژو پارس LX . کد ۱۵۱۱۷,۸۲۰,۰۰۰---
  پژو پارس LX . کد ۱۶۱۰۷,۷۷۰,۰۰۰۵۴,۱۸۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۷۱۰۸,۶۷۰,۰۰۰۵۴,۴۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۸۱۰۴,۷۷۰,۰۰۰---
  پژو پارس LX . کد ۱۹۱۰۶,۸۷۰,۰۰۰---
  پژو پارس اتوماتیک۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰۷۶,۷۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (تیپ ۱)۱۱۵,۶۸۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک۱۴۴,۹۱۰,۰۰۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار۱۴۹,۵۵۰,۰۰۰۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۸۲,۸۷۰,۰۰۰۶۷,۲۸۳,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۹۴,۷۱۰,۰۰۰۷۹,۴۱۸,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار۹۷,۲۰۰,۰۰۰۸۰,۷۵۴,۰۰۰
  پژو ۳۰۱۲۰۴,۶۳۰,۰۰۰---
  پژو ۲۰۰۸۳۰۶,۵۳۰,۰۰۰۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۵۰۸۵۲۹,۵۲۰,۰۰۰---
  رانا LX۸۲,۹۰۰,۰۰۰۵۱,۳۶۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱)۱۲۱,۷۸۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲)۱۲۵,۷۷۰,۰۰۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ S30۱۴۶,۶۴۰,۰۰۰۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ۱۰۳,۸۱۰,۰۰۰۷۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو تندر E2۱۱۶,۷۵۰,۰۰۰---
  رنو تندر پلاس دنده‌ای۱۲۴,۸۵۰,۰۰۰---
  رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۴۸,۷۳۰,۰۰۰---
  هایما اس ۵ توربو ( S5 )۲۵۴,۵۴۰,۰۰۰۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 )۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون۲۵۴,۶۹۰,۰۰۰۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر۳۳۴,۱۹۰,۰۰۰---
  سوزوکی ویتارا۴۳۹,۴۷۰,۰۰۰---
سایپا
  سایپا ۱۱۱ (سفید)۵۰,۸۴۰,۰۰۰۳۶,۱۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)۵۱,۳۶۰,۰۰۰---
  سایپا ۱۳۱ (سفید)۴۶,۴۵۰,۰۰۰۳۷,۳۸۱,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)۴۶,۷۰۰,۰۰۰۳۷,۶۴۱,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید)۴۹,۴۱۰,۰۰۰---
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)۴۹,۷۵۰,۰۰۰---
  سایپا ۱۵۱۴۴,۹۱۰,۰۰۰۴۰,۲۱۳,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید)۵۲,۹۰۰,۰۰۰۴۲,۰۴۳,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ)۵۳,۳۸۰,۰۰۰۴۲,۰۴۳,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید)۵۷,۵۰۰,۰۰۰۴۵,۵۴۳,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)۵۷,۸۹۰,۰۰۰۴۵,۵۴۳,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید)۵۸,۴۱۰,۰۰۰---
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ)۵۸,۷۴۰,۰۰۰---
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید)۵۹,۱۶۰,۰۰۰---
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)۵۹,۶۶۰,۰۰۰---
  ساینا (رینگ فولادی)۵۹,۳۹۰,۰۰۰۵۳,۲۴۳,۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینومی)۶۰,۵۹۰,۰۰۰---
  ساینا اتوماتیک۸۲,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۱۵۵,۰۰۰
  کوییک دنده‌ای۶۸,۸۷۰,۰۰۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک۹۲,۹۷۰,۰۰۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد۷۷,۸۵۰,۰۰۰۶۷,۵۳۵,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)۸۱,۴۲۰,۰۰۰۶۹,۵۳۵,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۸۴,۹۲۰,۰۰۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  آریو (دنده ای)۱۰۹,۷۳۰,۰۰۰---
  آریو (اتوماتیک)۱۳۰,۷۶۰,۰۰۰---
  چانگان CS35۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال)۲۲۹,۵۱۰,۰۰۰---
  کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال)۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  سیتروئن C3۳۳۹,۳۸۰,۰۰۰۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)۳۴۹,۰۵۰,۰۰۰۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 دنده‌ای۹۰,۸۰۰,۰۰۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای۹۱,۷۷۰,۰۰۰۶۴,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶۱۴۷,۶۸۰,۰۰۰۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶۱۲۴,۹۲۰,۰۰۰۸۹,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶۱۵۳,۶۷۰,۰۰۰۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶۱۶۶,۸۹۰,۰۰۰۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰۱۱۷,۸۵۰,۰۰۰---
  رنو پارس تندر۱۲۰,۸۱۰,۰۰۰۸۴,۲۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - دنده‌ای۱۳۱,۸۸۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک۱۵۱,۸۱۰,۰۰۰۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای۱۴۰,۸۷۰,۰۰۰۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک۱۷۴,۴۷۰,۰۰۰۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ۱۶۶,۸۴۰,۰۰۰۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰
