یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

احکام رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ

اشتراک:
احکام رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ احکام و مسائل شرعی
س ۱۱۶۸: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقى حرام است یا حلال؟ و در صورتى که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟ ج: رقص بطور کلى اگر بگونه‏اى باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یاترتّب مفسده‏اى باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به […]
س ۱۱۶۸: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقى حرام است یا حلال؟ و در صورتى که حرام باشد، آیا
ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟ ج: رقص بطور کلى اگر بگونه‏اى باشد که شهوت را تحریک کند و
یا مستلزم کار حرام و یاترتّب مفسده‏اى باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام،
چنانچه مصداق نهى از منکر محسوب شود، واجب است.سایت مقام معظم رهبری
گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس