مشاهده : 194مذهبیRSS

آداب و سنن ماه رمضان چیست؟

آداب و سنن ماه رمضان چیست؟احکام و مسائل شرعی
پرسش آداب و سنن ماه رمضان چیست؟ پاسخ اجمالی ماه مبارک رمضان و گرفتن روزه در این ماه پر فضیلت، دارای آداب و شرایطی است که برخی از آنها چنین است: ۱٫دیدن هلال ماه: یکی از آداب ماه مبارک رمضان رؤیت هلال این ماه شریف است. ۲٫خوردن افطار و سحری: خوردن افطار و سحری از […]

پرسش

آداب و سنن ماه رمضان چیست؟

پاسخ اجمالی

ماه مبارک رمضان و گرفتن روزه در این ماه پر فضیلت، دارای آداب و
شرایطی است که برخی از آنها چنین است:

۱٫دیدن هلال ماه: یکی از آداب ماه مبارک رمضان رؤیت هلال این
ماه شریف است.

۲٫خوردن افطار و سحری: خوردن افطار و سحری از سنت های ماه مبارک رمضان محسوب شده، تا جایی که در
شریعت اسلام از «صوم وصال»؛ یعنی روزه ای که بدون خوردن افطار و سحری به روزه روز بعد متصل شود،
نهی شده است.

۳٫کثرت نماز، دعا، استغفار و صدقه: کثرت نماز، دعا، استغفار، قرآن و صدقه از دیگر آداب این ماه شریف است.

۴٫روزه اعضا و جوارح بیرونی و درونی: در بین آداب روزه، مهم ترین آن روزه اعضا و جوارح بیرونی و
درونی است.در تفسیر جامع به نقل از کافى، فقیه و تهذیب، از محمد بن مسلم روایت شده است که امام
جعفر صادق (ع) به من فرمود: زمانى که روزه هستى پس باید گوش، چشم، زبان، دست، پا و پوست بدن
تو روزه دار باشد.

۵٫اهتمام ویژه به دهه آخر ماه مبارک رمضان: دهه آخر ماه مبارک رمضان، از ویژگی های خاصی برخوردار است.دو شب
مهم قدر در آن قرار گرفته است، همچنین طبق سنت پیامبر (ص)، دهه اعتکاف محسوب می شود.

پاسخ تفصیلی

ماه مبارک رمضان و گرفتن روزه در این ماه پر فضیلت، دارای آداب و شرایطی است که در این فرصت
به برخی از آنها اشاره می شود:

۱٫رؤیت هلال ماه

یکی از آداب ماه مبارک رمضان دیدن هلال این ماه
شریف است.در کتاب «سنن النبی» به نقل از «تهذیب» شیخ طوسی (ره) ذکر شده است: آنچه از سنت رسول خدا
(ص) ثابت شده، این است که آن حضرت خود، متصدى رؤیت هلال ماه مبارک رمضان می شد.[۱]

۲٫افطار و سحری
خوردن

خوردن افطار و سحری از سنت های ماه مبارک رمضان محسوب شده، تا جایی که در شریعت اسلام از
«صوم وصال»؛ یعنی روزه ای که بدون خوردن افطار و سحری به روزه روز بعد متصل شود، نهی شده است.

شیخ مفید در کتاب مقنعه می فرماید: از آل محمد (ع) روایت شده است که «سحرى» خوردن مستحب است و
لو با یک شربت از آب.سپس می فرماید: روایت شده که بهترین غذاى سحر «خرما» و «قاووت» است؛ زیرا رسول
خدا در «سحرها» از آن میل می کرد.[۲]

در کتاب سنن النبى (ص) روایاتی در سیره پیامبر اکرم (ص) در
باب افطار و سحری ذکر شده است که آن حضرت (ص) وقتى مى‏خواست افطار کند، با حلوا، شیرینى، رطب، خرما،
شیر، نان خیس شده و…
افطار مى‏کرد و اگر هیچ کدام نبود با آب خنک افطار مى‏نمود.[۳]

نکته مهم در تناول افطار و سحری، حلال
بودن آن است.در تفسیر روح البیان از بعضی از بزرگان نقل شده است که: “افطار بر لقمه حلال در نزد
من از قیام شب و روز محبوب تر است و حرام است بر خورشید توحید که بر قلب بنده ای
بتابد که در اندرونش لقمه حرام جای گرفته است.پس بر روزه دار لازم است که از غذای حرام اجتناب نماید؛
زیرا آن سمّ مهلک دین و سنت است”.[۴]