کرمان موتور
  لیفان X50 - اتوماتیک۱۲۴,۷۷۰,۰۰۰---
  لیفان X60 - اتوماتیک۱۵۹,۸۵۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰---
  جک J4 اتوماتیک۱۲۹,۹۶۰,۰۰۰---
  جک S3 اتوماتیک۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک۲۶۸,۵۱۰,۰۰۰۲۴۵,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
  هیوندای اکسنت۲۵۹,۴۵۰,۰۰۰---
  هیوندای النترا ۲۰۱۸۴۶۹,۴۳۰,۰۰۰۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا۵۸۹,۴۶۰,۰۰۰---
  هیوندای توسان۶۲۹,۸۱۰,۰۰۰---
  هیوندای سانتافه۷۲۸,۶۸۰,۰۰۰---
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۹---۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی F3 - دنده‌ای۱۲۷,۹۶۰,۰۰۰۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6۲۶۴,۳۶۰,۰۰۰۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
  مزدا۳ تیپ ۴۳۸۴,۷۶۰,۰۰۰۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  بسترن B30۱۶۷,۸۹۰,۰۰۰۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - تک کابین۷۹,۸۵۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین۸۵,۷۴۰,۰۰۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا۲۳۹,۷۱۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2۲۶۹,۵۱۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 315 هاچ‌بک مدل ۹۸۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - دنده ای۱۴۱,۸۲۰,۰۰۰۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX۱۴۵,۸۲۰,۰۰۰۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - اتوماتیک۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33۱۸۹,۵۴۰,۰۰۰۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای)۱۶۷,۸۹۰,۰۰۰۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo)۲۰۵,۵۶۰,۰۰۰۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo)۳۱۲,۴۳۰,۰۰۰۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL)۲۳۹,۳۵۰,۰۰۰۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE)۲۴۹,۸۵۰,۰۰۰۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent)۳۳۴,۰۹۰,۰۰۰۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (IE)۳۶۴,۳۴۰,۰۰۰۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ام جی و جی لی
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای۱۴۸,۶۸۰,۰۰۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو۱۸۱,۷۸۰,۰۰۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس۱۲۱,۹۶۰,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷۴۳۸,۶۸۰,۰۰۰---
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰---
  هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷۵۸۹,۶۴۰,۰۰۰---
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰---
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL۵۴۹,۳۴۰,۰۰۰---
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS۶۵۹,۸۰۰,۰۰۰---
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS۶۸۹,۵۸۰,۰۰۰---
  هیوندای توسان ۲۰۱۷۶۱۹,۸۱۰,۰۰۰---
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ + اتوپارک۶۲۸,۶۷۰,۰۰۰---
  هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار۷۹۹,۵۲۰,۰۰۰---
کیا موتورز
  کیا سراتو فول ۲۰۱۷۴۵۸,۷۵۰,۰۰۰---
  کیا سراتو فول ۲۰۱۸۵۰۸,۶۲۰,۰۰۰---
  کیا اسپورتیج فول QL۶۸۹,۷۹۰,۰۰۰---
  کیا اپتیما فول GT۶۷۹,۱۸۰,۰۰۰---
  کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷۸۳۸,۲۳۰,۰۰۰---
  کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰---
رنو
  رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷۳۰۹,۵۳۰,۰۰۰---
  رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷۳۳۹,۴۹۰,۰۰۰---
  رنو تلیسمان ۲۰۱۷۶۲۸,۲۹۰,۰۰۰---
  رنو تلیسمان ۲۰۱۸۶۷۴,۱۹۰,۰۰۰---
  رنو کولئوس ۲۰۱۷۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
  رنو کولئوس ۲۰۱۸۷۷۷,۸۹۰,۰۰۰---
تویوتا
  تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۷۶۶۷,۹۹۰,۰۰۰---
  تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸۶۹۸,۱۱۰,۰۰۰---
  تویوتا CH-R تیپ ادونس۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
  تویوتا CH-R تیپ آیکون۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
  تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C۴۴۹,۴۶۰,۰۰۰---
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳۸۲۹,۵۰۰,۰۰۰---
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان)۸۷۸,۹۴۰,۰۰۰---
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم)۸۹۷,۵۷۰,۰۰۰---
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای۷۴۹,۱۰۰,۰۰۰---
