جستجو
قیمت بازار
قیمت کارخانه
ایران خودرو
  وانت آریسان۳۶,۹۷۰,۰۰۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  سمند LX۵۸,۹۸۰,۰۰۰۳۳,۵۳۵,۰۰۰
  سمند EF7۶۱,۸۳۰,۰۰۰۳۴,۳۳۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰۶۳,۷۸۰,۰۰۰۳۶,۰۸۲,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶۶۴,۹۶۰,۰۰۰۳۶,۶۱۶,۰۰۰
  سمند سورن ELX۷۶,۸۳۰,۰۰۰۴۱,۱۲۸,۰۰۰
  سمند سورن ELX توربو۸۷,۹۲۰,۰۰۰۴۲,۹۴۱,۰۰۰
  دنا۸۱,۷۵۰,۰۰۰۴۶,۹۸۹,۰۰۰
  دنا پلاس/ ۲ ایربگ۱۰۶,۷۷۰,۰۰۰۵۳,۱۵۳,۰۰۰
  دنا پلاس/ ۴ ایربگ۱۰۸,۸۶۰,۰۰۰۵۳,۲۶۵,۰۰۰
  دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ۱۲۴,۷۳۰,۰۰۰---
  دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰۵۸,۰۸۸,۰۰۰
  پژو GLX 405۵۵,۸۳۰,۰۰۰۳۲,۹۴۴,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز۵۷,۸۲۰,۰۰۰۳۴,۷۴۵,۰۰۰
  پژو SLX 405۶۰,۸۱۰,۰۰۰۳۵,۱۰۵,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹۷۱,۳۹۰,۰۰۰۴۰,۷۷۴,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲۷۱,۲۷۰,۰۰۰۴۰,۵۹۵,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز۷۲,۸۰۰,۰۰۰۴۲,۲۴۱,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳۸۰,۸۵۰,۰۰۰۴۲,۴۸۱,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵۸۲,۷۵۰,۰۰۰۴۲,۶۶۲,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۶۷۹,۳۸۰,۰۰۰۴۱,۵۲۵,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۷۷۹,۸۷۰,۰۰۰۴۱,۷۰۷,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک۹۲,۸۶۰,۰۰۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۱۳۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک۱۱۲,۷۶۰,۰۰۰۵۴,۳۶۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک۱۲۲,۶۶۰,۰۰۰۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۶۰,۴۶۰,۰۰۰---
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۷۲,۳۰۰,۰۰۰۴۱,۹۴۲,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار۷۲,۲۰۰,۰۰۰۴۲,۷۶۳,۰۰۰
  پژو ۳۰۱۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰---
  پژو ۲۰۰۸۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۵۰۸۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰---
  رانا LX۶۲,۳۵۰,۰۰۰۳۹,۵۰۹,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross۹۷,۷۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ S30---۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ۸۲,۹۵۰,۰۰۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر E2۸۶,۰۰۰,۰۰۰---
  رنو تندر پلاس دنده‌ای۹۳,۸۸۰,۰۰۰---
  رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۱۵,۷۵۰,۰۰۰---
  هایما اس ۵ توربو ( S5 )۱۷۲,۵۸۰,۰۰۰۹۸,۶۴۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 )۲۰۴,۵۶۰,۰۰۰۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر۲۹۴,۹۱۰,۰۰۰---
  سوزوکی ویتارا اتومات۳۰۶,۴۴۰,۰۰۰---
سایپا
  سایپا ۱۱۱ (سفید)۳۷,۸۹۰,۰۰۰۲۲,۴۹۲,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)۳۸,۲۸۰,۰۰۰۲۲,۷۶۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید)۳۴,۷۰۰,۰۰۰۲۲,۷۰۹,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)۳۴,۹۴۰,۰۰۰۲۲,۹۷۷,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید)۳۵,۱۰۰,۰۰۰۲۲,۱۲۲,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)۳۵,۳۱۰,۰۰۰۲۲,۳۹۰,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱۳۴,۱۳۰,۰۰۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید)۴۰,۴۰۰,۰۰۰۲۷,۵۰۷,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ)۴۰,۴۵۰,۰۰۰۲۷,۷۷۵,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید)۴۶,۹۵۰,۰۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)۴۶,۹۷۰,۰۰۰۲۹,۲۶۸,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید)۴۴,۴۳۰,۰۰۰۳۰,۱۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ)۴۴,۶۷۰,۰۰۰۳۰,۳۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید)۴۵,۴۱۰,۰۰۰۳۰,۸۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)۴۵,۶۵۰,۰۰۰۳۱,۰۸۹,۰۰۰
  ساینا (رینگ فولادی)۴۶,۱۰۰,۰۰۰۳۱,۱۴۳,۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینومی)۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۱,۴۱۱,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک۵۸,۸۴۰,۰۰۰۴۲,۱۰۲,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک۶۸,۸۷۰,۰۰۰۴۵,۹۹۳,۰۰۰
  وانت زامیاد۵۶,۹۶۰,۰۰۰۵۲,۹۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)۶۱,۸۱۰,۰۰۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۶,۹۱۰,۰۰۰۶۲,۲۰۰,۰۰۰
  آریو (اتوماتیک)۸۷,۷۳۰,۰۰۰۶۲,۷۴۶,۰۰۰
  چانگان CS35۱۲۷,۷۶۰,۰۰۰۷۴,۹۵۲,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای۱۶۱,۸۵۰,۰۰۰۸۷,۹۲۴,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال)۱۷۳,۸۹۰,۰۰۰۹۳,۸۱۳,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک۱۹۰,۸۸۰,۰۰۰۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال)۲۰۱,۸۱۰,۰۰۰۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 دنده‌ای۶۷,۸۹۰,۰۰۰۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی۶۸,۹۵۰,۰۰۰۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H220 اتوماتیک۸۴,۸۹۰,۰۰۰۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای۶۷,۹۳۰,۰۰۰۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی۶۸,۸۷۰,۰۰۰۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H230 اتوماتیک۸۵,۳۲۰,۰۰۰۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۵۸۴,۸۹۰,۰۰۰۵۲,۰۱۴,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶۹۰,۹۷۰,۰۰۰۵۶,۸۳۶,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا۱۰۱,۸۷۰,۰۰۰۵۸,۹۱۹,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌مدیا۱۱۰,۴۳۰,۰۰۰۶۳,۷۴۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۵۸۷,۸۶۰,۰۰۰۵۰,۰۴۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶۹۲,۹۴۰,۰۰۰۵۴,۸۶۴,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰۶۱,۶۵۹,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌مدیا۱۱۵,۳۹۰,۰۰۰۶۶,۴۸۱,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵۱۰۹,۷۶۰,۰۰۰۶۲,۹۷۴,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌۱۲۰,۸۱۰,۰۰۰۶۷,۷۹۶,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰۸۵,۷۹۰,۰۰۰۴۴,۲۴۸,۰۰۰
  رنو پارس تندر۸۸,۸۹۰,۰۰۰۴۸,۲۶۴,۰۰۰
  رنو ساندرو - دنده‌ای۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰---
  رنو ساندرو - اتوماتیک۱۱۹,۹۶۰,۰۰۰---
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای۱۱۰,۸۶۰,۰۰۰---
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک۱۲۹,۷۲۰,۰۰۰---
  پیکاپ دوکابین ریچ۱۳۶,۶۳۰,۰۰۰۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰
کرمان موتور
  لیفان X50 - اتوماتیک۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰---
  لیفان X60 - اتوماتیک۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰---
  لیفان ۸۲۰۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰---
  جک J4 اتوماتیک۱۰۰,۷۵۰,۰۰۰---
  جک S3 اتوماتیک۱۴۷,۷۷۰,۰۰۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک۲۰۲,۸۷۰,۰۰۰۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20۲۰۸,۸۱۰,۰۰۰---
  هیوندای اکسنت۱۹۲,۷۱۰,۰۰۰---
  هیوندای النترا ۲۰۱۸۳۴۲,۷۹۰,۰۰۰۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا۴۴۴,۵۹۰,۰۰۰۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان۴۶۴,۸۶۰,۰۰۰۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سانتافه۵۲۹,۸۴۰,۰۰۰۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸۶۸۹,۷۹۰,۰۰۰۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی F3 - دنده‌ای۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6۲۱۴,۴۱۰,۰۰۰۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
  مزدا۳ تیپ ۴۲۷۹,۵۸۰,۰۰۰---
  بسترن B30۱۲۷,۸۴۰,۰۰۰۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - تک کابین۵۵,۸۹۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین۶۰,۸۱۰,۰۰۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا۱۶۸,۶۴۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 110 S۴۶,۸۵۰,۰۰۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰
  MVM 315 هاچ‌بک۹۱,۸۸۰,۰۰۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - دنده ای۱۰۷,۹۶۰,۰۰۰۱۰۸,۳۴۵,۰۰۰
  ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX۱۱۳,۷۶۰,۰۰۰۱۱۲,۸۴۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - اتوماتیک۱۲۷,۹۶۰,۰۰۰۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX۱۳۲,۷۲۰,۰۰۰۱۲۹,۵۸۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S اسپورت۱۴۸,۵۵۰,۰۰۰۱۴۹,۱۱۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای)۱۲۰,۹۶۰,۰۰۰۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo)۱۵۲,۵۸۰,۰۰۰۱۵۵,۹۳۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL)۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰---
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE)۱۹۱,۸۸۰,۰۰۰۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent)۲۵۲,۵۴۰,۰۰۰۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰
ام جی و جی لی
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای۱۰۷,۷۴۰,۰۰۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو۱۴۸,۹۱۰,۰۰۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس۹۵,۰۰۰,۰۰۰۷۹,۹۰۰,۰۰۰
هیوندای
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷۳۲۶,۴۱۰,۰۰۰---
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸۳۴۴,۱۷۰,۰۰۰۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷۴۳۸,۶۸۰,۰۰۰۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS۴۳۹,۶۰۰,۰۰۰۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL۳۹۹,۴۰۰,۰۰۰۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS۴۶۹,۵۷۰,۰۰۰۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS۴۸۸,۹۷۰,۰۰۰۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول۴۶۴,۴۴۰,۰۰۰---
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک۴۶۹,۰۱۰,۰۰۰۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰
  هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار۶۲۹,۴۳۰,۰۰۰۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰
کیا موتورز
  کیا پیکانتو۱۶۹,۵۹۰,۰۰۰۹۹,۱۰۵,۰۰۰
  کیا سراتو فول ۲۰۱۷۳۳۷,۶۹۰,۰۰۰۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰
  کیا سراتو فول ۲۰۱۸۳۷۲,۳۲۰,۰۰۰۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰
  کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL۵۰۸,۸۴۰,۰۰۰۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  کیا اپتیما JF فول GT۵۲۹,۶۸۰,۰۰۰۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰
  کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸---۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰
  کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷۷۰۸,۹۳۰,۰۰۰۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰
  کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸۸۲۸,۷۵۰,۰۰۰۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰
رنو
  رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE۲۱۹,۵۳۰,۰۰۰---
  رنو تلیسمان ۲۰۱۷۴۷۴,۷۱۰,۰۰۰---
  رنو تلیسمان ۲۰۱۸۴۹۹,۲۵۰,۰۰۰---
  رنو کولئوس ۲۰۱۷۵۲۸,۷۲۰,۰۰۰---
  رنو کولئوس ۲۰۱۸۵۵۹,۶۶۰,۰۰۰---
تویوتا
  تویوتا CH-R تیپ لانچ۴۳۸,۹۴۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸۴۶۸,۵۹۰,۰۰۰۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ ادونس۴۳۹,۷۳۰,۰۰۰۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ آیکون۴۷۴,۲۸۰,۰۰۰۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C۳۵۹,۵۶۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳۶۱۸,۸۸۰,۰۰۰۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان)۶۳۹,۰۴۰,۰۰۰۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم)۶۴۹,۴۱۰,۰۰۰۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰---
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک۷۴۹,۳۲۰,۰۰۰---
لکسوس
  لکسوس NX200 T هفت کلید۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰---
  لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت۱,۰۱۸,۷۷۰,۰۰۰---
  لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷۹۳۷,۱۸۰,۰۰۰---
  لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷۱,۰۱۹,۰۸۰,۰۰۰---
  لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷۱,۲۷۷,۳۱۰,۰۰۰---
نیسان
  نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷۲۹۹,۳۷۰,۰۰۰۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان جوک - پلاتینیوم ۲۰۱۷۳۲۴,۲۲۰,۰۰۰۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷۳۶۹,۲۲۰,۰۰۰۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷۴۷۴,۷۱۰,۰۰۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸۵۵۸,۴۸۰,۰۰۰۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی
  میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸۱۷۴,۹۴۰,۰۰۰۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷۲۷۹,۲۴۰,۰۰۰۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸۳۰۹,۲۵۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اکلیپس کراس---۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷۳۶۸,۸۹۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷۵۲۹,۲۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸۵۶۸,۴۶۰,۰۰۰۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸۶۰۸,۱۷۰,۰۰۰۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
DS
  دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۸۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۸۵۴۹,۳۴۰,۰۰۰۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲---۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳---۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مرسدس بنز
  بنز CLA200 فول ۲۰۱۶۱,۱۹۷,۴۸۰,۰۰۰---
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۶۱,۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰---
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۷۱,۴۴۷,۸۲۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۶۱,۲۹۸,۰۵۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۷۱,۳۹۸,۷۴۰,۰۰۰---
  بنز E200 مدل ۲۰۱۶۱,۲۵۸,۱۱۰,۰۰۰---
  بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷۱,۶۹۵,۹۲۰,۰۰۰---
  بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶۱,۱۹۷,۸۴۰,۰۰۰---
  بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷۱,۷۹۷,۸۴۰,۰۰۰---
سانگ یانگ
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۷۲۴۴,۴۱۰,۰۰۰---
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۸۲۷۴,۳۴۰,۰۰۰۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰
  سانگ‌یانگ کوراندو ۲۰۱۸۳۷۴,۸۸۰,۰۰۰۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰
  رکستون G4 مدل ۲۰۱۸---۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰
پورشه
  پورشه باکستر ۲.۰۱,۵۹۵,۶۸۰,۰۰۰---
  پورشه باکستر S۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰---
  پورشه ماکان ۲.۰۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰---
  پورشه ماکان ۲.۰ توربو۱,۸۹۴,۸۷۰,۰۰۰---
بی ام و
  بی‌ام و I8 فول - ۲۰۱۶۲,۸۹۳,۹۱۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۱۲۰ پنج در - Premium 2018۵۹۹,۸۲۰,۰۰۰۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۱۲۰ پنج در - Executive 2018۶۶۷,۹۹۰,۰۰۰۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۲ - Active Tourer 2018۷۱۸,۴۸۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۳۲۰I۱,۰۴۷,۱۶۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۳۳۰I۱,۱۱۹,۶۶۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Business Plus۱,۷۴۷,۳۷۰,۰۰۰۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive۱,۸۴۶,۱۱۰,۰۰۰۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus۱,۸۷۹,۴۳۰,۰۰۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Perfection۱,۹۴۸,۸۳۰,۰۰۰۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGACY۲,۳۴۷,۱۸۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT۲,۳۸۴,۹۸۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE۲,۴۲۸,۵۴۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Unique۲,۴۹۹,۲۵۰,۰۰۰---
  بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport۹۷۸,۵۳۰,۰۰۰۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic۱,۲۴۶,۶۲۰,۰۰۰---
  بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive۱,۲۶۸,۴۷۰,۰۰۰---
Volkswagen
  فولکس‌واگن گلف GTI۵۸۹,۲۹۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  فولکس‌واگن پاسات۵۵۹,۳۲۰,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
  فولکس‌واگن تیگوان۶۲۸,۶۷۰,۰۰۰۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
Mini
  مینی کلابمن S۷۸۹,۷۶۰,۰۰۰۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰
  مینی کانتریمن S۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مینی کوپر۵۵۹,۴۹۰,۰۰۰۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  مینی کوپر S۷۴۹,۷۷۰,۰۰۰۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰
ولوو
  ولوو XC90 تیپ Momentum۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  ولوو XC90 تیپ R-Design۱,۵۴۵,۳۵۰,۰۰۰---
  ولوو XC90 تیپ Inscription۱,۶۴۶,۵۳۰,۰۰۰---
بورگوارد
  بورگوارد BX5---۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  بورگوارد BX7۵۵۹,۳۲۰,۰۰۰۲۹۹,۶۰۰,۰۰۰