آدابی که موجب زیاد شدن حافظه می شود

مشاهده : 724
آدابی که موجب زیاد شدن حافظه می شود احکام و مسائل شرعی
تقویت حافظه آدابى که موجب زیادى حافظه مى شوند ۱ – مسواک زدن۲ – تلاوت قرآن۳ – حجامت کردن۴ – خوردن عسل۵ – خوردن کندر۶ – خوردن کرفس۷ – گرفتن ناخن در روز دوشنبه۸ – روزه گرفتن۹ – مخلوط کردن زعفران ، سعد و عسل با هم و هر روز دو مثقال از آنها خوردن […]

تقویت حافظه

آدابى که موجب زیادى حافظه مى شوند

۱ – مسواک زدن۲ – تلاوت قرآن۳ – حجامت کردن۴ – خوردن عسل۵ – خوردن کندر۶ –
خوردن کرفس۷ – گرفتن ناخن در روز دوشنبه۸ – روزه گرفتن۹ – مخلوط کردن زعفران ، سعد و عسل با
هم و هر روز دو مثقال از آنها خوردن

عمل مستحب و مکروه مکروهاتى که حافظه را کم مى کنند

۱ – خواندن نوشته قبرها۲ – راه رفتن بین دو
زن۳ – بول کردن در آب راکد۴ – حجامت کردن درگودى پشت۵ – خوردن نیم خورده موش۶ – خوردن پنیر۷
– خوردن گشنیز۸ – خوردن سیب ترش ۹ – زنده رها کردن شپش۱۰ – غذا خوردن در حال جنابت۱۱ –
بازى با آلت۱۲ – خوردن گوشت حیوانى که هنگام سر بریدن نام خدا را نبرده باشند.

ایران

2016-01-16 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)