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک۹۱۸,۸۹۰,۰۰۰---
لکسوس
  لکسوس NX200 T هفت کلید۱,۲۷۶,۵۴۰,۰۰۰---
  لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت۱,۲۹۶,۸۸۰,۰۰۰---
  لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷۱,۲۶۹,۲۳۰,۰۰۰---
  لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷۱,۶۹۴,۹۰۰,۰۰۰---
نیسان
  نیسان جوک (اسکای پک)۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
  نیسان جوک (پلاتینیوم)۴۵۹,۳۱۰,۰۰۰---
  نیسان جوک (اسپورت)۵۴۹,۰۱۰,۰۰۰---
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷۷۴۷,۹۷۰,۰۰۰---
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸۸۳۹,۲۴۰,۰۰۰---
میتسوبیشی
  میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸۲۲۹,۸۶۰,۰۰۰۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۷۳۵۹,۵۶۰,۰۰۰۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸۳۷۹,۸۸۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸۵۵۹,۳۲۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸۷۷۷,۸۹۰,۰۰۰۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸۷۵۸,۶۳۰,۰۰۰۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
DS
  دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸۳۷۸,۹۷۰,۰۰۰---
  دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۸۵۹۸,۷۴۰,۰۰۰---
  دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۸۶۴۹,۲۲۰,۰۰۰---
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲۱,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰---
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳۲,۱۹۸,۶۸۰,۰۰۰---
مرسدس بنز
  بنز CLA200 فول ۲۰۱۶۱,۶۹۵,۴۱۰,۰۰۰---
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۶۱,۸۴۴,۴۵۰,۰۰۰---
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۷۲,۰۴۵,۶۹۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۶۲,۰۹۸,۷۴۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۸۲,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰---
  بنز E200 مدل ۲۰۱۶۱,۸۹۴,۸۷۰,۰۰۰---
  بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷۲,۲۹۳,۱۰۰,۰۰۰---
  بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶۱,۶۹۷,۴۵۰,۰۰۰---
  بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷۲,۳۹۵,۶۸۰,۰۰۰---
سانگ یانگ
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۷۳۳۹,۱۸۰,۰۰۰---
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۸۳۵۹,۱۳۰,۰۰۰---
  سانگ‌یانگ کوراندو ۲۰۱۸۴۴۸,۷۸۰,۰۰۰---
پورشه
  پورشه باکستر ۲.۰۲,۱۹۴,۷۲۰,۰۰۰---
  پورشه باکستر S۲,۵۹۲,۹۸۰,۰۰۰---
  پورشه ماکان ۲.۰۲,۲۹۵,۸۶۰,۰۰۰---
  پورشه ماکان ۲.۰ توربو۲,۶۹۴,۳۳۰,۰۰۰---
بی ام و
  بی‌ام و I8 فول - ۲۰۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۱۲۰ پنج در - Premium 2018۷۴۸,۴۲۰,۰۰۰۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۱۲۰ پنج در - Executive 2018۸۱۹,۰۱۰,۰۰۰۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۲ - Active Tourer 2018۸۳۷,۴۸۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  بی ام و ۲۳۰ کروکی---۱,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۳۲۰I۱,۲۹۹,۲۲۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۳۳۰I۱,۴۴۶,۵۲۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus۱,۹۷۸,۸۱۰,۰۰۰۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Perfection۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGACY۲,۶۴۲,۸۴۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT۲,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰۳,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE۲,۸۲۴,۹۰۰,۰۰۰۳,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ INDIVIUAL۲,۸۹۷,۳۹۰,۰۰۰۳,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport۱,۳۹۶,۲۲۰,۰۰۰۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic۱,۶۴۶,۰۴۰,۰۰۰---
  بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive۱,۷۴۵,۸۰۰,۰۰۰---
Volkswagen
  فولکس‌واگن گلف GTI۸۱۷,۷۸۰,۰۰۰---
  فولکس‌واگن پاسات۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
  فولکس‌واگن تیگوان۹۱۸,۸۹۰,۰۰۰---
Mini
  مینی کوپر S۸۵۷,۴۲۰,۰۰۰۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  مینی کلابمن S۹۰۷,۲۷۰,۰۰۰۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰
  مینی کانتریمن S۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ولوو
  ولوو XC90 تیپ Momentum۱,۸۹۴,۸۷۰,۰۰۰---
  ولوو XC90 تیپ R-Design۲,۰۵۸,۱۴۰,۰۰۰---
  ولوو XC90 تیپ Inscription۲,۲۴۷,۳۰۰,۰۰۰---
بورگوارد
  بورگوارد BX5۵۴۹,۱۷۰,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بورگوارد BX7۶۶۸,۵۹۰,۰۰۰---