۳٫
کثرت نماز، دعا، استغفار و صدقه

کثرت نماز، دعا، استغفار، قرآن و صدقه از دیگر آداب این ماه مبارک است.در
سنن النبی آمده است:

سید بن طاوس در کتاب «اقبال» از جزء دوم تاریخ نیشابورى روایتى نقل مى‏کند که: چون
ماه مبارک رمضان فرا مى‏رسید، رنگ رخسار رسول خدا (ص) تغییر مى‏کرد، و نماز خواندنش زیاد مى‏شد، و در دعا
و درخواست از حق تعالى بسیار زارى و تضرع مى‏کرد، و از خدا ترسان بود.[۵]

در کتاب «فقیه» روایت شده
است: رسول خدا وقتى که ماه رمضان فرا مى‏رسید، تمامى اسیران را، آزاد مى‏کرد و به هر سائلى چیزى مى‏داد.[۶]

در کتاب کشف الاسرار آمده است: مصطفى (ع) گفت: «من صام رمضان و قامه ایمانا و احتسابا غفر له ما
تقدّم من ذنبه» گفت: هر که ماه رمضان روزه دارد و اندر شب وى قیام آرد، چنان که روزه فریضه
داند و قیام سنّت، خداى عز و جل گناه گذشته وى بیامرزد‏.[۷]

در خطبه شعبانیه آمده است:…
در وقت نماز دست به دعا بردارید که بهترین ساعتها است، خدا در آن نظر لطف به بندگان خود دارد
به مناجات آنها پاسخ دهد و فریاد آنها را لبیک گوید و درخواست آنها را بدهد و دعاى آنها را
مستجاب کند.ای مردم نفس شما در گرو کردار شما است، آن را به استغفار رها کنید.دوش شما از گناهان شما
بار سنگینى دارد به طول سجود آن را سبک کنید و بدانید که خداى تعالى به عزت خود قسم خورده
که نمازخوانان و ساجدان را عذاب نکند و آنها را روز قیامت به هراس دوزخ نیندازد…
هر که یک آیه قرآن در آن بخواند چون کسى باشد که در ماه هاى دیگر یک ختم قرآن بخواند….[۸]

۴٫روزه اعضا و جوارح بیرونی و درونی

در بین آداب روزه، مهم ترین آن روزه اعضا و جوارح بیرونی
و درونی است.در تفسیر جامع به نقل از کافى، فقیه و تهذیب، از محمد بن مسلم روایت شده است که
حضرت امام جعفر صادق (ع) به من فرمود: زمانى که روزه هستى، پس باید گوش، چشم، زبان، دست و پا
و پوست بدن تو روزه دار باشد….[۹]

امام صادق (ع) فرمود: روزه گرفتن، تنها به خویشتن دارى از نوشیدن و خوردن نیست.مریم مادر عیسى گفت: «من
نذر کرده‏ام که براى خداى رحمان روزه باشم» یعنى، جز به ستایش خداى رحمان، دهان خود را باز نکنم.اگر روزه
گرفتید، زبان خود را حفظ کنید.چشم خود را فرو بخوابانید.نزاع مکنید.حسد مورزید.رسول خدا شنید که یکى از بانوانش با دهان
روزه خادم خود را دشنام مى‏دهد.فرمود تا برایش خوراکى حاضر کنند و بعد به آن خانم گفت: میل کنید.خانم گفت:
من روزه دارم.رسول خدا به او گفت: «چه گونه روزه‏اى که خادم خود را دشنام مى‏دهى؟ روزه گرفتن فقط با
دهان بستن از خوراک و آب نیست».امام فرمود: هر گاه روزه گرفتى و دهان خود را از نوشیدنى و خوردنى
بستى، باید گوش و چشم تو نیز از حرام و ناشایسته بسته شود: بحث و جدل مکن.خادمت را با نیش
زبان آزار مده.آرامش و وقارى که ویژه روزه‏دارى است، از دست مده.مبادا روز روزه‏ات مانند روزهاى دیگر باشد.[۱۰]

۵٫اهتمام ویژه
به دهه آخر ماه مبارک رمضان

دهه آخر ماه مبارک رمضان، از ویژگی های خاصی برخوردار است.دو شب مهم قدر
در آن قرار گرفته است، همچنین طبق سنت پیامبر (ص)، دهه اعتکاف محسوب می شود.

