سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

آیا می دانید اموات چگونه جان می دهند ؟!

اشتراک:
 جان دادن اموت احکام و مسائل شرعی
در لحظه ی جان دادن فرد ممکن است بسیار خوشحال باشد و با حال خوب این دنیا را ترک کند و ان به دلیل اعمال خوب است ولی با اعمال بد فرد با خوف و وحشت این دنیا را ترک میکند که لحظه ای بسیار ترسناک است.

شاید بار ها در مورد جان دادن انسان ها چیز هایی شنیده اید. خیلی از افراد از لحظه ی مرگ میترسند و این ترس شاید به دلیل اعمال انها می باشد که ممکن است به دلیل گناه زیاد باعث ترش از مرگ شود و اولین چیزی که در لحظه ی مرگ دیده میشود دیدن عزراییل است که همه این ها بستگی به اعمال طرف دارد.  جان دادن اموت را در پرشین وی ببینید.

 جان دادن اموت

می گویند حضرت موسی (علیه السلام) در هنگام جان دادن به سختی جان می داد ولی بعد، نارنجی را به او دادند تا بو کند و راحت او را قبض روح کردند.در برخی روایات آمده مرگ برای مؤمنین مانند درآوردن لباس چرک از بدن است.با این توضیحات از روایات برآنیم کیفیت و چگونگی مرگ مؤمنین و سختی و آسانیآن را بررسی کنیم.

تفاوت مؤمن و غیر مؤمن اولین نکته این است که اگر بخواهیم بین مؤمن و غیرمؤمن مقایسه بکنیم مرگ برای مؤمن چیزی جز لطف، رحمتو نعمت الهی نیست، لذا در هنگام احتضار وقتی به او پیشنهاد می شود به دنیا باز گردد و قبض روح نشود، قبول نمی کند و برعکس تقاضای قبض روح خود را می کند این مطلب نشان می دهد کهمرگ برای او چیزی جز یک تحفه نیست.اما برای غیر مؤمن، مرگ، شروع عذاب و گرفتاری است.

 جان دادن اموتسکرات مرگ

یک اصل کلی این است که از قبل از مرگ لطف خداوند درباره مؤمن شروع شده و در هنگام احتضارو مرگ این لطف زیادتر می شود و هر چه جلو می رود الطاف الهی بیشتر می شود ولی برای
غیر مومن عکس آن صادق است.در روایت داریم که با مشاهده قابض ارواح و شرایط احتضار حالت مؤمن با غیر مؤمن تا آخرین لحظه فرقمی کند.نقل شده حضرت عزرائیل (علیه السلام) نزد حضرت ابراهیم (علیه السلام) آمد.حضرت ابراهیم (علیه السلام) به او گفت میخواهم با آن چهره ای که جان فاسق را می گیری تو را مشاهده کنم.

حضرت عزرائیل (علیه السلام) گفت تحملش را نداری حضرت پاسخ داد تحمل می کنم.به حضرت گفته شد روی خود رابر گردان، حضرت ابراهیم (علیه السلام) رویش را برگرداند سپس زمانی که برای مشاهده آن برگشت چهره بسیار وحشتناکی رادید، چهره ای که از سوراخ های بینی اش آتش شعله ور بود و چشم های بسیار وحشتناکی داشت، چهرهاو سیاه و بوی متعفنی داشت.

 لحظه جان دادن

بطوری که حضرت ابراهیم (علیه السلام) با مشاهده این چهره بیهوش شد.وقتی به هوش آمد به حضرت عزرائیل (علیه السلام)گفت اگر برای فاسق هیچ جهنم و فشار قبر و عذابی هم نباشد و تنها عذاب فاسق، مشاهده تو باشدبرای او کافی است.پیغمبر (صلی الله علیه و آله) فرمود می خواهید برای شما مثال بزنم که مؤمن چطور از دنیا بیرون میرود؟ سپس فرمود بیرون رفتن مؤمن از دنیا همانند بیرون آمدن بچه از رحم مادر که سراسر رنج و تاریکیو سختی است نجات پیدا می کند.مؤمن هم وقتی از دنیا می رود و وارد عالم برزخ می شود احساس می کند که از سختی ها و تاریکی های دنیا نجات پیدا کرده است.

در روایات دیگر دارد که حضرت ابراهیم (علیه السلام) درخواست کرد که با چهره ای که مؤمن را قبض روحمی کند خودش را نشان بدهد.وقتی آن چهره را نشان داد آنچنان زیبا و جذاب و خوشرو و بسیار باصفا بود که هر انسانی صد در صد به او جذب می شود.در آخر همین روایت آمده حضرت ابراهیم (علیهالسلام) به حضرت عزرائیل (علیه السلام) گفت اگر برای مؤمن هیچ پاداشی نباشد مگر مشاهده این چهره، او را بس است.

اما ممکن است برای بعضی از مؤمنین هم حالت احتضار و جان دادن سخت باشد به این دلیل که بعضیاز گناهانی که انسان مرتکب می شود باعث تلخی جان کندن و سختی احتضار می شود.از طرفی بعضی از کارهای خوبی که فاسق و غیر مؤمن انجام داده باعث می شود که خداوند با راحت جان دادنش، پاداش او رادر همین دنیا بدهد.

به طور کلی مؤمن هر مشکلی که برایش پیش بیاید باعث ارتقاء درجه یا باعث رفع مشکل و پاک شدنگناهش می شود.فاسق و غیر مؤمن نیز اگر کار مثبتی انجام داده باشد خداوند در همین دنیا با نعمت های فراوانی که در اختیارش می گذارد مثل سلامتی، فرزندان خوب و…او را بی حساب می کند و اگر این اتفاق نیفتاد حالت احتضارش آسان می شود و در آنجا بی حساب می شود و اگر این موارد هم نشد عذابش را در عالم برزخ و عوالم دیگر تخفیف می دهد.

 لحظات جان دادن مؤمنسختی جان دادن

آیات قرآن و روایات هم بر این مطلب دلالت دارند.در آیه قرآن داریم ” الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلامعلیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، به فرشتگانی که قبض روح مؤمن می کنند با پاکیزگی و خوبی به اومی گویند سلام بر شما وارد بهشت بشوید به خاطر کارهایی که انجام دادید.” یعنی با سلام و صلوات مؤمنرا وارد عالم برزخ می کنند.

در سوره فجر آمده: ” یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی” در ذیل این آیات، روایات متعددی نقل شده که وقتی مؤمن در حالت احتضار و جان دادن هست ازطرف ذات باریتعالی این آیه به آنها خطاب می شود.وقتی به او گفته می شود ” فادخلی فی عبادی “نگاه می کند می بیند چهارده معصوم (علیهم السلام) آنجا حضور دارند و به او گفته می شود برو بینبندگان من که چهارده معصوم (علیهم السلام) باشند و با آنها وارد بهشت شو، در این حالت برای مؤمن چیزیلذت بخش تر از مرگ نیست.لذتی بالاتر از قبض روح و ورود در جمع اهل بیت علیهم السلام و به اتفاق آنها وارد بهشت شدن برای مؤمن وجود ندارد.

انواع مرگ

از این نمونه آیات باز هم در قرآن هست و همچنین اینگونه روایات فراوان هست.پیغمبر (صلی الله علیه و آله)فرمود می خواهید برای شما مثال بزنم که مؤمن چطور از دنیا بیرون می رود؟ سپس فرمود بیرون رفتن مؤمن از دنیا همانند بیرون آمدن بچه از رحم مادر که سراسر رنج و تاریکی و سختی است نجات پیدا میکند.مؤمن هم وقتی از دنیا می رود و وارد عالم برزخ می شود احساس می کند که از سختی هاو تاریکی های دنیا نجات پیدا کرده است.

در روایت دیگری نقل شده ملک الموت و فرشته ای که مسئول قبض روح مؤمن است هنگام مرگ در مقابل مؤمن همانند بنده ای می ایستد و با اجازه خودش جانش را می گیرد و این بعد از آن است که به او سلام می کند و مژده بهشت می دهد.بعد از اینکه سلام می کند و به او مژدهبهشت می دهد سپس روحش را قبض می کند و به بهشت می فرستد.امام صادق (علیه السلام) فرمود: مؤمن اصلاًاحساس نمی کند که در حال جان دادن است.

از پیغمبر (صلی الله علیه و آله) نقل شده: شدیدترین حالت جان دادن شیعیان ما (از این روایت دریافت میشود که واژه شیعه در زمان پیغمبر (صلی الله علیه و آله) مشهور و مستعمل بوده است) مانند آب خوردنشما در یک روز تابستانی گرم است.از خوردن آن آب سرد چه حالتی دارید؟ جان دادن شیعیان مانند آن است.امابرای کافر این جور نیست.در بعضی از روایات دارد که کافر جان دادنش مثل قطعه قطعه کردن بدن با اره یا قیچی است.

در روایت دیگری آمده: ” الموت ریحانه المومن، مرگ برای مؤمن همانند بوییدن دسته گل خوشبوست که جلوی بینی اش بگیرند “.از امام علی (علیه السلام) نقل شده فرمود: بهترین تحفه مؤمن مرگ است ولی در مورد کفار حق این است که بسیار سخت است.

مرگ برای مؤمن چیزی جز لطف، رحمت و نعمت الهی نیست، لذا در هنگام احتضار وقتی به او پیشنهاد میشود به دنیا باز گردد و قبض روح نشود، قبول نمی کند و برعکس تقاضای قبض روح خود را میکندآیه قرآن می فرماید: ” فکیف إذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، آن زمان که فرشتگان الهی میخواهند جانش را بگیرند به جلو و پشت سرشان می زنند.” در تفسیر این آیه حرف های زیادی گفته شدهکه چطور می شود هم از جلو به آنها کتک بزنند هم از عقب؟ بعضی گفته اند مراد این استکه فرشتگان برزخ به صورتشان می زنند و به آنها می گویند با این نامه اعمال کجا می آیید؟

تبیان

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده