هشت آیه از آیات قرآنی در باره ربا و پیامد های آن

اشتراک:
هشت آیه از آیات قرآنی در باره ربا و پیامد های آن احکام و مسائل شرعی
ربا در قرآن هشت آیه از آیات قرآنی در مورد ربا گفته شده است که ما در اینجا به یکایک آنها می پردازیم ۱- «و ما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عندالله و ما اتیتم من زکوه تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون» (۲۴) «و آن سودی که شما به رسم ربا […]

ربا در قرآن

هشت آیه از آیات قرآنی در مورد ربا گفته شده است که ما در اینجا به یکایک آنها می پردازیم
۱- «و ما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عندالله و ما اتیتم من زکوه تریدون وجه الله
فاولئک هم المضعفون» (۲۴) «و آن سودی که شما به رسم ربا دادید که بر اموال مردم رباخوار بیفزاید نزد
خدا هرگز نیفزاید و آن زکوتی که از روی شوق و اخلاص به خدا به فقیران دادید ثوابش چندین برابر
شود و همین زکات دهندگان هستند که بسیار دارایی خود را افزون کنند.» ۲- «و اخذهم الربا و قد نهوا
عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما» (۲۵) «و هم بدین جهت که ربا می
گرفتند در صورتی که از ربا خوردن نهی شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را به
باطل می خوردند به کیفر رسند و ما برای کافران آنها عذابی دردناک مهیا ساخته ایم.» ۳- «یآ ایها الذین
امنوا لاتاکلوا الربوآ اضعافا مضاعفه و اتقوالله لعلکم تفلحون، و اتقوا النار التی اعدت للکافرین، و اطیعوا الله و الرسول
لعلکم ترحمون» (۲۶) «ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید ربا مخورید که دایم بهره بر سرمایه افزایید تا
چند برابر شود از خدا بترسید و ترک این عمل زشت کنید باشد که سعادت و رستگاری یابید، و بپرهیزید
از آتش عذابی که برای کیفر کافران افروخته اند و از حکم خدا و رسول او فرمان برید باشد که
مشمول رحمت و لطف خدا شوید.» در بررسی تفسیر این آیات می توان دریافت که ربا حرام است و قرآن
مسلمانان را از آن برحذر داشته است؛ ولی در آیه ۳۹ از سوره روم با بیان ملایمتر و در قالب
مقایسه آن با زکات و اشاره به پاداش معنوی زکات، با رباخواری به مخالفت برخاسته است.چیز دیگری که از این
آیه می توان استنباط کرد، نیازمندی و فقر قرض گیرندگان است.قرآن می فرماید که به جای قرضهای ربوی، بهتر است
به نیازمندان زکات بدهید.بدین ترتیب، هم شما مسئولیت اجتماعی خود را انجام داده اید و موجب خشنودی پروردگار شده اید
و هم باری از مشکلات آنها را برداشته اید و این مسیری است در جهت برابری و عدالت اجتماعی و
رضایت پروردگار.آیه دوم بیشتر می خواهد یهودیان را سرزنش کند؛ با اینکه رباخواری در دین یهود حرام شده، آنها به
این عمل زشت دست می زدند و اموال مردم را به صورت باطل می خوردند؛ خداوند به عذاب سخت و
شدید بشارتشان می دهد، طبعا این عبارت، به حرمت ربا و پیامدهای رباخواری اشاره دارد.در آل عمران(۳): ۱۳۰ – ۱۳۲
بر حرمت رباخواری تاکید دارد و رباخواران را به عذاب بیم می دهد که برای کفار آماده شده است.بنابراین، در
حرمت ربا هیچ گونه تردیدی وجود ندارد.اما در رابطه با ربای «اضعافا مضاعفه» برخی از مفسران، آن را به «ربح
مرکب» تفسیر کرده اند که بعد از پایان دوره اول و تداوم قرض، در مرحله بعد بر سود نیز ربا
تعلق می گیرد و این موجب تراکم سرمایه می شود؛ بعد از چند دوره بدهی چند برابر و موجب ورشکستگی
بدهکار خواهد شد.(۲۷) گروهی دیگر از مفسران منظور از ربای «اضعافا مضاعفه»، ربای جاهلی می دانند که قبلا توضیح داده
شد؛ یعنی اگر شخص صد درهم به دیگری وام می داد، در پایان مهلت، اگر بدهکار قادر به بازپرداخت نبود،
تقاضای مهلت می کرد.بر اساس این دیدگاه، وام دهنده در ابتدا سودی مطالبه نمی کرد؛ در پایان مهلت، اگر بدهکار
قدرت پرداخت بدهی خود را داشت، بدون اضافه می پرداخت؛ در صورت ناتوانی از بازپرداخت، از طلبکار تقاضای مهلت در
برابر تعهد پرداخت بیشتر را می کرد «زدنی فی الاجل و ازیدک فی المال» یا طلبکار از او می خواست:
«اتقضی ام تربی» «بدهی ات را می پردازی یا بر مبلغ آن اضافه می کنی؟» اگر معاملات به صورت کالا
بود؛ مثلا شتربچه یک ساله را بدهکار بود در پایان مهلت و عدم توان بدهکار در بازدهی قرض، در برابر
تمدید زمان و مدت دین، شتر بچه یک ساله تبدیل به دو ساله، در صورت تمدید مجدد تبدیل به شتر
سه ساله می شد؛ این قسم دیگری از «ربای جاهلی» بود.بنابراین، منظور از ربای «اضعافا مضاعفه» ربای جاهلی به این
معنا می باشد.(۲۸) طبق این نظر، برخی از علمای اهل سنت، بهره بانکی را حرام نمی دانند.۴- «الذین یاکلون الربا
لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع
و حرم الربا فمن جآئه موعظه من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک
اصحاب النار هم فیها خالدون» (۲۹) «کسانی که ربا می خورند به پا نمی خیزند مگر مانند کسی که بر
اثر تماس شیطان دیوانه و آشفته حال شده است.به دلیل آن است که گفتند: بیع همانند رباست (تفاوتی میان آن
دو نمی بینند) در حالی که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.کسی که اندرز الهی به
او رسید، دست از رباخواری کشید؛ سودهایی که در گذشته به دست آورده مال اوست.خداوند او را می بخشد، اماکسی
که مجددا به رباخواری برگردد، در آتش دوزخ جاودان گرفتار می ماند.» ۵- «یمحق الله الربا و یربی الصدقات و
لله لایحب کل کفار اثیم» (۳۰) «خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و انسان
ناسپاس و گنهکار را دوست ندارد.» ۶- «یآ ایها الذین امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربآ ان
کنتم مؤمنین» (۳۱) «ای ایمان آورندگان، از خدا بترسید، اگر ایمان به پروردگار دارید، آنچه از ربا باقی مانده رها
کنید.» ۷- «فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون»
(۳۲) «اگر دست از رباخواری نکشید، بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته اید و اگر توبه
کنید، اصل سرمایه از آن شماست.در این صورت نه ستم کرده اید و نه ستم شده اید.» ۸- «و ان
کان ذو عسره فنظره الی میسره و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون» (۳۳) «اگر بدهکار قدرت پرداخت بدهی
خود را ندارد به او تا زمان توانایی بازپرداخت، مهلت دهید ولی اگر ببخشید کار بهتر است.» شان نزول آیات
ربا (بقره (۲): ۲۷۵ – ۲۸۰): پدر خالد بن ولید از قبیله «ثقیف» طلب ربوی داشت قبل از مرگ به
او وصیت کرده بود که بگیرد.خالد خدمت پیامبر(ص) رسید موضوع را با آن حضرت مطرح کرد؛ این آیات بر پیامبر
نازل شد و حضرت او را از دریافت مطالبات ربوی برحذر کرد.(۳۴) بنو عمرو بن عمیر بن ثقفی که مسلمان
شده بود، از بنی مغیره از طایفه مخزوم طلبی ربوی داشتند.بنی مغیره با آگاهی از حرمت ربا در اسلام، از
پرداخت دین خود، امتناع ورزیدند.طرفین شکایتشان را پیش حاکم مکه، عتاب، بردند.عتاب بن اسید نامه ای به پیامبر(ص) نوشت و
مساله را برای آن حضرت توضیح داد.در آن موقعیت آیه «و ذروا ما بقی من الربا» نازل شد.(۳۵) این نظر
در تفسیر المیزان نیز تایید شده است.(۳۶) در هر صورت، بدون تردید رباخواری از نظر قرآن حرام است.وعده آتش برای
رباخواران، وضعیت نامتعادل و جن زده آنها، فرمان دوری گزیدن و نگرفتن ربا به مؤمنان، نافرمانی از دستور او در
مورد ترک ربا به معنای اعلان جنگ با خدا و پیامبر(ص) است؛ همه حکایت از شدت حرمت ربا دارد.هرچند در
رابطه با مصادیق ربا اختلاف نظرهایی وجود دارد که در جای خود بحث خواهد شد.

حوزه

گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی
دعا هایی در باب نوروز دعا هایی در باب نوروز

اعمال مذهبی و دعاهای پر برکت عید نوروز را در مقاله زیر دنبال کنید. در منابع اسلامی روایات زیادی درباره ایام نوروز آمده است. اعمال مخصوص و پرفضیلت عید نوروز را در متن زیر بخوانید. با ما همراه باشید.

صله رحم در تمام ایام از مهمترین کارها
برای شاغل شدن این ذکر را بگویید
گفتن ما سگ امام حسینیم چه حکمی دارد؟
داستان معجزه شگفت انگیز ضریح امام حسین (ع)
گریه کننده بر امام حسین علیه السلام قطعاً بهشتی است؟!
چه کسانی قرآن خواندن سر مطهر امام حسین (ع) را شنیدند؟
۸ روش برای زیارت امام حسین از راه دور
حکم قمه زدن در عزاداری امام حسین علیه السلام
حکم علامت و علم در عزادری امام حسین علیه السلام
آیا ماجرای همسر ایرانی امام حسین (ع) صحت دارد؟
واکنش امام حسین نسبت به شهادت مسلم بن عقیل چه بودند؟
اگر مردم کوفه نامه نمی نوشتند ، آیا امام حسین قیام میکردند؟
چرا امام حسین (ع) خانواده شان را هم به کربلا بردند؟
فضیلت مادى و معنوى زیارت امام حسین علیه السلام چیست؟
سرپرستی و آموزش به یتیم از نظر امام حسین (ع)
امام حسین (ع) چه زمانی خبر شهادت خود را اطلاع دادند؟
بررسی مختصری بر روی دعای عرفه امام حسین (ع)
از نگاه امام حسین(ع) خوشبختی و سعادت انسان در چیست؟
چه کسی چهل سال برای امام حسین (ع) گریست؟