مدل لپ تاپ
سایز صفحه
گرافیک
هارد
رم
پردازنده
قیمت ( تومان )
لنوو - Lenovo
  Lenovo ip 300۱۵.۶intel۵۰۰۴quad۱,۲۴۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۱۵.۶۲g۱T۸i7۲,۷۸۰,۰۰۰
  Lenovo ip 110۱۵.۶۲g۵۰۰۴۷۰۱۰۱,۳۴۰,۰۰۰
  Lenovo ip 510۱۵.۶۴g۱T۸i7۳,۲۹۰,۰۰۰
  Lenovo v 310۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۱,۸۹۰,۰۰۰
  Lenovo ip 110۱۵.۶intel۵۰۰۲۷۰۱۰۸۹۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱۴۲g۱T۸i5۲,۲۲۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱۵.۶۱g۵۰۰۴۳۰۶۰۱,۲۴۰,۰۰۰
  Lenovo v310۱۵.۶۲g۵۰۰۴gI3۱,۷۱۰,۰۰۰
  Lenovo ip 510۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i5۲,۷۶۰,۰۰۰
  Lenovo b 5130۱۵.۶۱g۵۰۰۴quad۱,۳۲۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۱۵.۶۲g۱T۱۲i7۲,۸۴۰,۰۰۰
  Lenovo b 5080۱۵.۶۲g۵۰۰۴i3۱,۷۰۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۱,۹۸۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱۵.۶intel۵۰۰۲۳۰۶۰۹۴۰,۰۰۰
  Lenovo ip 500۱۵.۶ FHD-3D۴g۱T۸i5۲,۶۷۰,۰۰۰
اسوس - Asus
  Asus k 556 uq۱۵.۶ HD۲g۱T۸i7۲,۹۱۰,۰۰۰
  Asus p 2430 uj۱۴ FHD۲g۱T۸i5۲,۵۷۰,۰۰۰
  Asus GL 552 vw۱۵.۵ ۴K۴g۱T + 128۱۶i7۵,۳۲۰,۰۰۰
  Asus k 556 ur۱۵.۶ FHD۲g۱T۶i5۲,۵۲۰,۰۰۰
  Asus n552 vw۱۵.۶ ۴K۴g۲T۸i7۴,۴۷۰,۰۰۰
  Asus x 550 ze۱۵.۶۲g۵۰۰۴fx 7500۱,۹۶۰,۰۰۰
  Asus v 502 ux۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۳۳۰,۰۰۰
  Asus x 540 la۱۵.۶intel۵۰۰۴i3۱,۶۳۰,۰۰۰
  Asus p 2430 uj۱۴ FHD۲g۱T۸i7۲,۹۵۰,۰۰۰
  Asus x 456 uv۱۴۲g۵۰۰۴i5۲,۱۶۰,۰۰۰
  Asus n552۱۵.۶ touch۴g۲T۸i7۴,۷۰۰,۰۰۰
  Asus x 541 uv۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۲,۲۷۰,۰۰۰
  Asus k550 vx۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۶۸۰,۰۰۰
  Asus x 540 la۱۵.۶۲g۵۰۰۴i3۱,۹۰۰,۰۰۰
اسر - Acer
  Acer f5 573۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۲۸۰,۰۰۰
  Acer es1۱۵.۶intel۱T۴i3۱,۵۷۰,۰۰۰
  Acer f5 573۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i5۲,۷۱۰,۰۰۰
  Acer v5 591 g۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۵۵۰,۰۰۰
  Acer mini es1۱۱.۶intel۵۰۰۴۳۷۱۰۱,۲۲۰,۰۰۰
  Acer e5 575۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۲,۱۲۰,۰۰۰
اپل - Apple
  Apple MacBook Pro MJLU2رتینا ۱۵.۶۲g۱tra۱۶i7۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  Apple MacBook MLHF2۱۲ رتیناintel۵۱۲۸intel m5۶,۰۶۰,۰۰۰
  Apple MacBook Pro MJLT2۱۵.۴۲g۵۱۲۸i7۹,۰۰۰,۰۰۰
  Apple MacBook Air MMGF2۱۳intel۱۲۸ssd۸i5۳,۸۳۰,۰۰۰
  Apple MacBook Air MMGG2۱۳intel۲۵۶۸i5۴,۱۲۰,۰۰۰
  Apple MacBook Air MJVM2۱۳intel۱۲۸۴i5۳,۸۹۰,۰۰۰

قیمت لپ تاپ در بازار