در کتاب کافى از امام صادق (ع) روایت شده است: چون دهه آخر ماه مبارک رمضان مى‏رسید، رسول خدا (ص)
کمرش را محکم مى‏بست‏، و از نزدیکى کردن با زنانش احتراز مى‏کرد، شب زنده دارى مى‏نمود و خود را براى
عبادت فارغ البال مى‏ساخت.[۱۱]

در کتاب «دعائم» از على (ع) روایت شده است: رسول خدا دهه آخر ماه مبارک رمضان
رختخواب خود را جمع مى‏کرد، و کمرش را براى عبادت محکم مى‏بست.و چون شب بیست و سوم فرا مى‏رسید، أهل
بیت خود را بیدار نگه مى‏داشت.و به صورت هر کدام که خواب بر او غلبه می کرد آب مى‏زد که
خوابش نگیرد.همین طور حضرت زهرا (س)، هیچ یک از أهل خانه خود را نمى‏گذاشت که در آن شب بخوابند، و
براى این که خوابشان نبرد، غذاى کمترى به آنان مى‏داد و از روز، خود را براى شب ‏زنده ‏دارى آماده
مى‏کرد و مى‏فرمود: محروم است کسى است که از خیر این شب بى‏بهره بماند.[۱۲]

——————————————————————————–

.
[۱] طباطبائی، محمد حسین، سنن النبی (ص)، فقهی، محمدهادی، ص ۳۰۲،ح ۳۴۳، کتاب فروشى اسلامیه ،تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۸ش.

[۲].همان، ص ۲۹۵، ح ۳۳۳٫

.
[۳] همان، ص ۲۹۴- ۳۰۱٫

.
[۴]آلوسی، تفسیر روح البیان، ج ۱،ص ۲۹۶٫قال ابو سلیمان الدارانی قدس سره لأن أصوم النهار و أفطر اللیل على لقمه
حلال أحب الى من قیام اللیل و النهار و حرام على شمس التوحید ان تحل قلب عبد فی جوفه لقمه
حرام و لا سیما فی وقت الصیام فلیجتنب الصائم أکل الحرام فانه سم مهلک للدین و السنه.

.
[۵] طباطبایی، محمدحسین، سنن النبی، ص ۳۰۰، ح ۳۳۶٫

.
[۶] همان، ص ۲۹۶، ح ۳۳۵٫

.
[۷] میبدی، کشف الأسرار و عده الأبرار، ج ‏۱، ص ۴۸۸ و ۴۸۹٫

.
[۸] شیخ صدوق، امالى، کمره‏اى، ص ۹۴ و ۹۵٫

.
[۹] بروجردی،سید محمد ابراهیم، تفسیر جامع، ج ۱، ص ۳۰۰، انتشارات صدر، تهران، چاپ ششم، ۱۳۶۶ش.

.
[۱۰] بهبودی، محمد باقر، گزیده کافى، ج ‏۳، ص ۱۳۴و ۱۳۶، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۳ش.

.
[۱۱] طباطبائی، محمد حسین، همان، ص ۳۰۱ و ۳۰۲،ح ۳۴۲٫

.
[۱۲] همان، ص ۲۹۶، ح ۳۳۶٫

اسلام

2015-06-17 / گردآوری:

