دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

احکام عیبهایی که عقد را بهم می زند

اشتراک:
احکام عیبهایی که عقد را بهم می زند احکام و مسائل شرعی
عیبهایى که بواسطه آنها مى‏شود عقد را به هم زد ٢٣٨٠ اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکى از هفت عیب را دارد مى‏تواند عقد را به هم بزند : اول: دیوانگى.دوم: مرض خوره.سوم: مرض برص.چهارم: کورى.پنجم: شل بودن به طورى که معلوم باشد.ششم: آنکه افضا شده، یعنى راه بول و حیض و […]
عیبهایى که بواسطه آنها مى‏شود عقد را به هم زد ٢٣٨٠ اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکى
از هفت عیب را دارد مى‏تواند عقد را به هم بزند : اول: دیوانگى.دوم: مرض خوره.سوم: مرض برص.چهارم: کورى.پنجم: شل
بودن به طورى که معلوم باشد.ششم: آنکه افضا شده، یعنى راه بول و حیض و یا راه حیض و غائط
او یکى شده باشد، ولى اگر راه حیض و غائط او یکى شده باشد، به هم زدن عقد اشکال دارد
و باید احتیاط شود.هفتم: آنکه گوشت‏یا استخوانى یا غده‏اى در فرج او باشد که مانع از نزدیکى شود.٢٣٨١ اگر زن
بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است‏یا آلت مردى ندارد یا عنین است و نمى‏تواند وطى و نزدیکى
نماید یا تخمهاى او را کشیده‏اند مى‏تواند عقد را به هم بزند.و تفصیل این مساله و مساله سابق در کتاب
تحریر الوسیله ضبط شده است.٢٣٨٢ اگر مرد یا زن، به واسطه یکى از عیب‏هایى که در دو مساله پیش گفته
شد عقد را به هم بزند، باید بدون طلاق از هم جدا شوند.٢٣٨٣ اگر به واسطه آن که مرد عنین
است و نمى‏تواند وطى و نزدیکى کند، زن عقد را به هم بزند شوهر باید نصف مهر را بدهد.ولى اگر
به واسطه یکى از عیبهاى دیگرى که گفته شد، مرد یا زن عقد را به هم بزنند، چنانچه مرد با
زن نزدیکى نکرده باشد چیزى بر او نیست و اگر نزدیکى کرده، باید تمام مهر را بدهد.رساله امام (ره)
گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس