احکام طلاق برای بانوان که ملزم به رعایت آن هستند

اشتراک:
احکام طلاق برای بانوان که ملزم به رعایت آن هستند احکام و مسائل شرعی
ازدواج کردن سنت پسندیده ایست که بسیار به آن سفارش شده است. انتخاب یک همسر مناسب از نظر فرهنگی و خانوادگی و بسیاری موارد دیگر باعث می شود ازدواج موفقی داشته باشید ولی گاهی برخی ازدواج ها به دلایلی به جدایی ختم می شود که طلاق زوجین احکامی دارد که در ادامه می خوانیم.

رعایت احکام شرعی که زنان باید پس از طلاق رعایت کنند بسیار مهم است. اگر در زمان طلاق عده نگه داشته نشود ازدواجی که بین زن و مرد صورت می گیرد باطل و آن دو تا آخر عمر برای هم حرام خواهند بود. احکام طلاق بانوان را از نظر چند مرجع تقلید در پرشین وی بخوانید.

احکام طلاق

حکم عده نگه داشتن برگرفته از آیات قرآن است و ازدواج با یک زن در ایام عده باعث می‌شود زن و شوهر به یکدیگر حرام ابدی شوند.

عده چیست؟

عده یک اصطلاح فقهی و به معنای مدت زمانی است که زن بعد از جدایی از همسرش نباید ازدواج مجدد کند.
دوره زمانی عده بر اساس قانون مدنی سه ماه و ده روز است و انواع گوناگونی دارد از جمله عده وفات،
عده طلاق، عده فسخ ازدواج و عده بذل مدت یا به اتمام رسیدن زمان ازدواج موقت. حکم عده نگه داشتن
برگرفته از آیات قرآن است و ازدواج با یک زن در ایام عده باعث می‌شود زن و شوهر
به یکدیگر حرام ابدی شوند و ازدواج آن ها برای همیشه باطل شود.

نگهداری عده پس از پایان ازدواج امری مهم در احکام شرعی است که رعایت آن بر زن و مردی که با او ازدواج
می کند، واجب بوده و بی توجهی به این حکم و قانون می تواند مشکلات بسیاری را برای افراد ایجاد کند.
از این رو برخی از احکام مهم شرعی در خصوص نگه داشتن عده را از منظر مراجع عظام تقلید با هم مرور می کنیم.

احکام طلاق بانوان از نظر امام خمینی(ره):

– زنی که نه سالش تمام نشده و نیز زن یائسه عدّه ندارد، یعنی اگر چه شوهرش با او نزدیکی
کرده باشد، بعد از طلاق می‎تواند فوراً شوهر کند.

– زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، و شوهرش با او نزدیکی کند اگر طلاقش دهد،
بعد از طلاق باید عدّه نگهدارد، یعنی بعد از آن که در پاکی طلاقش داد، و مقداری هر چند کم باشد
بعد از طلاق پاک بود، به قدری صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود، و همین که حیض سوم
را دید عدّه او تمام می‎شود و می‎تواند شوهر کند، ولی اگر بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد
و طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنی می‎تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند.

آیا زنان بعد از طلاق می توانند فورا ازدواج کنند؟

– زنی که حیض نمی‎بیند، اگر در سن زنانی باشد که حیض می‎بینند، چنانچه شوهرش او را طلاق دهد،
باید بعد از طلاق سه ماه عدّه نگهدارد.

– زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند، باید سه ماه هلالی، یعنی از موقعی
که ماه دیده می‎شود تا سه ماه عده نگهدارد، و اگر در بین ماه طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با
دو ماه بعد از آن، و نیز کسری ماه اول را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر
غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند، و آن ماه بیست و نه روز باشد، باید نه روز باقی ماه را با دو ماه
بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عده نگهدارد، و احتیاط مستحب آن است که از ماه چهارم
بیست و یک روز عده نگهدارد، تا با مقداری که از ماه اول عدّه نگهداشته سی روز شود.

احکام طلاقاحکام طلاق بانوان

آشنایی با احکام طلاق بانوان

– اگر زن آبستن را که حملش از شوهرش است طلاق دهند، عدّه‎اش تا دنیا آمدن، یا سقط‌شدن
بچه او است. بنابراین اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق بچه او به دنیا بیاید، عدّه‎اش تمام می‎شود،
و اگر حمل از شوهرش نباشد؛ خواه از زنا باشد یا از شبهه، به وضع حمل عدّه طلاق تمام نمی‎شود.
بلی، عدّه وطی به شبهه به وضع حمل تمام می‎شود، و زنا عدّه ندارد.

– زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر متعه شود مثلاً یک ماهه یا یک ساله شوهر کند،
چنان‌چه شوهرش با او نزدیکی نماید، و مدت آن زن تمام شود، یا شوهر مدت را به او ببخشد،
باید عدّه نگهدارد. پس اگر حیض می‎بیند، واجب است به مقدار دو حیض عدّه نگهدارد،
و اگر حیض نمی‎بیند، باید چهل و پنج روز از شوهرکردن خودداری نماید.

– ابدای عدّه طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تمام می‎شود؛ چه زن بداند
طلاقش داده‎اند یا نداند. پس اگر بعد از تمام‌شدن عدّه بفهمد که او را طلاق داده‎اند،
لازم نیست دوباره عدّه نگهدارد.

احکام طلاق بانوان باردار

– زنی که شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد،
یعنی از شوهر کردن خودداری نماید، اگر چه یائسه یا متعه باشد، یا شوهرش
با او نزدیکی نکرده باشد؛ و اگر آبستن باشد، باید تا موقع وضع حمل عدّه نگهدارد،
ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه‎اش به دنیا بیاید، باید تا چهار ماه
و ده روز پس از مرگ شوهرش صبر کند، و این عدّه را عدّه وفات می‎گویند.

– زنی که در عدّه وفات می‎باشد، حرام است لباس الوان بپوشد و سرمه بکشد،
و هم‌چنین کارهای دیگری که زینت حساب شود، بر او حرام می‎باشد.

احکام عده برا زنانی که شوهرشان فوت شده است

– اگر زن یقین کند که شوهرش مرده، و بعد از تمام‌شدن عده وفات شوهر کند،
چنان‌چه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است، باید از شوهر دوم جدا شود، و در صورتی
که آبستن باشد به مقداری که در عدّه طلاق گفته شد، یعنی تا موقع زاییدن برای شوهر
دوم عدّه طلاق، و بعد برای شوهر اول عدّه وفات نگهدارد، و اگر آبستن نباشد، برای شوهر اول
عدّه وفات و بعد برای شوهر دوم عدّه طلاق نگهدارد، و ابتدای عدّه وفات را از موقعی که خبر صحیح وفات شوهر به او رسیده قرار دهد.

– ابتدای عدّه وفات از موقعی است، که زن از مرگ شوهر مطلع شود.

– اگر زن بگوید عدّه‎ام تمام شده، با دو شرط از او قبول می‎شود:
اول ـ آن که مورد تهمت نباشد. دوم ـ آن که از طلاق یا مردن شوهر به قدری
گذشته باشد که در آن مدت تمام‌شدن عدّه ممکن باشد.

احکام طلاق بانوان از نظر آیت‌ الله مکارم شیرازی:

– ابتداى شروع عدّه طلاق از آن موقعى است که صیغه طلاق خوانده مى شود،
خواه زن بداند یا نداند، حتّى اگر بعد از تمام شدن مدّت عدّه بفهمد او را طلاق داده اند لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد.

– زنى که از شوهرش طلاق گرفته باید عدّه نگه دارد، مگر این که شوهر با او اصلاً
نزدیکى نکرده باشد، یا زن یائسه باشد، در این دو صورت بعد از طلاق مى تواند بلافاصله شوهر کند.

– مقدار عدّه در مورد زنانى که عادت مى شوند احتیاط آن است که بقدرى صبر کند که
دوبار حیض ببیند و پاک شود هنگامى که حیض سوم را دید عدّه او تمام است.

– زنى که عادت ماهانه نمى بیند اگر در سنّ زنانى باشد که عادت مى بینند چنانچه شوهرش
بعد از نزدیکى کردن او را طلاق دهد باید بعد از طلاق سه ماه عدّه نگه دارد و منظور از سه ماه
آن است که اگر اوّل ماه است سه ماه تمام هلالى و اگر روز دیگرى از ماه است مانند
پنجم یا دهم هنگامى که پنجم یا دهم ماه چهارم شود عدّه او تمام است، مثلاً اگر پنجم
ماه رجب او را طلاق گفته، پنجم ماه شوّال عدّه او تمام است.

احکام طلاقآشنایی با احکام طلاق

– پایان عدّه زن باردار، متولّد شدن فرزند یا ساقط شدن آن است، حتّى اگر یک ساعت
بعد از طلاق بچّه به دنیا آید، عدّه او تمام مى شود و مى تواند شوهر کند.

– عدّه ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت، در صورتى که عادت ماهانه مى بیند،
به مقدار دوحیض کامل است و اگر عادت نمى بیند چهل وپنج روز تمام است.

احکام طلاق بانوان از نظر آیت‌الله سبحانی:

پرسش: زنى به جهت جلوگیرى از حاملگى از آمپول استفاده کرده و دیگر حیض نمى بیند
و به عقد موقت درآمده، شوهر پس از دو ماه مابقى مدت عقد را بخشیده، عده این خانم چه مقدار است؟
پاسخ: باید از آمپول استفاده نکند و مقدار عده مورد نظر چهل و پنج روز است.

پرسش: بر فرض صحت تغییر جنسیّت زن و مرد در صورت طلاق یا فسخ یا فوت همسر عده چه مقدار است؟
پاسخ: هرگاه تغییر جنسیت قبل از طلاق باشد عقد باطل مى شود و اگر بعد از طلاق باشد عده باطل مى شود.

پرسش: اگر به زن شوهردارى تجاوز به عنف شود آیا این زن باید نسبت به شوهر خودش عده نگه دارد؟
پاسخ: باید آن قدر از هم دور شوند که معلوم شود که رحم پاک و نطفه اى در آن نیست.

پرسش و پاسخ درباره احکام طلاق بانوان

پرسش: زوجه با بذل مهریه اش خواستار طلاق شده است و زوج نیز قبول بذل نموده و وى را
طلاق داده از آنجا که نزدیکى صورت نگرفته طلاق خلع و غیر مدخوله و بدون عده اعلام شده است
ولى پس از دو ماه از اجراى طلاق، زن اعلام داشته که حمل ۶ ماهه دارد که ممکن است
در اثر ملاعبه باردار شده باشد آیا عده لازم است و آیا مرد مى تواند به زن رجوع کند؟
پاسخ: در فرض سؤال چون زن حامله است و ولد هم از نظر حکم شرعى متعلق به شوهر است
باید تا وضع حمل عده نگه دارد ولى مرد حق رجوع به زن را ندارد .

پرسش: اگر خانمى از قرص تأخیر عادت ماهانه استفاده کند آیا در نگه داشتن
زمان عده شبیه زنانى است که عادت ماهانه نمى بینند؟
پاسخ: جزو زنانى نیست که در حد حیض اند ولى حیض نمى بینند و باید در عقد موقت
دو حیض و در عقد دائم سه حیض عدّه نگه دارد و در نتیجه باید از خوردن قرص خود دارى کند.

احکام طلاق بانوان از نظر  آیت‌الله سیستانی:

پرسش: آیا بدون نردیکی کردن باز هم باید زن عده نگه دارد؟
پاسخ: لازم نیست.

پرسش: زمان نگه داشتن عده در ازدواج موقت چقدر است؟
پاسخ: دو حیض است و به احتیاط واجب یک حیض کفایت نمی‌کند.

پرسش: اگر مرد و زنی مدت زیادی از هم جدا زندگی کنند و بعد از سه سال طلاق صورت بگیرد عده لازم است؟
پاسخ: باید عده نگه دارد.

پرسش: آیا مردی که خانمی را به صیغه خود درآورده و مدت تمام شده باید مراقب او باشد که در مدت عده با مرد دیگر ازدواج نکند یا خیر؟
پاسخ: لازم نیست.

اهمیت  پایبندی به احکام طلاق زنان

پرسش: عده وفات چقدر است و آیا می توا ن با مرد نامحرم صحبت کند و حکم خروج او از منزل چیست
و مخارج آن بعهده کیست ؟
پاسخ: چهار ماه و ده روز یعنی ازدواج نکند و خود را آرایش ننماید و ارتباط با نامحرم در حدی که همیشه
مجاز بوده است مانند صحبتهای معمولی اشکال ندارد. مانعی ندارد از منزل خارج شود ولی مکروه است
در دوران عده شب جای دیگری بخوابد یا برای غیر ضرورت یا کاری یا انجام وظیفه ای یا اداء حقی
خارج شود و رعایت این امور بهتر است ولی واجب نیست و مخارج او با خودش می باشد.

پرسش: آیا به زنان بدکاره و فاحشه عده تعلق می‌گیرد؟
پاسخ: زنا عده ندارد.

آشنایی با احکام طلاق و عده خانم ها

پرسش: آیا نگه داشتن عده برای زنان اهل کتاب واجب است ؟ اگر مطمئن باشید که عده نگه نمی دارد چطور؟
پاسخ: در مواردی که ازدواج با اهل کتاب جایز است ، عده لازم نیست .

پرسش: آیا نگاه داشتن عده بر زنی که لوله های رحم او بسته شده لازم است ؟
پاسخ: لازم است.