نو عروس

دکتر طاهری

مسابقه گردشگری

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
باطل کردن طلسم به روش قرآنیباطل کردن طلسم به روش قرآنی
ختم نادعلی برای گرفتن حاجتختم نادعلی برای گرفتن حاجت
چرا دعا در هنگام باران مستجاب می شود؟چرا دعا در هنگام باران مستجاب می شود؟
دعا برای رفع گریه کودکان و آرام شدندعا برای رفع گریه کودکان و آرام شدن
برای درمان پادرد این دعا بسیار مفید استبرای درمان پادرد این دعا بسیار مفید است
دعا برای رفع ترس کودکاندعا برای رفع ترس کودکان
دعای چهل کلید بخت پنجاه ساله را باز میکند +متن دعادعای چهل کلید بخت پنجاه ساله را باز میکند +متن دعا
سوره مبارکه حشر و ختم مجرب این سوره برای حاجت گرفتنسوره مبارکه حشر و ختم مجرب این سوره برای حاجت گرفتن
۲ نذر بسیار مجرب از مرحوم نخودکی۲ نذر بسیار مجرب از مرحوم نخودکی
دعا برای بستن زبان بد گویان و حسودان و دشمنان و بی اثر شدن جادوی جادوگراندعا برای بستن زبان بد گویان و حسودان و دشمنان و بی اثر شدن جادوی جادوگران
این دعاها برای جلب محبت هستنداین دعاها برای جلب محبت هستند
۵ دعا که بهتر است همراه خود داشته باشید۵ دعا که بهتر است همراه خود داشته باشید
دعا برای رفع درد های معده و قلبدعا برای رفع درد های معده و قلب
جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟
سه دستور مجرب جهت رفع جنگ و دعواهای همیشگی در خانهسه دستور مجرب جهت رفع جنگ و دعواهای همیشگی در خانه
دعاهایی برای رفع درد دستدعاهایی برای رفع درد دست
دعای ازدواج سریع (بسیار مجرب)دعای ازدواج سریع (بسیار مجرب)
دعای مجرب برای آزاد شدن زندانیدعای مجرب برای آزاد شدن زندانی
دعا برای گشایش بخت که ردخور ندارددعا برای گشایش بخت که ردخور ندارد
با خواص دعای مشلول آشنا شویدبا خواص دعای مشلول آشنا شوید
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
دوری از زنا با خواندن این سوره از قرآندوری از زنا با خواندن این سوره از قرآن
بعد از نماز های واجب چه دعاهایی بخوانیم؟بعد از نماز های واجب چه دعاهایی بخوانیم؟
هفت آیه جهت گشایش رزق و روزیهفت آیه جهت گشایش رزق و روزی
نماز مخصوص گشایش مشکل ازدواج از امام علی (ع)نماز مخصوص گشایش مشکل ازدواج از امام علی (ع)
چهار سوره براى رفع سردرد و دردهاى دیگرچهار سوره براى رفع سردرد و دردهاى دیگر
تماشاى زن بى‏ حجاب در رسانه‏ هاى تصویرى چه حکمی دارد؟تماشاى زن بى‏ حجاب در رسانه‏ هاى تصویرى چه حکمی دارد؟
برای هرحاجتی سوره یس را چه روزی از هفته باید بخوانید؟برای هرحاجتی سوره یس را چه روزی از هفته باید بخوانید؟
ذکرهای هفتگانه که معجزه می کنندذکرهای هفتگانه که معجزه می کنند
این ذکر در زیاد شدن ثروت اثر عجیبی دارداین ذکر در زیاد شدن ثروت اثر عجیبی دارد
دعایی برای فروش رفتن خانهدعایی برای فروش رفتن خانه
همه ما نیاز به سرپناه برای زندگی داریم . گاهی داشتن یک خانه برای ما کفایت نمی کند و نیاز داریم که بتوانیم خانه خود را بفروشیم و خانه ای با شرایط بهتر خریداری کنیم. ولی پیش می آید که خانه به سادگی فروش نرود.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر اهل سفر و هیجان هستید ، حتما ببینید !
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
تأثیر شگفت انگیز خواندن ذکر یا جلیل
نماز خوان شدن فرزند با توصیه های ناب
حکم قرعه کشی در اسلام
برای هرحاجتی سوره یس را چه روزی از هفته باید بخوانید؟
نماز مخصوص گشایش مشکل ازدواج از امام علی (ع)
دعا برای رونق مغازه
دعایی عظیم در هنگام قطع امید از همه درها
دیدن فضل موش در غذا چه حکمی دارد؟
دعا برای از شیر گرفتن کودک
آداب قبرستان رفتن از منظر اسلامی چگونه است؟
روابط زناشویی در ایام استحاضه چه احکامی دارد؟
مسجدی که به دستور پیامبر ویران شد
ثواب هدیه نماز به امامان و ائمه را بخوانید
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮﺁﻥ چیست و چند حرف دارد؟
دعایی خوب برای رفع عصبانیت
فال روزانه
تعبیر خواب