پرسش: اگر مردی با زنی صیغه عقد موقت جاری ساخته باشند و مجامعت نیز واقع شده باشد
چنانچه به منظور تبدیل عقد مؤقت به دائم (میان همان مرد و زن) صیغه موقت را فسخ نمایند
آیا قبل از جاری ساختن عقد دائم زن می بایستی عده نگه دارد؟ به بیان دیگر آیا برای تبدیل
عقد موقت به دائم میان یک زن و مرد واحد نیز می بایستی توسط زن مدت عده رعایت شود؟
پاسخ: عده لازم نیست ولی عقد را نمی توان فسخ کرد بلکه اگر وقت باقی است باید مرد باقیمانده را ببخشد.

درباره علت اعطای حق طلاق به مردان بیشتر بدانید:

اسلام اعطای حق طلاق به مردان را با رویکرد حمایتی به زنان تلفیق کرده است و در جهت
اینکه ثبات ازدواج را تا حد ممکن تضمین کند از میان دو احتمال موجود یعنی برخورداری شوهر
از حق طلاق و حمایت از زن در برابر بی عدالتی و یا برخورداری زن از حق طلاق و حمایت
از شوهر در برابر بی عدالتی احتمالی نخست را ترجیح داده است.

و می توان گفت مجموعه ای از تفاوت های طبیعی و اجتماعی زن و مرد در این امر دخالت
داشته است هر چند نتوان هیچ یک از این تفاوت ها را به تنهایی علت مستقل یا شرط کافی تلقی کرد.

درباره ی تفاوت های طبیعی می توان به مواردی همچون شدید تربودن احساس نیاز جنسی
مرد به زن در مقایسه با احساس نیاز جنسی زن به مرد، غلبه روحیه سلطه جویی یا شکار گری
در مردان و روحیه انقیاد و تسلیم در زنان و به طور کلی تفاوت زن و مرد در نوع احساساتی که نسبت به یکدیگر دارند اشاره کرد.

دلایل دادن حق طلاق به مرد

دراین زمینه شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام می فرماید: طبیعت علایق زوجین
را به این صورت قرار داده است که زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است. علاقه و محبت
اصیل و پایدار زن ، همان است که به صورت عکس العمل به علاقه و احترام یک مرد نسبت
به او به وجود می آید : از این رو علاقه زن به مرد معلول علاقه ی مرد به زن و وابسته به او است.

طبیعت کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است؛ مرد است که اگر زن را دوست بدارد
و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست می دارد و نسبت به او وفادار می ماند…. طبیعت کلید
فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی
و بی وفایی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می کند…

همچنین غلبه عقلانیت و عاقبت اندیشی در مردان و غلبه عواطف و احساسات در زنان
و تمایز نقش های اقتصادی در مردان به عنوان دلایل احتمالی اختصاص حق طلاق به مردان مطرح است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نظام حق در اسلام

گردآوری:
برچسب ها:

دکتر طاهری

اخبار مرتبط:
جراحی بواسیر ، سرپایی
فیلم پرشین وی
امام حسین (ع) چه زمانی خبر شهادت خود را اطلاع دادند؟ امام حسین (ع) چه زمانی خبر شهادت خود را اطلاع دادند؟

یکى از موضوعات و مباحث پردامنه درباره قیام امام حسین علیه السلام علم غیب و آگاهى پیشین آن حضرت به شهادت شان در کربلا است . دراین باره نظریه ها و تحلیل هاى گوناگونى مطرح شده است . با ما همراه باشید .

بررسی مختصری بر روی دعای عرفه امام حسین (ع)
از نگاه امام حسین(ع) خوشبختی و سعادت انسان در چیست؟
چه کسی چهل سال برای امام حسین (ع) گریست؟
۵ فایده مهم عزاداری برای امام حسین علیه السلام
فاکتورهایی برای استجابت دعا
دعا تنها راه رفع مشکلات نیست
چرا دعا کنیم؟
برای استجابت دعا این کار را انجام دهید
کاربرد ذکر حی و قیوم در دعاها وسخنان ائمه معصومین(ع)
ماجرای شفای شیخ حر با دعای امام عصر(علیه السلام)
همسریابی با این دعا
دعای شرف الشمس چه خواصی دارد؟ | حرز اختصاصی ومتن دعا
نحوه دعا کردن پیامبران
حالی که مناسب دعا کردن است!
فرصت های طلایی برای استجابت دعا
آیا اصرار در دعا و طلب حاجت اشکال دارد؟
دلایل استجابت نشدن دعا را بدانید
ترجمه دعای وقت سحر
چه دعاها و آیاتی برای در امان ماندن خانه، جان، ناموس و مال و… از دزد و متجاوز مفید است؟